EnviroCity – letní festival o veřejném prostoru

Občanské sdružení Collaborative Collective připravilo na letní měsíce festival o veřejném prostoru – EnviroCity, jehož program se odehraje od 21. do 29. června 2014 v zahradách areálu IPR Praha (Vyšehradská 57, Praha 2) a dále od 3. července do 9. září 2014 v industriálním prostoru Nákladového nádraží Žižkov.

EnviroCity – letní festival o veřejném prostoru
Letní festival o veřejném prostoru EnviroCity vznikl jako iniciativa architektů a designérů ze sdružení Collaborative Collective, kteří již v minulosti zrealizovali několik projektů určených k oživení veřejných prostorů. Festival jako multižánrová událost by měl být místem setkávání místních komunit, neziskových organizací, architektů, designerů, městských zastupitelů, odborné, ale i laické veřejnosti.

Centrem setkávání bude environmentální pavilon Loop, který speciálně pro tuto akci připravili studenti Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a Lesnické a dřevařské fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze pod vedením Marie Davidové (COLL COLL / FA ČVUT), Šimona Prokopa (COLL COLL) a Martina Klody (ARCHWERK).

„Pavilon Loop je specifický tím, že jeho dřevěná konstrukce reaguje na okolní prostředí, zejména na množství dopadajícího slunečního záření nebo relativní vlhkost vzduchu. Díky těmto vlastnostem dokáže pavilon vytvořit příjemné klima, což zpestří zážitek všem návštěvníkům festivalu,“ dodává k projektu Marie Davidová.

Spolupořadatelem festivalu je Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha), který v rámci série prezentací a debat představí na festivalu témata spojená s oblastmi architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města. Program festivalu EnviroCity kromě toho nabídne i prezentace a diskuze o tom, jakým způsobem lze oživovat městské veřejné prostory.

Kulturní program pak doplní site-specific performance inspirované architektonickým objektem pavilonu, ale i různé hry, interaktivní workshopy, architektonické procházky, cykloprojížďka, video-instalace a další. Vstup na festival je zdarma. Více na www.envirocity.cz.

Slavnostní zahájení festivalu spojené s vernisáží pavilonu se uskuteční v sobotu 21. června od 20.00 ve venkovním areálu IPR Praha. Organizátoři představí projekt environmentálního pavilonu Loop, který je svým konceptem zamýšlen jako nezvyklý typ městského mobiliáře.

Geometrie architektonického objektu pavilonu se stane inspirací pro zahajovací site-specific taneční performanci, kterou připraví na míru tanečnice Jana Vrána. Performance bude podpořena světelnou show z dílny studia Lunchmeat.

První festivalovou neděli 22. června se brány areálu IPR Praha otevřou již od 10.00, kdy se uskuteční pohybový workshop pro dospělé pod vedením Věrky Ondrašíkové a Veroniky Sequensové.

Workshop bude zaměřen na komunikaci s prostorem a vnějším světem, prostředkem komunikace však nebude pouze tělo tanečníka, ale objekt, v tomto případě dřevo. Účast na workshopu není omezena předchozími tanečně-pohybovými zkušenostmi, ale je omezena počtem účastníků.

Program festivalu doplní v neděli 22. června dvě taneční představení, obě připravená ve spolupráci s festivalem TANEC PRAHA 2014. Představení pro čtyři tanečníky, jednoho hudebníka a list papíru s názvem Svět z papíru z dílny choreografky Mirky Eliášové je určeno pro celou rodinu a odehraje se od 13.00.

Duo Kateřiny Dietzové a Petra Vrby, kteří působí pod hlavičkou CreWcollective, se potká v tanečně-hudební improvizaci od 17.00. Odpolední program (13.30) nabídne i interaktivní výtvarně-pohybovou dílnu pro děti (5–12 let) pod vedením zkušené lektorky Jany Novorytové.

V nedělní odpolední prezentaci se od 15.00 představí Nadace Proměny, která na konkrétních příkladech z praxe ukáže, jakým způsobem lze pomoci rozvoji městské zeleně. Večerní prezentace od 18.00 bude věnována odvážnému projektu občanského sdružení Moře klidu, které by rádo přesvědčilo veřejnost o tom, že idea vzniku vnitrozemského moře v Čechách není zcela nereálná.

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha) se bude v rámci jedné z připravovaných debat věnovat tématům budoucího Strategického plánu Prahy – v pondělí 23. června se bude diskutovat o aktivním životě ve městě, vzdělanosti, školství, mobilitě a dopravě, správě města a jeho instituci, prosperitě, veřejném prostoru a životním prostředí.

Ve středu 25. června pak IPR Praha představí Manuál tvorby veřejných prostranství a ve čtvrtek 26. června se téma zaměří na Metropolitní plán. Festivalové prezentace, které se v pracovní dny uskuteční vždy od 18.00, se dále budou zabývat například otázkami komunitního plánování (Anthropictures) nebo originálními městskými intervencemi do veřejného prostoru (Uličník).

V posledním červnovém víkendu se v programu objeví rovněž téma udržitelnosti pražské dopravy. K problematice, která souvisí s otevřením tunelu Blanka za iniciativu Auto*Mat vystoupí Vratislav Filler (so 28. června od 15.00).

O roli živého umění ve veřejném prostoru přijdou v rámci debaty organizované networkem Nová síť diskutovat regionálních zástupci z Pardubic, Plzně a dalších českých měst (so 28. června od 18.00). Neděle 29. června bude věnována vztahu města a vody.

Odpolední prezentace Adama Vukmanova (15.00) představí studentské projekty, které se zabývají možnostmi přetváření městského nábřeží, konkrétně v oblasti pražské Kampy, tak aby bylo schopno fungovat i v případě povodní.

Večerní prezentace (18.00) architektonické platformy Collaborative Collective zase představí různé studie na využití vltavských břehů.

Víkendový program ale nebude jen o prezentacích. Diváci jsou srdečně zváni na komentovanou prohlídku areálu kláštera v Emauzích (so 28. června od 11.00), architektonickou procházku po novoměstském nábřeží s Petrem Kučerou (ne 28. června od 13.00), výtvarný origami workshop Terezy Hradilkové (ne 28. června od 11.00), workshop s iniciativou Rekola s návaznou komentovanou cykloprojížďkou po okolí (so 28. června od 13.00) nebo taneční performance dua Jan Bárta & Erikk McKenzie (so 28. června od 17.00) a Palo Kršiaka (ne 29. června od 20.00).

Festival se po skončení programové části na IPR Praha přesune od 3. července na Nákladové nádraží Žižkov (NNŽ). Program na NNŽ je připravován ve spolupráci s Landscape Festivalem Praha a bude zveřejněn ve druhé polovině června.

Program festivalu

so 21. června

20:00
Slavnostní otevření pavilonu
Taneční performance Jany Vrány & Lunchmeat – videoprojekce na pavilon

ne 22. června

10:00
Pohybový workshop pro dospělé (vhodné i pro začátečníky)
Věra Ondrašíková & Veronika Sequensová

13:00
Svět z papíru – taneční představení pro čtyři tanečníky, jednoho hudebníka a list papíru
Mirka Eliášová (pro dospělé i děti)
Ve spolupráci s: TANEC PRAHA 2014

13:30
Výtvarně-pohybový workshop pro děti (5–12 let)
Jana Novorytová

15:00
Měníme města… s lidmi a pro lidi
Nadace Proměny
Kde začíná udržitelnost veřejného prostoru? Jakým způsobem lze pomoci rozvoji městské zeleně? Prezentace nadace přinese inspiraci, příklady dobré praxe a zkušenosti z tvorby městského prostředí.

17:00
Improvizační duo KaPe – tanečně-hudební setkání
CreWcollective (KaPe – Kateřina Dietzová & Petr Vrba)
Ve spolupráci s: TANEC PRAHA 2014

18:00
Moře v Čechách – proč ne?
Moře klidu, o. s. & Archwerk
Dokázali byste si představit, že bychom v severních Čechách měli vnitrozemské moře? Jakkoli se zdá tato myšlenka utopická, občanské sdružení Moře klidu vás možná přesvědčí, že se nám naskytuje jedinečná příležitost využít mimořádný potenciál, který nabízí severočeská podkrušnohorská krajina. Přijďte si poslechnout více o projektu, který naplňuje odvěkou touhu české společnosti po mořské krajině!

po 23. června

18:00
Pražské mapy + City Branding: Call to Action
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha)
Prezentace internetové mapové aplikace a internetového portálu Geoportal Praha, na kterou bude navazovat diskuze o oblastech budoucího Strategického plánu – o aktivním životě ve městě, vzdělanosti, školství, mobilitě a dopravě, správě města a jeho instituci, prosperitě, veřejném prostoru a životním prostředí. Přijďte se seznámit s tématy, která jsou důležitá pro budoucí rozvoj města!

út 24. června

18:00
Komunitní plánování
Anthropictures
Studio antropologického výzkumu Anthropictures představí výstupy z projektu Plánuj Letnou, který byl sdružením realizován od března do června 2014. Projekt sociálních antropologů se snaží reagovat na nedostatek společenské diskuze o kvalitě městského prostředí a jeho hlavním přínosem by mělo být probuzení zájmu obyvatel o témata související s plánováním a správou měst.

st 25. června

18:00
Manuál tvorby veřejných prostranství
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha)
Rádi byste se dozvěděli více o přípravách Manuálu tvorby veřejných prostranství, jehož dokončení se připravuje na léto 2014? Podobným dokumentem, který by definoval vizi města o kvalitě veřejných prostranství Praha doposud nedisponovala. Jaké budou jeho přínosy a co se změní v přístupu k plánování veřejných prostranství?

čt 26. června

18:00
Metropolitní plán
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha)
Metropolitní plán Prahy je klíčovým dokumentem rámujícím budoucí obraz hlavního města. IPR Praha představí Koncept odůvodnění městského plánu, který navazuje na více jak roční práci založené na diskuzi s městskými částmi, odbornou, ale i občanskou veřejností. Koncept otevírá cesty k diskuzi o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti.

pá 27. června

18:00
Hrnek s sebou! – prezentace zajímavých městských intervencí
Uličník
Jak vnímáme slovo domov a co děláme pro to, abychom se v něm cítili dobře? Vystačíme jen s hrnkem dobré kávy a vlastním klidem nebo potřebujeme něco úplně jiného? Pro někoho doma končí hned za prahem, pro někoho je to širší pojem místa, kde žije, a není mu lhostejné, jak to v něm vypadá. Někdy stačí málo, aby se z našeho okolí stalo příjemné místo pro život. Vezměte si svůj oblíbený hrnek a přijďte si poslechnout ty, kteří neváhají pro své okolí propotit nejedno tričko. Sdružení Uličník připravilo výběr těch nejzajímavějších projektů, jejichž záměrem je oživit naše města.

so 28. června

11:00
Komentovaná prohlídka benediktinského opatství v Emauzích
Rezervace do 16. 6. na michaela.kernova@empyreum.com. Vstupné do kláštera je 50 Kč.

13:00
Workshop – jak s (re)kolem?
Kluci z nového komunitního bikesharingu Rekola vám v odpoledním workshopu vysvětlí základní jednoduchá pravidla péče o vaše cyklomiláčky, zodpoví vám jakékoli dotazy týkající se využívání systému Rekola a zapůjčí vám rekola na projížďku po okolí.

13:30
Komentovaná cykloprojížďka po Praze 2
V komentované cykloprojížďce vás provedeme po Praze 2 a ukážeme vám příklady pozitivních i negativních řešení cyklistické obslužnosti vybraných míst.

15:00
Udržitelná doprava ve městě – otevření tunelu Blanka
Auto*Mat
Zprovoznění tunelu Blanka je neopakovatelnou příležitostí k pozitivním změnám ve veřejném prostoru centra Prahy. Jak se mohou proměnit hlavní třídy na Praze 1, 2, 6 nebo 7 poté, co automobily budou moci centrum bez problému objet? Za iniciativu Auto*Mat dopravní specialista Vratislav Filler.

17:00
Pitch – performance na pomezí hudby, divadla a instalace
Jan Bárta & Erikk McKenzie

18:00
Živé umění ve veřejném prostoru (v regionech)
Nová síť & Petr Pola
Jaké jsou možnosti současného umění oživit veřejný prostor? Co naopak veřejný prostor nabízí umělcům? Diskuze s odborníky, koordinátory, umělci a regionálními partnery kulturního networku Nová síť na téma živé umění ve veřejném prostoru.

ne 29. června

11:00
Výtvarný workshop – origami
Tereza Hradilková, architektka a designérka připravila tvůrčí dílnu pro děti i dospělé, ve které si budete moci vyrobit skládačku origami podle vlastní fantazie.

13:00
Kde stála Zderazská skála?
Petr Kučera
Jak vypadalo novoměstské nábřeží ještě před výstavbou nábřežních zdí? Poznejte v komentované architektonické procházce staré Podskalí, jehož každodenní život byl nerozlučně svázaný s řekou a nechte místa vyprávět svůj příběh…

15:00
Město pod vodou*
Adam Vukmanov
Architekt Adam Vukmanov se v rámci ateliéru na ARCHIP spolu se svými studenty zaměřil na výzkum vztahu mezi městem a vodou. Jeho prezentace nese název Amphibious Landscapes (Obojživelná krajina) a zabývá se možnostmi přetváření městského nábřeží, konkrétně v oblasti pražské Kampy, tak aby bylo schopno fungovat i v případě povodní.
*Prezentace se uskuteční v anglickém jazyce.

18:00
Město na řece
COLL COLL
Platforma architektů Collaborative Collective (COLL COLL) představí různé studie na využití vltavských břehů. Jejich dlouholetou snahou je zrealizovat projekt lázní na Vltavě. Přijďte se podívat, jakým způsobem by bylo možné pražské nábřeží oživit a navázat na pozapomenutou lázeňskou tradici v hlavním městě!

20:00
Taneční site-specific
Palo Kršiak

O festivalu

Centrem festivalového dění je environmentální pavilon Loop, který jako architektonický objekt oživí prostor zahrad Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha) a industriálního areálu Nákladového nádraží Žižkov, poskytne zázemí pro konání přednášek a debat, a zároveň se stane inspirací pro umělecké (tanečně-divadelní) site-specific projekty. Festival reaguje na stále stoupající poptávku občanů po kvalitních a zajímavých veřejných prostorách měst a obcí.

Jeho cílem je vzbudit zájem veřejnosti o témata související s plánováním a oživováním veřejných prostor prostřednictvím živého umění. Posláním festivalu je nejen inspirovat a aktivizovat místní komunity obyvatel, ale také demonstrovat možnosti současné architektury ve vztahu k práci s udržitelnými materiály a jejich použití ve veřejném prostoru.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *