Energeticky soběstačné bydlení na australském ostrově

„Francouzský ostrov“ při pobřeží australské Victorie sice poprvé objevili a popsali pařížští přírodovědci a encyklopedisté, ale dnes se na tomto kusu území jiná stopa Evropy nenachází.

„Bydlení na ostrově, kde nejsou silnice ani elektřina, je pro někoho sen.“ Zdroj: Lai Cheong Brown Architect
„Bydlení na ostrově, kde nejsou silnice ani elektřina, je pro někoho sen.“ Zdroj: Lai Cheong Brown Architect

Současná izolovaná enkláva čítající kolem stovky obyvatel si tu musí umět poradit s nepřízní živlů i chabým zásobováním. Realizovaný projekt architektonického studia Lai Cheong Brown Architect tu prakticky dokazuje, že i tady je možné žít stylově, moderně a hlavně ekologicky.

French Island, největší blízký ostrov při pobřeží Austrálie, se nachází 61 kilometrů jihovýchodně od Melbourne. Prakticky 70 % celé jeho rozlohy je od roku 1997 vyhlášeno za národní park, na zbytku území je povolena normální zástavba.

I když toto místo působí dojmem ostrovního ráje, osadníci se sem zrovna nehrnou. Neexistují zde silnice ani cesty, vodovodní potrubí, rozvod elektřiny a veškeré zásobování či přeprava na pevninu je závislá na lodním provozu.

Funguje tu pošta, malé občerstvení a správa kempu, který v sezóně přivítá několik stovek odvážných turistů. Tím je ale výčet veškeré místní infrastruktury vyčerpán.

Australská vláda se nezříká výstavby na 30 % vyloučeného území ostrova, ale trvá na zachování původních podmínek: tedy žádné výkopy studní na vodu, žádné sloupy s elektrickým vedením.

A přesně na tyto limity reaguje projekt Lai Cheong Brown Architect, které jeden z místních osadníků oslovil s žádostí o projekt soběstačného a energeticky nezávislého bydlení pro pět místních rodin. Stavební společnost Ecoliv pak celou stavbu podle přesného zadání provedla, což s sebou neslo určitá úskalí.

Na ostrov není možné dopravit jakoukoliv stavební techniku, a tak byly prefabrikované součásti domu přeneseny na místo vrtulníkem. Výstavbu to sice poněkud prodražilo, ale v konečném důsledku tento krok přispěl k nenarušování rozmanitých přírodních jevů, které jsou zde podstatou důsledné ochrany.

Prvním krokem výstavby „in situ“ byla úprava podloží budoucího domu. Došlo jak k zarovnání terénu na parcele, tak zasazení čističky odpadních vod a cirkulačního systému vodní nádrže. Po částečném zazemění došlo na osazení „operační jednotky“ solárních panelů, které zajišťovaly energii pro další fázi výstavby.

Ta sestávala z montáže letecky dopravených dílů domů, celkem pěti kusů, které utvořily uzavřený blok. Vybavení domů a izolační prvky pak na místo dopravila na ostrov loď z Westernport Bay.

Vytvoření uzavřeného „nádvoří“ bylo nezbytným krokem, aby toto instantní sídlo odolalo drsnému povětří, které se tu pravidelně s příchodem zimní sezóny probouzí k životu s nebývalou silou. Střechy domů jsou sestupňovány a vyskloňovány tak, aby byly v případě deště schopny sbírat vodu z celé plochy.

Solární panely jsou částečně na střechách, především pak na stěně exponované vůči slunečné straně. Výsledkem je bydlení, které nenarušuje své okolí, a přitom si navzdory izolaci neodříká komfortu moderního domu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *