Jak postavit nízkoenergetický dům 2/3

(NED) je takový dům, jehož měrná roční potřeba tepla na nepřevyšuje hodnotu 50 kWh/m2a a využívá velmi účinnou otopnou soustavu. Nikde nejsou uvedeny kvalitativní hodnoty pro dílčí konstrukce, ale je nutné, aby součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí byly minimálně na úrovni doporučených hodnot dle ČSN, raději lepších.  
nízkoenergetický dům
obrázek: Pasivnídomy.cz

Nízkoenergetický dům se od běžného domu nemusí vzhledově vůbec lišit. Je u něj třeba počítat s většími tloušťkami tepelných ve srovnání s konvenčními domy – řádově o 40 % více.

Je zároveň nutné si uvědomit, že náklady na tepelnou izolaci tvoří minoritní část z ceny stavby. Zvýšení tloušťky tepelné izolace z 80 mm na 160 mm na stěnách při použití kontaktního zateplovacího systému znamená pro obvykle velký nárůst ceny zhruba o 17 000 Kč. Obdobné je to u ostatních převažujících konstrukcí.

Co je třeba pro postavení nízkoenergetického domu:

 • Chuť stavět NED – některá rozhodnutí vyžadují kompromisy.
 • Zaměřit se na dobré zaizolování všech konstrukcí – nejen vybraných. V našich zeměpisných šířkách není, při správném návrhu domu, potřeba strojní chlazení.
 • Je potřeba si uvědomit, že je vždy levnější energii ušetřit, než ji „vyrábět“. V budoucnu bude toto pravidlo ještě pravdivější díky zvýšení cen energií.
 • Z hlediska technického zařízení nízkoenergetický dům využívá klasickou otopnou soustavu. Avšak díky dobrým tepelně – technickým vlastnostem obvodových konstrukcí jsou potřebné výkony zdrojů tepla nižší. To skýtá dobré předpoklady pro využití nízkoteplotních otopných soustav (podlahové, stěnové, stropní) a zdrojů tepla (, , apod.)
 • Výplně okenních otvorů jsou další důležitou položkou. Zpravidla postačuje izolační dvojsklo, ale vzhledem k tomu, že okna jsou nejslabší konstrukcí – přibližně 5x horší než stěny, měli bychom oknům věnovat velkou pozornost. V současné době cenový rozdíl oken s izolačním trojsklem nepředstavuje tak velké navýšení ceny. Navíc mají tato výrazně lepší akustické vlastnosti.
 • Některé konstrukční detaily je možné vyřešit včasným rozhodnutím velmi efektivně, bez vícenákladů.
 • Pro vytvoření nízkoenergetického domu je vhodné mít jednoduchý tvar objektu bez „zbytečných“ výstupků.

Je dobré mít dále na paměti, že žádný dům nemůže být z environmentálního hlediska ekologický pokud:

 • se nenachází v urbanizované lokalitě (v počítaní ekologické zátěže pak hraje roli doprava za prací, školou, službami, nutnost vybudovat komunikaci, přípojky, apod.),
 • se postaví z chybně vybraného materiálu (počátí se totiž také doprava, technologie výroby a v ní svázané CO2, svázaná energie)
 • je neadekvátně velký (RD 350 m2 pro dva lidi,…)
 • se nevyužívá tak, jak by měl – celoroční vytápění zimních zahrad, přetápění interiérů, apod.
 • jej nelze celoročně využívat pro bydlení
 • NED neznamená implicitně zvýšení ceny výstavby. Při optimalizaci je možné dosáhnout nižších nákladů než při stavbě konvenčního domu (dimenzování otopné soustavy, rozvody, velikost zdrojů tepla, přípojky, komíny).
 • Pamatujte, že dům většinou stavíme 1x za život a měl by dobře sloužit nejen nám.
 • NED lze při určitých stavebních úpravách vytvořit z téměř každého stávajícího domu.
 • Při přání , nebo krbových kamen vzniká vzhledem k výkonu topidel potřeba umístění akumulační nádrže. Zde se zároveň objevuje příležitost pro , protože nádrž se využije pro oba systémy. Zároveň lze nádrž použít jako zásobník teplé vody. Takových souvislostí lze najít mnoho, jen je potřeba je hledat.
 • NED by měl znamenat především zvýšení kvality bydlení.

Autor: Pavel Křáp, nar. 1985 v Brandýse nad Labem. Stavební projektant se zaměřením na energeticky efektivní budovy ve firmě PROUNI CZ s.r.o. Absolvent SPŠ stavební Praha a ČVUT Praha, fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství a Budovy a prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *