Rozhovor: zkušenosti s provozem domácí solární elektrárny

Česká republika zažívá boom solární energie. Kromě těch velkých stavěných na rozlehlých pozemcích kolem měst i v odlehlejších oblastech se rychle rozvíjí také domácí střešní solární elektrárny. V posledních letech se objevily desítky firem zaměřených právě na tento obor. Mnoho majitelů však stále nemá zcela jasno co vše taková instalace obnáší. Rozhodli jsme se proto uskutečnit rozhovor s jedním z čerstvých majitelů domácí fotovoltaické elektrárny, který by řadu dotazů mohl zodpovědět.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Jakou solární elektrárnu máte doma nainstalovanou? O jaký výkon a typ solárních panelů jde a proč jste zvolil právě takovou konfiguraci?

J. Spisar: Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu, což znamená, že sluneční záření je přeměňováno na elektrickou energii. Výkon elektrárny závisí na intenzitě slunečního záření. Konkrétní výkon každé elektrárny záleží na typu dodaných panelů a jejich přesném výkonu, v našem případě je to 3,45 kWp. Toto označení znamená „peakový“ – špičkový výkon, dosažitelný v ideálních podmínkách. Panely jsou monokrystalické, zvolení typu panelů bylo velmi důsledně konzultováno s dodavatelskou – montážní firmou. Konfigurace byla zvolena na základě výpočtů a zkušeností dodavatele. Instalace je VJV směrem, což není ideální vzhledem ke světovým stranám, a výpočet předpokládá snížení ideální výkonu o cca 10% proti možnému maximu při ideální orientaci na jih. Přesto je to velmi příznivá hodnota, max. zisk je částečně kompenzován tím, že většinou je dopoledne jasno a odpoledne se zvětšuje oblačnost a je častější výskyt bouřek vlivem oteplování v průběhu dne.

Zajímáte se o technologii FV elektráren sám a zvolil jste podle vlastní úvahy, nebo jste tyto věci konzultoval s firmou dodávající elektrárnu?

J.S.: O solární systémy se zajímám dlouho, termické solární panely provozujeme asi 10 let. Instalace fotovoltaického systému byla ovlivněna legislativními podmínkami, které umožnily návratnost systému řádově za 8 -9 let. Jinak bychom do instalace FVE neinvestovali, neboť by to mělo pouze význam v úrovni zájmu mít takové zařízení, ovšem s minimálním přínosem a velkou investicí. To se nabízí jiné možnosti z pohledu důležitosti a vhodnosti v RD.

Jaký jste zvolil typ výkupu (odprodej či Zelený bonus) a proč?

J.S.: Zvolili jsme Zelený bonus. Jednak toto zapojení umožňuje pokrýt částečně vlastní spotřebu el. energie, což je původní smysl těchto instalací – vyrábět sám a být nezávislý na dodavatelích, dále je to z pohledu návratnosti výhodnější. Ta nezávislost je ve skutečnosti trochu jiná, než by se mohlo zdát. Spotřeba RD je částečně nahrazena a také se nemusí nakupovat elektřina, když má FVE potřebný okamžitý výkon vs spotřeba RD. Ale z pohledu náhrady elektřiny v době výpadku el. sítě se musí automaticky FVE také odpojit. Je to z důvodu bezpečnosti při opravách rozvodných sítí, kdy by se sice vypnuly hlavní vypínače rozvodné sítě, ale FVE elektrárny by dál dodávaly do sítě elektřinu.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Jak dlouho probíhala instalace a jaká byla výše počáteční investice, pokud můžete říct alespoň řádově?

J.S.: Instalace probíhala čtyři dny, vliv na to mělo nepříznivé počasí. Asi jeden měsíc průběžně probíhalo připojení k sítí, ověření zapojení, kontroly a výměna elektroměru vyrobené a spotřebované elektřiny firmou EON. Cena investice byla 420.000,- Kč, vše bylo v režii dodavatelské firmy.

Je instalace solárních panelů technicky náročná, tj. jsou nějaké zvláštní požadavky na rodinný dům nebo jeho střechu?

J.S.: Před instalací byla dodavatelskou firmou provedena kontrola střechy a z toho se vycházelo. Není vhodné uvažovat o instalaci na střechách, které výhledově vyžadují opravu, jejichž stav je špatný, nebo se uvažuje o rekonstrukci podkroví s použitím střešních oken. Také orientace střechy, nebo plochy je důležitá pro rozhodnutí instalovat FVE z pohledu výkonu a návratnosti. Je třeba mít v blízkosti kvalitní vedení – dimenzování vodičů v předpokládaných úsecích, neboť jinak se musí instalovat, což může přinést nutnost stavebních a montážních zásahů. Je dále nutné, aby byl hlavní rozvaděč s elektroměrem zvenku přístupný pro kontrolu a odečty vyrobené a spotřebované elektřiny.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Jak dlouho už elektrárnu provozujete a jak to prozatím vypadá s návratnostní vložených investic?

J.S.: Elektrárnu včetně zkušebního provozu provozujeme od března 2009. V současné době se potvrzují výpočty výkonu FVE za jednotlivé měsíce s mírným přebytkem. Z tohoto pohledu je předpoklad návratnosti vložených investic správný.

Jakým způsobem je možné výkon průběžně kontrolovat?

J.S.: Kontrolu výroby FVE je možné v rozsahu základních údajů (denní výkon kW na 2 desetiny, okamžitý výkon ve wattech, celkový výkon od spuštění celé FV, napětí panelů ve voltech) na displeji invertoru – měniči stejnosměrného zařízení, toto zařízení je mozkem elektrárny a dokáže m.j. s velkou účinností (až 96%) přeměnit stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud do sítě. Toto zařízení zajišťuje stav připojení, odpojení FVE, vyhodnocuje a umožňuje nejlepší využití vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů v současných podmínkách. Výhodnější je využít nabídky – pokud je součástí projektu – a pořídit si bezdrátové měření FVE, kdy je k dispozici podstatně více údajů, možnost připojení tohoto zařízení k PC a internetu. Díky podstatně většímu počtu údajů a možnosti údaje přenášet do PC je vyhodnocování i zpracování dat na daleko vyšší úrovni. Toto zařízení (Sunny Beam) nabízí další velkou výhodu. Invertory jsou instalovány tam, kde je to výhodné z pohledu montáže. To ale neznamená, že je to výhodné místo k případnému dennímu odečítání dat (dle zájmu majitele FVE). Tak se může stát, že invertor na půdě je značně výhodný z hlediska montáže, ale ne z hlediska přístupu k jeho displeji. Na displeji běžných typů invertorů lze odečítat denní výkon, ale historie výkonů k dispozici není, taktéž např. křivka denního výkonu. To vše umožňuje bezdrátový dataloger.

Solární energie - domácí fotovoltaická střešní elektrárna

Je „papírování“ kolem takovéhoto projektu náročné? Aktuálně například probíhají diskuse týkající se placení zdravotního a sociálního pojištění, máte v těchto věcech přehled?

J.S.: K tomuto bych zodpověděl první část – posílají se dva výkazy v intervalu dle dohody měsíčně nebo čtvrtletně. Ve výkazech se vyplňuje výkon za období, dodávka do sítě, odběr ze sítě apod. Ohledně zdravotního a soc. pojištění nám bylo sděleno dodavatelskou firmou, že nás se to dle současné legislativy vzhledem k předpokládanému zisku netýká. Pouze po 5+1 (rok instalace) roce končí osvobození od daně z příjmu.

Za cenné odpovědi děkujeme J. Spisarovi.

Související články:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

10 komentářů: „Rozhovor: zkušenosti s provozem domácí solární elektrárny

 • 3. 11. 2009 (18.29)
  Trvalý odkaz

  Zajímalo by mne od jaké firmy ste si nechal vaši Fve realizovat?

  Děkuji

  Reagovat
 • 25. 10. 2009 (22.16)
  Trvalý odkaz

  Pán se bude divit, až dostane upomínku na zaplacení zdravotního poj. Sociální skutečně platit nemusí

  Reagovat
 • 3. 10. 2009 (19.36)
  Trvalý odkaz

  Jen bych si rád ujasnil jak je to s tím Zeleným bonusem. Setkal jsem se několika názory, že v případě, kdy je instalacen na „Zelený bonus“ a přebytek enerie např. ČEZ nechce neodkoupit byť za 0,01 Kč, ale přesto jim přeteče do distribuční sítě není zaplacen ani Zelený bonus (11,8 Kč). Pokud by to tak opravdu bylo nemohla by se solární elektrátran an RD vůbec zaplatit, protože v létě v praconí den v poledne asi nic moc nespotřebuji. Můžete mi to prosím upřesnit co je jak placeno.

