Vytápění rodinného domu elektřinou – výhodnější než plyn?

Výtapění elektřinou je doslova ožehavé téma. Přinášíme proto rozhovor o rodinného domu pomocí elektrické energie se zastáncem tohoto řešení, panem Stanislavem Ripplem. Pracuje již několik let jako projektant pozemních staveb pro stavební firmu DK1. Ta doporučuje systém elektrického vytápění do všech nových .  
Elektřinou vytápěný dům

Bc Stanislav RippelUž při našem prvním setkání jste tvrdil, že nejúspornější z hlediska nákladů na vytápění klasického nízkoenergetického rodinného domu je elektřina. Můžete to rozvést?

Bc. Stanislav Rippel: Díky letité zkušenosti s výstavbou rodinných domů v nízkoenergetickém standardu naše firma DK1 došla k závěru, s kterým se naprosto ztotožňuji, že optimální rovnováhou mezi pořizovací cenou topného systému, provozními náklady na vytápění, komfortem, údržbou a návratností investic jednoznačně vítězí elektrická energie. Než utrácet nemalé částky za dnešní trendy v oblasti vytápění, jako jsou , solární systémy, kotle na apod., je mnohem efektivnější, a bezesporu komfortnější, investovat do poměrně levného systému elektrického vytápění. Podotýkám, že mluvíme pouze o novostavbách rodinných domů v nízkoenergetickém standardu.

Naše čtenáře samozřejmě zajímá především pořizovací cena a budoucí náklady. Můžete své tvrzení podložit konkrétními čísly nebo propočtem?

Pro srovnání mohu uvést jeden příklad za všechny. Dva zrealizované rodinné domy stejných rozměrů, stejně velké vytápěné plochy (113 m2), zastavěné plochy (72 m2), se stejnými tepelnými ztrátami (5,5 kW). Jeden je vytápěn elektrickou energií, druhý plynem. Celkové pořizovací náklady na elektrické vytápění byly 80 000 Kč (topné kabely, termostaty), na 150 000 Kč (plynovodní přípojka a vnitřní rozvody plynu, kotel, rozvody, otopná tělesa). Náklady na elektrickou energii jsou u elektricky vytápěného domu cca 18 000 Kč/rok (z toho přibližně 11 000 Kč/rok za vytápění elektřinou), u plynem vytápěného domu také 18 000 Kč/rok za dodávku plynu (z toho přibližně 11 500 Kč/rok za vytápění plynem) a k tomu je třeba připočíst cca dalších 12 000 kč za elektrickou energii. Když porovnáme tyto hodnoty, tak je zřejmé, co je výhodnější. Nehledě na komfort, údržbu apod. S tepelným čerpadlem se to má následně. Pořizovací cena tepelného čerpadla a systému vytápění je pro daný rodinný dům minimálně 350 000 Kč (cena je ovšem závislá na typu tepelného čerpadla – země-voda, voda-voda, vzduch-voda, zda vrty či kolektory, atd.). Samozřejmě se sníží náklady na energie na cca 9 500 Kč/rok. Při dané úspoře 8 500 Kč/rok, což není málo, se postavme před otázku, kdy se nám náklady na pořízení tepelného čerpadla vrátí. Za elektrické vytápění dáme 80 000 Kč, za tepelné čerpadlo 350 000 Kč. Rozdíl těchto cen činí 270 000 Kč. Rozdíl podělíme částkou 8 500 Kč a dostáváme návratnost 31 let. Za 31 let nám tepelné čerpadlo teprve začne vydělávat. Každý ať se sám podívá, jakou životnost tepelného čerpadla udávají výrobci. Nemluvě o nákladech na servis a údržbu tepelného čerpadla, složitosti systému, ve kterém se málokdo vyzná, možnosti poruchy a i spotřebě elektrické energie.

Předpokládám, že při návrhu nového rodinného domu, který bude využívat elektrické topení, je nutné ctít zásady nízkoenergetické stavby?

Jistě, vždy je důležité navrhnout dům tak, aby byly dodrženy tyto zásady. Navržený dům musí splňovat tepelně technické požadavky dané normou ČSN 73 05 40. Neméně důležité je i optimální vnitřní dispoziční řešení s ideální orientací jednotlivých místností dle účelu ke světovým stranám, geometrie rodinného domu – jednoduché půdorysné tvary bez zbytečných a nepraktických výklenků, arkýřů, vikýřů, balkónů apod. Tyto prvky jsou nevhodné z hlediska vzniku nepříznivých tepelných mostů, tepelných vazeb, zvětšení ochlazované plochy a tím navýšení tepelných ztrát. Skloubením těchto aspektů dostáváme rodinný dům v nízkoenergetickém standardu, který je normově dán roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění do 50 kWh/(m2.rok). Domy stavěné naší firmou DK1 mají roční plošnou měrnou potřebu tepla na vytápění 20–25 kWh/(m2.rok).

Elektřinou vytápěný dům

Je nějaký cenový rozdíl mezi domem, kde se bude topit plynem a rodinným domem se systémem elektrického vytápění? Mám na mysli speciální stavební úpravy nebo například dodatečné ?

Cenové i jiné rozdíly zde nejsou. Tepelné izolace v nízkoenergetickém standardu jsou u všech rodinných domů stejné.

A ohřev vody? Mnohým při pomyšlení, že budou ohřívat vodu pomoci elektrické energie, vstávají takříkajíc „vlasy na hlavě“.

Odpověď je jednoduchá – ohřev teplé vody je u našich rodinných domů bojlerem o objemu 160 l. Dnešní bojlery jsou tak propracované z hlediska ohřevu, dohřevu, vrstveného ohřevu, izolace, rychlosti a zmenšení nákladů, že si těžko dovedu představit něco vhodnějšího do nízkoenergetických . Při vyhodnocení prostých nákladů vyjde ohřev teplé užitkové vody tepelným čerpadlem nebo solárními panely lépe, ovšem při započtení dalších nákladů a problémy s množstvím „vařící“ vody v létě, se ekonomika provozu a návratnost ztrácí v nedohlednu. Navíc a to je nejdůležitější – el. bojler (tak jako celý provoz rodinného domu) spadá pod nízký (zvýhodněný) tarif, takže ohřev vody je to poslední, co bych řešil. Normově je celková spotřeba vody na jednoho člena domácnosti 120 l (hygiena, praní, mytí nádobí, WC atd.) z toho asi 55 l teplé vody. Jen pro představu – na sprchování spotřebujete normově 25 l teplé vody, na vanu až 80 l teplé vody, na mytí nádobí 5–10 l teplé vody. Objem bojleru je 160 l – to bohatě vystačí a pro případ okamžité potřeby většího množství teplé vody existuje na mnoha kvalitních bojlerech rychloohřev, s jehož pomocí se ohřeje velké množství vody za velmi krátkou dobu.

Elektřinou vytápěný dům

Vzpomenete si i na jiné důvody, proč použít při stavbě nového rodinného domu systém elektrického vytápění?

Systém, který používáme, je podlahové vytápění topnými odporovými kabely. Předností tohoto systému je rovnoměrné rozptýlení tepla do prostoru oproti konvenčnímu vytápění, u kterého dochází k víření prachu. Komfort podlahového vytápění je jednoznačný. Velkou výhodou elektrického vytápění je, že můžeme teplotu v každé místnosti regulovat zvlášť. V každé místnosti je instalován prostorový termostat (může být programovatelný – digitální, nebo neprogramovatelný – analogový), který hlídá vnitřní teplotu místnosti, podle toho, jak si ji nastavíme. Ještě bych zmínil skutečnost, že když si pořídíte elektrické vytápění rodinného domu, dostanete od ČEZu možnost nastavit si zvýhodněný tarif D 45. Oproti klasickému tarifu cca 4,65 Kč/kWh Vám budou účtovat pouze cca 2,5 Kč/kWh. To jen pro ty, kteří stále polemizují nad tím, že je elektřina tak drahá.

