Střešní fotovoltaika má v ČR stále STOPku

Ač stát oficiálně instalace střešních podporuje, není možné je v připojit do sítě. Nikdo nevydal oficiální zákaz, ale rozvodné společnosti přesto připojovat střešní elektrárny odmítají. Dost možná nezákonně.  
solární energie - fotovoltaické solární panely

Vše vychází z dřívejšího „doporučení“ . Ten rozvodným společnostem údajně pouze doporučil, tedy nikoliv vysloveně zakázal, aby ani malé s výkonem do 30 kW do sítě nepřipojoval.

Přitom právě tyto malé solární elektrárny jsou tím nejvhodnějším využitím a vůbec. Malé, , umožňující pokrýt spotřebu jedné domácnosti.

Malé na rodinných domech nezabírají cennou , nehyzdí krajinu. Využívají plochu a energii, která jinak zůstává nevyužita. Stop pro tyto (stejně jako všechny další sluneční elektrárny) však už několik měsíců platí stop stav.

V současné době má celkem 1820 MW instalovaného výkonu v . Pouhá tři procenta z toho, tedy asi 54,6 MW, se nachází na střechách. Zbytek jsou obrovské plochy investic do velkých solárních elektráren, které stát „způsobil“, ať už schválně nebo vlastní chybou.

Tito velcí investoři byli v novém roce postiženi 26% daní a dalšími omezeními. Bohužel, stop stav pro připojování nadále trvá jak pro ně, tak pro střešní instalace pro domácnosti.

Státně-korporátní nomenklatura tak brání běžným občanům ve stále zajímavé investici, která může časem přerůst v energetickou soběstačnost.

(CZEPHO) spočítala, že investice do se i s nově sníženými výkupními tarify může běžné domácnosti vrátit během dvanácti let. Po uplynutí této doby solární elektrárna dalších osm let prodává do sítě za garantovanou výkupní cenu.

Fungovat ale bude i po 20 letech, třebaže se sníženou účinností. Ta by však nakonec mohla být kompenzována tím, že výkupní cena na liberalizovaném trhu bude za tu dobu nakonec vyšší, než byla státem garantovaná výkupní dotovaná cena.

Ačkoliv stop stav má v současné době mnoho kritiků, pravdou je, že nikdo nikomu nebrání nainstalovat si na střechu a provozovat tzv. ostrovní systém, tj. zcela nezávislý na .

Návratnost investice je tak mnohem delší, na druhou stranu tak člověk a jeho obydlí získá soběstačnost, viz. náš rozhovor s majitelem ostrovního systému.

V nejbližší budoucnosti se navíc počítá s překotným rozvojem možností ukládání vyrobené energie, např. do akumulátorů . Tak by bylo možné využít elektřinu vyrobenou přes den také v noci, kdy je zaparkované v garáži.

Není taktéž bez zajímavosti, že např. v se cena elektřiny z rozvodné sítě a vyrobené v solárních elektrárnách vyrovná již za tři roky. Právě je evropským premiantem ve využití solární energie, každý rok tam přibudou jednotky gigawattů instalovaného výkonu. Nově se v této oblasti začíná angažovat také , , potažmo Itálie.

Zhruba v polovině března má veřejně vystoupit České sdružení regulovaných elektroenergických společností, v němž je zastoupena společnost ČEPS i všechny tři distribuční firmy (E-On, , ). Očekává se vyjádření právě ke stop stavu instalací střešních solárních systémů.

CZEPHO, CZREA, Česká pozice
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.