Rozhovor: zkušenosti s provozem domácí solární elektrárny

Česká republika zažívá boom solární energie. Kromě těch velkých stavěných na rozlehlých pozemcích kolem měst i v odlehlejších oblastech se rychle rozvíjí také domácí střešní solární elektrárny. V posledních letech se objevily desítky firem zaměřených právě na tento obor. Mnoho majitelů však stále nemá zcela jasno co vše taková instalace obnáší. Rozhodli jsme se proto uskutečnit rozhovor s jedním z čerstvých majitelů domácí fotovoltaické elektrárny, který by řadu dotazů mohl zodpovědět.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Jakou solární elektrárnu máte doma nainstalovanou? O jaký výkon a typ solárních panelů jde a proč jste zvolil právě takovou konfiguraci?

J. Spisar: Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu, což znamená, že sluneční záření je přeměňováno na elektrickou energii. Výkon elektrárny závisí na intenzitě slunečního záření. Konkrétní výkon každé elektrárny záleží na typu dodaných panelů a jejich přesném výkonu, v našem případě je to 3,45 kWp. Toto označení znamená „peakový“ – špičkový výkon, dosažitelný v ideálních podmínkách. Panely jsou monokrystalické, zvolení typu panelů bylo velmi důsledně konzultováno s dodavatelskou – montážní firmou. Konfigurace byla zvolena na základě výpočtů a zkušeností dodavatele. Instalace je VJV směrem, což není ideální vzhledem ke světovým stranám, a výpočet předpokládá snížení ideální výkonu o cca 10% proti možnému maximu při ideální orientaci na jih. Přesto je to velmi příznivá hodnota, max. zisk je částečně kompenzován tím, že většinou je dopoledne jasno a odpoledne se zvětšuje oblačnost a je častější výskyt bouřek vlivem oteplování v průběhu dne.

Zajímáte se o technologii FV elektráren sám a zvolil jste podle vlastní úvahy, nebo jste tyto věci konzultoval s firmou dodávající elektrárnu?

J.S.: O solární systémy se zajímám dlouho, termické solární panely provozujeme asi 10 let. Instalace fotovoltaického systému byla ovlivněna legislativními podmínkami, které umožnily návratnost systému řádově za 8 -9 let. Jinak bychom do instalace FVE neinvestovali, neboť by to mělo pouze význam v úrovni zájmu mít takové zařízení, ovšem s minimálním přínosem a velkou investicí. To se nabízí jiné možnosti z pohledu důležitosti a vhodnosti v RD.

Jaký jste zvolil typ výkupu (odprodej či Zelený bonus) a proč?

J.S.: Zvolili jsme Zelený bonus. Jednak toto zapojení umožňuje pokrýt částečně vlastní spotřebu el. energie, což je původní smysl těchto instalací – vyrábět sám a být nezávislý na dodavatelích, dále je to z pohledu návratnosti výhodnější. Ta nezávislost je ve skutečnosti trochu jiná, než by se mohlo zdát. Spotřeba RD je částečně nahrazena a také se nemusí nakupovat elektřina, když má FVE potřebný okamžitý výkon vs spotřeba RD. Ale z pohledu náhrady elektřiny v době výpadku el. sítě se musí automaticky FVE také odpojit. Je to z důvodu bezpečnosti při opravách rozvodných sítí, kdy by se sice vypnuly hlavní vypínače rozvodné sítě, ale FVE elektrárny by dál dodávaly do sítě elektřinu.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Jak dlouho probíhala instalace a jaká byla výše počáteční investice, pokud můžete říct alespoň řádově?

J.S.: Instalace probíhala čtyři dny, vliv na to mělo nepříznivé počasí. Asi jeden měsíc průběžně probíhalo připojení k sítí, ověření zapojení, kontroly a výměna elektroměru vyrobené a spotřebované elektřiny firmou EON. Cena investice byla 420.000,- Kč, vše bylo v režii dodavatelské firmy.

Je instalace solárních panelů technicky náročná, tj. jsou nějaké zvláštní požadavky na rodinný dům nebo jeho střechu?

J.S.: Před instalací byla dodavatelskou firmou provedena kontrola střechy a z toho se vycházelo. Není vhodné uvažovat o instalaci na střechách, které výhledově vyžadují opravu, jejichž stav je špatný, nebo se uvažuje o rekonstrukci podkroví s použitím střešních oken. Také orientace střechy, nebo plochy je důležitá pro rozhodnutí instalovat FVE z pohledu výkonu a návratnosti. Je třeba mít v blízkosti kvalitní vedení – dimenzování vodičů v předpokládaných úsecích, neboť jinak se musí instalovat, což může přinést nutnost stavebních a montážních zásahů. Je dále nutné, aby byl hlavní rozvaděč s elektroměrem zvenku přístupný pro kontrolu a odečty vyrobené a spotřebované elektřiny.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Jak dlouho už elektrárnu provozujete a jak to prozatím vypadá s návratnostní vložených investic?

J.S.: Elektrárnu včetně zkušebního provozu provozujeme od března 2009. V současné době se potvrzují výpočty výkonu FVE za jednotlivé měsíce s mírným přebytkem. Z tohoto pohledu je předpoklad návratnosti vložených investic správný.

Jakým způsobem je možné výkon průběžně kontrolovat?

J.S.: Kontrolu výroby FVE je možné v rozsahu základních údajů (denní výkon kW na 2 desetiny, okamžitý výkon ve wattech, celkový výkon od spuštění celé FV, napětí panelů ve voltech) na displeji invertoru – měniči stejnosměrného zařízení, toto zařízení je mozkem elektrárny a dokáže m.j. s velkou účinností (až 96%) přeměnit stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud do sítě. Toto zařízení zajišťuje stav připojení, odpojení FVE, vyhodnocuje a umožňuje nejlepší využití vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů v současných podmínkách. Výhodnější je využít nabídky – pokud je součástí projektu – a pořídit si bezdrátové měření FVE, kdy je k dispozici podstatně více údajů, možnost připojení tohoto zařízení k PC a internetu. Díky podstatně většímu počtu údajů a možnosti údaje přenášet do PC je vyhodnocování i zpracování dat na daleko vyšší úrovni. Toto zařízení (Sunny Beam) nabízí další velkou výhodu. Invertory jsou instalovány tam, kde je to výhodné z pohledu montáže. To ale neznamená, že je to výhodné místo k případnému dennímu odečítání dat (dle zájmu majitele FVE). Tak se může stát, že invertor na půdě je značně výhodný z hlediska montáže, ale ne z hlediska přístupu k jeho displeji. Na displeji běžných typů invertorů lze odečítat denní výkon, ale historie výkonů k dispozici není, taktéž např. křivka denního výkonu. To vše umožňuje bezdrátový dataloger.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Je „papírování“ kolem takovéhoto projektu náročné? Aktuálně například probíhají diskuse týkající se placení zdravotního a sociálního pojištění, máte v těchto věcech přehled?

J.S.: K tomuto bych zodpověděl první část – posílají se dva výkazy v intervalu dle dohody měsíčně nebo čtvrtletně. Ve výkazech se vyplňuje výkon za období, dodávka do sítě, odběr ze sítě apod. Ohledně zdravotního a soc. pojištění nám bylo sděleno dodavatelskou firmou, že nás se to dle současné legislativy vzhledem k předpokládanému zisku netýká. Pouze po 5+1 (rok instalace) roce končí osvobození od daně z příjmu.

Za cenné odpovědi děkujeme J. Spisarovi.

Související články:

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.