Podmínkou je podlahové elektrické topení?

Podmínkou to určitě není. Při pořízení elektrických konvektorů se ještě sníží pořizovací náklady systému vytápění. Účinnost a především komfort je ale s podlahovým vytápěním nesrovnatelný. Navíc přímotopy ruší vzhled interiéru.

Jaké jsou reakce a reference zákazníku, kteří si již vytápění elektrickou energii pořídili?

Naše zákazníky z let minulých samozřejmě oslovujeme a ptáme se, jak jim rodinný dům funguje i po této stránce, jsou-li spokojeni či nikoli. U 100% zákazníků je naprostá spokojenost. Vedeme si statistiku, kde porovnáváme náklady spojené s vytápěním. Čísla mluví za vše. Když k nám zavítá nový zákazník, pochopitelně se ptá na srovnání nákladů na vytápění elektrické energie s jiným systémem. Tato položka má v rozpočtu nemalý význam, nejen pro prvotní investici, ale především do budoucna.

Můžete nám na závěr několika slovy shrnout, proč by se člověk měl rozhodnout pro instalaci elektrického vytápění?

Na závěr bych jen shrnul výše uvedené. Proč tento způsob vytápění? Pro domy v nízkoenergetickém standardu, splňující normové požadavky a respektující zásady návrhu nízkoenergetické stavby, se tepelná čerpadla a podobné úsporné systémy nevyplatí a návratnost je vzhledem k zatím příliš vysokým pořizovacím nákladům v nedohlednu. Takže, pokud se nejedná o větší členitou novostavbu či rekonstrukci většího stávajícího rodinného domu (kde je eliminace a podchycení tepelných mostů a tepelných vazeb téměř neproveditelná), je jiný systém vytápění než elektrická energie dle mého názoru vyhazování peněz.

Děkuji za Váš čas.

Názor nechť si udělá každý sám. Jedinou otázkou, kterou může zákazníky trápit, je těžko odhadnutelný růst ceny elektrické energie. Avšak to samé platí i o zemním plynu, kde navíc musíme počítat i s těžko odhadnutelným vývojem v politicky nestabilních státech.

Co se týče ekologické zátěže – v dnešní době se většina elektrické energie vyrábí v úhelných elektrárnách. Avšak s nezadržitelným rozvojem se otázka ekologičnosti elektrické energie posouvá do zcela jiné roviny.

Pokud má někdo zájem panu Ripplovi položit otázku, může použít diskuzi pod článkem. Pan Rippel slíbil, že na dotazy směřující k tématu rád odpoví.

141 komentářů: „Vytápění rodinného domu elektřinou – výhodnější než plyn?

 • 24. 10. 2017 (9.38)
  Trvalý odkaz

  Zdravím všechny, kteří čtou tento nesmyslný reklamní článek (nemyslím tím diskuzi). Tvrzení, že při ztrátě domu 5,5kW bude klient platit 18000kč ročně za veškerou elektřinu, při topení čistou elektřinou (elektrokotel, kabely nebo folie) je opravdu směšné. Věřil bych v to v případě, že: 1. celou zimu bude dotápět krbem popř. topí max. na 18 stupňů, 2. je v rodinném domě bez rodiny :) … jen za ohřev teplé vody pro 4 člennou rodinu by dal téměř polovinu ceny…., 3. mé všechny spotřebiče v moderním energetickém provedení, všechno v LED, atd. Jsem z oboru a navíc topím elektřinou (ale ne napřímo, ale kvalitním německým TČ s vysokou účinností). ztráty domu mám cca 4,5kW, 4 členná rodina, moderní spotřebiče (včetně myčky, sušičky) topím cca na 22 stupňů… poslední roční účet za elektřinu byl cca 17 000kč. Takže ať tady někdo netvrdí, že při vyšší ztrátě domu je s elektrokotlem na tom stejně, jako já s TČ (účinnost 3,8) …. nesmysl …. reálná cena elektřiny za 1 rok se bude pohybovat na hranici mezi 30 až 40 tisíci korunami (podle počtu osob a požadovaném teplotním komfortu) … Jestli topení elektřinou, tak jednoznačně v kombinaci s bivalentním zdrojem (krb, solar,…).

  Reagovat
 • 25. 9. 2017 (20.40)
  Trvalý odkaz

  My jsme se rozhodli pro elektřinu, na střeše totiž máme solární panely a co ušetříme na nich, to třeba zase protopíme a naopak, prostě nám to dává pocit větší soběstačnosti. Topení máme klasické, s teplou vodou z kotle, kterou tam ženeme oběhovým čerpadlem, které jsme zrovna vyměnili za tohle: https://www.cerpadlabezstarosti.cz/249-lowara-ecocirc-za-akcni-ceny :) Doporučuji :)

  Reagovat
 • 14. 8. 2017 (22.53)
  Trvalý odkaz

  dobry den

  mam starsi rodiny dum ,silne steny 50 cm a pomerne dobre postaven ,udelal jsem novou fasadu ale neni zateplena ,vytapeni je primotopy podlahova plocha je 250 m2 a spotreba rocni ca 90 tis kc vubec nemam plyn ani jine naklady takze v tom je zahrnuto ,sviceni,bojler,vareni atd vcetne vytapeni ,
  dum jest ted kompletne zrekonstruoval a premyslim jake primotopy koupit protoze ty stare jsou jiz 25 let v provozu popr jake moznosti vytapeni navrhujete pro usporu jestli tepelne cerpadlo a jine ???

  popr jake primotopy doporucujete ,ktere maji dobrou spotrebu a hlavne nekouri na steny

  Reagovat
 • 18. 5. 2017 (11.23)
  Trvalý odkaz

  Já si do baráku pořídil tepelné čerpadlo. Vybral jsem si Daikin Altherma. Důvody:-
  – parametry
  – ekologičnost
  – životnost
  – možnost čerpání dotace MŽP + patnáct tis. dotace od výrobce
  -dobré zkušenosti z okolí

  Reagovat
  • 29. 5. 2017 (12.45)
   Trvalý odkaz

   Jj, souhlas, stál jsem před stejným rozhodováním, když jsem začal rekonstruovat barák pro prarodičích. Topení byla první věc, protože se tam od války topilo uhlím, dřívím a v posledních letech i kdejakým šmejdem, protože uhlí bylo pro dědu drahý. že nechci nic na uhlí bylo jasný, tepelné čerpadlo byla definitivní volba. Daikin Alterma jsem si nakonec vybral kvůli recenzím, parametrům a i té dotaci, co si budeme povídat. Při rekonstrukci je každá uspořená kačka dobrá.

   Reagovat
 • 21. 3. 2017 (11.38)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, momentálně jsme ve fázi hrubé stavby (zastřešeno, dělá se voda a elektrika v dome) a řešíme jestli zvolit variantu vytápění el. kotlem nebo tepelným čerpadlem voda-vzduch. Naše tepel. ztráta je 8 kw. jedná se o patrovou novostavbu, kde budem instalovat podlahové topení. Dokázal byste mi poradit, zda-li bychom měli jít do varianty s el. kotlem nebo do tč? ještě zvažujeme kombinaci el. kotle spolu se solárními panely. děkuju

  Reagovat
 • 10. 3. 2017 (15.09)
  Trvalý odkaz

  Když jsem rekonstruoval barák, tak jsem nad topením proseděl sto dní a sto nocí, protože ten píše/řekne to, ten ono, čert aby se v tom nakonec vyznal. No, protože jsem se rozhodl zkusit požádat o dotaci od MŽP na výměnu kotle, nakonec jsem si vybral tepelné čerpadlo Daikin Altherma, protože díky té dotaci od MŽP jsem dostal ještě další slevu patnáct tisíc na čerpadlo. Ale samozřejmě taky šlo o ty parametry, úspora na penězích je jen taková třešnička na dortu. :-)

  Reagovat
 • 30. 12. 2016 (16.53)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  a jaká je životnost topení odporovým drátem?
  děkuju

  Reagovat
 • 5. 10. 2016 (17.44)
  Trvalý odkaz

  Ahoj, chci se zeptat jak se řeší teplovodní podlahové vytápění s ohřevem vody elektřinou. Je nutná akumulační nádoba?

  Reagovat
 • 23. 8. 2016 (20.26)
  Trvalý odkaz

  Pořizuji novostavbu rodinného domu, stabndardní cihlová stavba, zateplená, s eurookny treojité sklo, 185 m vytápěné plochy. Kupuji ve formě holodomu a jednám s firmou o způsobu vytápění. Dům splňuje ekologickou normu. Váhám mezi plynovým kotlem s tělesy nebo elektrickým podlahovým vytápěním. Můžete mi poradit, proč a v čem je výhodnější elektrika? Děkuji za pomoc

  Reagovat
 • 26. 5. 2016 (13.45)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, rozhodujeme se zda máme přejít na topení dřevěnými briketami. Momentálně vytápíme domeček hnědým uhlím a na ekobrikety.cz jsem se dočetl, že by nás vytápění právě dřevěnými briketami vyšlo mnohem lépe a hlavně by se manželka nemusela tahat s uhláky, když nejsem doma. Děkuji za reakce.

  Reagovat
 • 11. 5. 2016 (9.52)
  Trvalý odkaz

  dobrý den. prosím ,můj dotaz je .rádi bychom si nechali nainstalovat elektrický kotel na vytápění RD cca130m2 Kam se obrátit /na firmu/ seriosní. jsme od ˇRíčan Praha východ.

  Reagovat
 • 26. 5. 2015 (13.15)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, stavím bungalov o zastavěné ploše 130m2, dům nemá žádné výklenky, vykýře apod. Zdivo 30mm porotherm plus 150 mm EPS. Teplené ztráty my vypořítala firma realizující teplená čerpadla na cca 5,5 KW. TČ jsem zavrhnul a nyní se rohoduju, jestli do domů zavádět plynovou přípojku pro topení a ohřev teplé vody nebo mi doporučujete použít na všechny tyto náležitosti el. energii? Děkuji za odpověď

  Reagovat
  • 26. 5. 2015 (13.18)
   Trvalý odkaz

   V domě budu mít i pro drobnější „přitopení“ krbovou vložku, ale zřejmě bez rozvodů.

   Reagovat
 • 23. 5. 2015 (10.44)
  Trvalý odkaz

  Koupili jsme starší patrovi dům 140 m a chtěl bych se zeptat kolik by stalo vytápění elektrickým kotlem za rok.Dům není zateplen má nové plastové okna.Obyvame přízemní byt 2+1 dva pokoje v patře jsou neobydlené děkuji

  Reagovat
 • 5. 11. 2014 (14.50)
  Trvalý odkaz

  Tak nevím, co kdo považuje za NED, ale v mém případě je to dost odlišně.

  Mám přízemní domek 80 m2 užitné plochy a TZ jsou něco přes 2 kW. Topení el. přímotopy a ohřev TUV el. bojlerem.
  Spotřeba na topení se každoročně pohybuje kolem 1 MWhod (cca 3000 Kč) a spotřeba EE na ohřev TUV je přibližně dvojnásobný. Tudíž topení a teplá voda se vejdou do 10 tisíc.

  Reagovat
  • 7. 1. 2015 (18.38)
   Trvalý odkaz

   ad Frenky- Nevím, co kdo považuje za NED, ale v mém případě je to dost odlišně….Asi Frenkyho dúm spadá do kategorie EPD / Energeticky pasivních domú/ A jak uvádí, tak poměrná roční spotřeba na 1m2 za rok se budu pohybovat kolem 12 kWh/ rok/m2… to je dost dobrý výsledek na přízemní domek – je tam rekuperace? A jaké jsou tep. zisky? A co krb? A vzduchotšnost pod 0,6?

   Reagovat
 • 31. 10. 2014 (0.49)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,

  chceme s přítelkýni koupit nízkoenergetický dům. A v tomto domě je elektro kotel, nejdřív naás to trochu odrazilo ale po přečtení tohoto článku me to zpět nadchlo. Developer udáva že dům přichází do kategorie úsporných nizkoenergetických domů. Materiál použit na stavbu budou palené bloky a jako zateplená složka 15cm polystyren. Což mi přijde celkem málo. Proto se ptám jestli je to dostatečné pro kategorii nizkoenergetických domů.
  Předem děkuji za odpověď

  Reagovat
  • 1. 11. 2014 (9.08)
   Trvalý odkaz

   Nízkoenergetický dům je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. O tomto čísle by vás měl informovat developer.

   Reagovat
 • 7. 10. 2014 (6.56)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,

  zrovna ted propočítávám nabídku na dům se ztrátou 4,8 kW. Klient chce používat dům k pronájmu a samozřejmě řeší investiční náklady pořízení elektro vytápění topnými kabely či podlahovým vytápěním vodním. Můj názor je založen na zkušenostech z minulých dob. vzpomeňte si po revoluci jak všichni si pořizovali přímotopy, protože byla kilowata za 0,75 kč a vytápění poté stálo málo a zároveň žádné starosti…. pak to zas všichni sundavali. Samozřejmě je třeba uvést, že na dům kde je tepelná ztráta 12 kW je toto řešení nesmysl.
  Zastávám názor zvolit variantu kterou mohu kdykoli změnit aniž bych musel rozbourat celý dům. Pokud klient uvažuje topit elektrikou dle mého by mělo se v domě rozvést podlahové vytápění vodovodní. Jaký zdroj si pak v kotelně na rozdělovač připojíte je volitelný. Dnes elektro kotel, zítra soláry pozítří tepelné čerpadlo.
  Zdroj se vždy volí podle otopného systému. Zdroj můžete měnit…. otopný systém zůstává.

  Toť vše

  Reagovat
 • 19. 2. 2014 (12.08)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat ohledně kotle,stavíme nový dům TZ o něco méně než 5,5kw. V projektu se počítá s plynovým, mám již nakoupené raiátory vč.trubek, přípojka není realizovaná ještě a tak by mě zajímalo jestli nejít radši do elektřiny (kotel Wolf se zás.dle projektu přez 50tis, elektro prakticky polovinu).Otázkou je jestli se dá zrušit plynové připojení…a jaký bude rozdíl v nákladech.Jako výhodu beru,levnější kotel,žádná přípojka navíc,není potřeba komín. Do budoucna bysme chtěli ještě krb,což by bylo v prospěch elektřiny díky nízké sazbě. Děkuji Rážek

  Reagovat
  • 1. 12. 2014 (22.26)
   Trvalý odkaz

   V článku jsou samý pohádky. Jen těžko může roční účet za plyn ve stejném domě být stejně vysoký jako v elektricky vytápěném když 1 kwh plynu stojí cca 1,2 kč kdežto 1kwh elektriky cca 2,3 kč

   Reagovat
   • 28. 2. 2017 (15.12)
    Trvalý odkaz

    Naopak např. instalace infra panelů při energetické účinnosti 98 % je výrazně levnější…
    U plynu máte ztráty tepla cca 30-40 %.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *