Rudou Čínu čeká zelená pětiletka

Čínská ekonomika v posledních dvaceti letech zažila nebývalý rozmach. Avšak ekonomický růst byl vykoupen silným znečištěním , a to především ve . Za příklad můžeme uvést hlavní město , které bylo prohlášeno za místo s nejhorším ovzduším na světě. , vědoma si tohoto hendikepu, představila pětiletý plán pro zlepšení životního prostředí. Plánovaný projekt bude řešit především znečištění ve městech a boj s nadměrnou energetickou náročností čínské .  

Ovzduší v Pekingu

Pětiletý plán, chceme-li „pětiletka“, byl schválen nejvyšším vedením komunistické strany. Očekává se, že plán potvrdí Národní lidové shromáždění, které se sejde za několik dní.

Sám premiér Číny Wen ťien-pao komentoval chystaný projekt slovy:“ Nesmíme obětovat naše životní prostředí v zájmu rychlého růstu a rozvoje “. Také dodal, že ignorování tzv. „zelené ekonomiky“ by mělo v delším časovém horizontu za následek zastavení růstu HDP a vydrancování přírodních zdrojů země.

„Říše středu“ má co napravovat. Dle americké administrativy je Čína největším producentem na světě. Jako příklad se uvádí období mezi lety 2006 a 2009, kdy emise oxidu uhličitého vzrostly o 32,5 %.

Země již podniká první kroky určené v pětiletém plánu. Pro začátek začala zavírat všechny , například na výrobu autobaterií, které nesplňují předepsané ekologické normy.

Jako hlavní cíl je však v plánu celkové snížení spotřeby na jednotku HDP, a také snížení emisí oxidů uhličitého, a to o 40 – 45 %. Jako cílové datum byl určen rok . Ač vypadá plánovaný pokles impozantně, reálně se s produkci CO2 dostane na úroveň roku 2005.

Všechna opatření jsou samozřejmě ku prospěchu Číny a hlavně jak poznamenal čínsky ministr životního prostředí – k udržení sociální stability, což je klíčový zájem komunistického vedení Čínské lidové republiky.

Sdílet: