V Belgii staví solární železniční tunel

Belgické se pustily do stavby pozoruhodného díla. Na je budován 3,4 kilometru dlouhý tunel, který bude po celé délce pokryt ! Celá stavba má jediný účel, dodávat čistou sluneční energii projíždějícím a přilehlé . Pojďme tento ambiciózní projekt prozkoumat podrobněji.  
“solární
Obrázek: Enfinity

Tunel je stavěn na rychlostním koridoru propojujícím s nizozemským . Co je však důležité, jedná se pouze o první fázi. Pokud se projekt ukáže přínosným, plánuje se pokračovat dále ve stavbě dalších solárních tunelů podél tratě.

zabírá plochu 50 000 m2, k čemuž bylo zapotřebí položit 16 000 (každý se špičkovým výkonem 245 Wp). Odhadovaný zisk bude 3,3 MWh čisté elektrické energie ročně.

Uvedené množství poskytne dostatek pro 4 000 projíždějících ročně nebo ekvivalentně pokryje jednodenní spotřebu celé sítě belgických železnic. Převedeno na emise – úspora dosáhne 2400 t CO2.

 solární tunel
Obrázek: Enfinity

Bohužel zdroje mlčí, po jaký časový úsek bude vyrobená energie stačit projíždějícím vlakům. Mějme naději, že to bude na více než na 3,4 km, které zabírá tunel.

Samotné dílo bude stát vedle hlavního nádraží v Antverpách. Kromě pohonu vlaků bude elektrická energie využitá rovněž k , signalizaci a pro .

Dle společnosti Enfinity , která vede vývojové práce, je to vůbec poprvé, kdy je pro pohon vlaků použitá solární energie. Možná poprvé, ale na nákladech se nešetřilo. Cena dosahuje bezmála 350 milionů korun.

Belgické železnice nejsou jediné, které chtějí využívat energii slunce. Také ve Velké Británii chystají projekt nové železniční stanice jménem Blackfriars, jenž bude polovinu své energie získávat ze solárních panelů.

Sdílet: