Obnovitelné zdroje vyrobily v Německu poprvé přes 20 % elektrické energie

V důsledku havárie Fukushima, vyšly do ulic tisíce Němců, kteří požadovali úplné odstoupení od jaderné energie. V květnu německá vláda ustoupila tlaku veřejnosti a ohlásila uzavření všech 17 jaderných elektráren do roku 2021 s tím, že se bude orientovat na ekologické zdroje. Země kráčí pevně za svým cílem, neboť v první polovině roku 2011 bylo již 20 % veškeré elektrické energie vyrobeno ze „zelených“ zdrojů!  
solární panely
Obrázek: BP Solar Australia

Informaci poskytlo Německé sdružení pro energii a vodní průmysl (BDEW) internetovým novinám Spiegel Online International. Dle BDEW, naši západní sousedé v roce 2010 vyrobili z 18,7 % veškeré elektrické energie. V prvním pololetí roku 2011 zůstalo celkové množství vyrobené elektřiny (ze všech zdrojů) stejné, ale podíl obnovitelné energie vzrostl právě na 20,8 %.

Existuje tak velká naděje, že se splní vize pro rok 2022, kdy Německo chce vyrábět 35 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Oproti České republice jde o markantní rozdíl. Nyní vyrábí ČR 8 % elektřiny z čistých zdrojů. V roce 2022 to má být 13 % – tedy dle přání Evropské komise.

Jak je to se skladbou výroby zelené elektřiny v Německu? Během prvních šesti měsíců obnovitelné zdroje vyrobily 57,3 miliard kWh elektrické energie. se na celkové produkci podílejí 7,5 %, 5,6 %, 3,5 %, 3,3 % a ostatní zdroje 0,8 %.

Možná trošku překvapivé je malé zastoupení solárních elektráren. I když je solární energie jakýmsi symbolem obnovitelných zdrojů a Německo jejím největším uživatelem, tak i přesto je podíl na výrobě zatím relativně nízký.

Energie ze slunce však zažila největší vzestup, a to o 75 % oproti roku 2010. Dle BDEW došlo také ke snížení ceny za výstavbu solárních elektráren v důsledku ostřejšího konkurenčního boje, a rovněž díky rozhodnutí německé vlády nesnížit ceny za výkup elektrické energie ze solárních zdrojů.

Sdílet: