Větrné elektrárny pomáhají lepšímu růstu zemědělských plodin

nám vyrábějí čistou . Můžou ale pomáhat i jinak? Tým vědců z amerického ministerstva a University of Colorado přišel na to, že můžou. Na výročním zasedání Americké geofyzikální unie představili studii, dokazující pozitivní symbiózu a ležících ve stejné oblasti.  
Větrné elektrárny v lánu obilí

se zaměřil na vliv turbulentního proudění, které generují listy turbíny. Díky moderní technice dokázali vědci měřit velikost a rozsah proudění. V návaznosti na to porovnávali parametry jako vlhkost, a množství CO2 v okolí . Z těchto měření nabyli přesvědčení, že turbulentní proudění vylepšuje zemědělských plodin.

Např. během velmi horkých dnů rostliny přijímají spoustu ze , a to je nežádoucím způsobem zahřívá. Pokud je v blízkosti větrná elektrárna, její turbulentní proudění urychluje výměnu vzduchu nad rostlinami a přispívá k rychlejšímu odvodu tepla. Tím zůstávají rostliny ve velmi teplých dnech o něco chladnější, což je žádoucí.

Naopak při studenějších nocích turbíny čeří vzduch nad rostlinami a udržují teplotu okolo rostlin na vyšší úrovni.

„V tomto případě bude efekt turbíny nejlepší na jaře a na podzim, protože teplejší mikroklima pomáhá předcházet nepříznivým vlivům prvních mrazíků. Větrné turbíny by tak mohly rozšířit vegetační období rostlin.“ Dr. Takle

rovněž zkoumali vzájemnou závislost turbulentního proudění a vlhkosti. Zjistili, že proudění má schopnost „vysušovat“ vlhkost, která se na rostlinách začíná usazovat v pozdních odpoledních hodinách. Je to užitečné, neboť vlhkost je ideální prostředí pro množení plísní a hub.

To ale není vše, co vědci zjistili. Turbulentní proudění může dokonce pomoci rostlinám jako kukuřice nebo sója, snadněji získávat CO2 z atmosféry. Zvýšený příjem CO2 pak umožní rostlinám rychleji provádět .

Vše, co zde bylo uvedeno, není jen domněnka vědců. Poznatky vycházejí z dlouhodobých zkušeností z používání zemědělských větrolamů, které lomí silný vítr na polích.

Co říct závěrem? Doufejme, že podobné zprávy přesvědčí i poslední pochybovače o užitečnosti výstavby větrných elektráren.

Sdílet: