Česká energetika na rozcestí – kam se vydá?

Asociace obnovitelných zdrojů uspořádaly v budově Poslanecké sněmovny seminář, věnující se a jejich budoucnosti. Na semináři vystoupily významné evropské osobnosti zabývající se . Na semináři jednoznačně zaznělo, že se v oblasti podpory obnovitelných zdrojů ubírá přesně opačným směrem než ostatní vyspělé evropské a světové .  
ČEZ elektrárna mělník
obrázek: ČEZ

Zatímco tyto země podporují přechod k , se chce i nadále spoléhat převážně na jádro a . Tento přístup jde i proti ekonomické logice. Je známo, že zatímco obnovitelné zdroje mají do budoucna potenciál ke zlevňování, konvenční zdroje budou i nadále nevyhnutelně zdražovat.

I proto například německá strana Zelených připravila svůj ambiciózní plán – dosažení 100 % vyrobené z OZE do roku 2030. „Pokrytí 100% spotřeby elektřiny z OZE není nereálný cíl, studie PricewaterhouseCoopers s několika scénáři to potvrzuje,“  komentoval na semináři tento přístup univerzitní profesor Anthony Patt, externí konzultant společnosti PricewaterhouseCoopers.

Právě konvenční zdroje a jejich omezenost stojí již teď za současným nárůstem . , bývalý vicepremiér a ministr životního prostředí ČR, k tématu využití obnovitelných zdrojů v ČR uvedl: „Nám v České republice nejde o to, že bychom měli nyní plánovat produkci 100 % elektřiny z OZE. Je však pro nás klíčové neztratit kontakt s technologickým vývojem ve světové a evropské energetice. Nespoléhat slepě jen na jeden či dva primární zdroje. Jde o diverzifikaci zdrojů, o energetickou bezpečnost našeho státu, o , o udržitelný rozvoj. Nyní se rozhoduje o naší budoucnosti.“

Myšlenku, že by Česká republika snad mohla uspokojit německou poptávku po elektřině pomocí svých , vyvrací poslanec Německého spolkového sněmu Hans Josef Fell: „Německo chce aktuálně zastavit provoz svých jaderných elektráren. Je ale naprosto logické, že v budoucnu elektřinu pocházející z jádra nebude chtít dovážet. A to ani z České republiky.“

Cílem semináře bylo také poukázat na hlavní problémy a nedostatky připravovaného Zákona o podporovaných zdrojích energie. „Návrh Zákona v podobě, jak jej předkládá vláda (i ve verzi komplexního pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru PS), povede k zásadnímu zpomalení až zastavení rozvoje OZE, k zásadnímu znejistění oboru a odlivu malých a středních firem ze sektoru. Zákon v této podobě znevýhodňuje malé , nahrává naopak velkým energetickým gigantům a obchodníkům s elektřinou,“  vysvětluje Pavel Doucha z advokátní kanceláře Šikola a partneři.

Dle Asociací totiž není účelem tohoto návrhu Zákona skutečný rozvoj OZE, ale pouze formální dosažení závazného cíle uváděného jako tzv. Národní akční plán. Podle návrhu Zákona bude totiž podpora udělována pouze do vyčerpání meziročních limitů instalovaného výkonu a předpokládané výroby energie uvedených právě v tomto Plánu. Pro některé obnovitelné zdroje však již byly tyto limity vyčerpány, pro až do roku 2020.

Pokud vláda chce podpořit občany ve snaze vyrobit si vlastní elektřinu a být tak alespoň částečně nezávislí na neustále rostoucí ceně, měla by těmto drobným instalacím pro domácí účely dát plnou podporu. V návrhu Zákona také chybí záruka prodeje elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Trh by přitom mohl podpořit výrobu většího množství čisté elektrické energie. Naopak je zde omezení práva volby mezi formami podpory, tj. výkupní cenou a zelenými bonusy.

Návrh Zákona také nedostatečně podporuje využívání účelově pěstované . To ve svém důsledku povede ke zdražování biomasy a pelet pro domácnosti a malé lokální či zdroje tepla. Nový Zákon navíc nepodporuje ani tzv. . Staví se tímto přímo proti případné energetické nezávislosti občanů na velkých energetických společnostech.

tisková zpráva
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.