  Děkuji

  Reagovat
 • 14. 9. 2009 (10.32)
  Trvalý odkaz

  Měnič, neboli invertor je špičkové elektronické zařízení, které je dodáváno se zárukou. Její dobu lze prodloužit(dle nabídky dodavatele) nad běžný rámec, v případě, že má o to má majitel FVE zájem. Výměna v záruce je u špičkových firem zajišťována v rámci cca 24 hod. výměnou kus za kus, pokud není zjevné mechanické poškození, nebo nedošlo k neobornému zásahu do zařízení. Obecně je životnost uváděna v rozsahu 6 – 15 let, dle výrobce, použité technologie a správnému dimenzování měniče vzhledem k výkonu panelů, což může značně ovlivnit jeho životnost.Vzhledem ke stále nižší ceně běžné eletroniky a rozšiřujícímu se zájmu o tuto technologii je předpoklad, že nový měnič pro FVE, která je v provozu např. 10 let bude zařízení s ohledem na technický vývoj značně kvalitnější, spolehlivější a cenově dostupnější, nebo stejný typ – pokud by se vyráběl – bude za značně nižší cenu. To je ale úvaha a např. měniče na elektrárnách v USA jsou v provozu desítky let. Ovšem je potřeba zohlednit odbornost montáže, návrh dílů systému a jejich vstupní kvalitu. Nejlevnější systém nemusí znamenat nejlepší volbu, nejvyšší cena není automaticky zárukou nejvyšší kvality.

  Reagovat
 • 11. 9. 2009 (11.15)
  Trvalý odkaz

  Slyšel jsem, že měnič nemá dostatečnou životnost a po cca 5-ti letech hrozí potřeba jeho výměny_??

  Reagovat
 • 8. 9. 2009 (6.47)
  Trvalý odkaz

  Pro lepší představu – objem vyrobené energie je určité množství v nádobě. Nádoba(RD) má 2 přítoky( FVE a síť) a 3+1 odtokové otvory(3 fáze RD + dodávka do sítě). Když se nádoba plní a přítok je vyšší než odtok, tak se přebytek dodává do sítě, když se nádoba vyprazdňuje(jakoby, neboť se to nestane) ihned se přepne dodávka ze sítě. Může nastat i chvilkově rovnovážný stav – výroba/spotřeba. zapojení na 1 fázi neznamená, že spotřeba na jiné fázi není zajištěna výrobou FVE, to jsem si ověřil během provozu FVE. Návratnost je dána legislativními podmínkami a současnými cenami komponentů FVE. Návratnost ovlivní vlastní, nebo vypůjčené finační prostředky, způsob zapojení, správná instalace, kvalita komponentů FVE – zejména panelů. Počasí je krátkodobý faktor, který ale v dlouhodobém průměru srovnává výkyvy. To si lze vypočítat na programu přístupném na internetu, kolik vyrobí vaše FVE. Ohledně dotací to vidím takto: vládá se zavázala k určitému datu dosáhnout určité % pokrytí spotřeby energií obnovitelnými zdroji. Musely proto přijít dotace, které nastartovaly tento proces dodržení závazku. Dotace jsou v každém větším státním projektu, i když se to třeba jmenuje jinak.Podpora bydlení, úspor energií, šrotovné, stavební spoření jsou nějaké formy dotací. Kdo je využije, nebo nevyužije není předmětem tohoto tématu, ale rozhodnutím jednotlivce. Toto rozhodnutí není jen otázkou finančních prostředků, ale také znalostí dané problematiky. Např. když jsem začínal s klasickými solárními kolektory, tak to nebylo u mnoha jiných lidí o finačních prostředcích, ale nevěřili tomu. Dnes je takové systémy vidět velmi často na nových domech a zejména mladší generace tento trend zachytila, což je příjemné zjištění. Nutno dodat, že ceny se časem snížily a navíc i klasické solární systémy lze pořídit výhodněji s dotací.

  Reagovat
 • 7. 9. 2009 (15.03)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, nevím jestli to chápu dobře, ale píšete, že návratnost je cca 10let. Je to tak, že návratnost je dána nastaveným systémem v naší republice = dotace, který se může kdykoliv změnit a tím pádem – když to napíšu tak nějak selsky – Vaši návratnost dotují „obyč.“ lidé bez alternativních zdrojů el. energie? Tím pádem to asi moc společného s ekologií nemá, nebo se pletu? :o)

  Reagovat
 • 7. 9. 2009 (12.06)
  Trvalý odkaz

  Pochybuju, že si pokrývá vlastní spotřebu, protože takhle malé výkony bývají jednofázově a RD mívají třífázovou elektřinu, takže pokrývá pouze jednu fázi své spotřeby… Nebo se pletu?

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *