Dálnice Minhocão přivede do Sao Paula čerstvý vzduch

Architekt Guil Blanche z francouzsko-brazilského studia Triptyque Architecture představil svůj unikátní plán na ozelenění města São Paulo. Jeho nápad nepopírá invenci: vypořádává se totiž s absolutním nedostatkem volného prostoru v zástavbě, která dosud instalaci zelených elementů neumožňovala. A přece, dobrý architekt si umí najít správné místo pro svůj projekt.

„Blanche našel místo pro výsadbu zeleně v centru Sao Paula. Chce integrovat vegetaci do tělesa dálniční spojky. Zdroj: Triptyque Architecture
„Blanche našel místo pro výsadbu zeleně v centru Sao Paula. Chce integrovat vegetaci do tělesa dálniční spojky. Zdroj: Triptyque Architecture

Blanche zacílil na místo, které dosud vzbuzovalo více rozpaků než nadšení. Dálniční spojku, vedoucí po viaduktu Minhocão. Tato vyvýšená silnice datuje svůj vznik k roku 1971, kdy celé město zažívalo období nebývalého růstu.

Jenže tento stavební prvek se velmi záhy z funkčního hlediska přežil. Prvek infrastruktury, který měl sloužit jako dálniční přivaděč, se totiž brzy stal ze všech stran obklopeným obytnou zástavbou.

A nikomu se moc nelíbí bydlení vedle rušné silnice. „V průběhu několika málo dalších let se z vyvýšené silnice na Minhocão stala spíše nepříjemná komplikace, než že by přinášela lidem něco pozitivního,“ říká Blanche.

Architekt je dobře s jedenáctimilionovým městem São Paulo seznámen, a neunikl mu ani vztah místních k dálnici Minhocão. Ostatně, podporu pro svůj projekt hledal právě mezi obyvateli, žijícími v těsném okolí dálnice. A nalezl ji.

Jen díky jejich kladné odezvě si troufl předložit správě města svůj nezvyklý plán: místo nehezkého prostoru pod vlastní dálnicí by tu chtěl vytvořit dlouhou linii alternativního městského parku. Ten by byl strukturálně propojen s tělesem mostu. Doslova by na pilířích a nebe zakrývající vozovce visel.

Jak doplňují Triptyque Architecture, zelený svět pod dálnicí by současně sloužil jako filtr hluku, prašnosti a emisních plynů. Osazením velkolistých producentů kyslíku v tříkilometrovém úseku dálnice by došlo ke snížení emisí v celé zóně o 20 %. Ano, dálnice se stane zónou produkující čerstvý kyslík.

A mezi pilíři cestního tělesa by mohlo vzniknut místo, zaslíbené lidem a konání společenských akcí. Místní se s touto představou dokázali identifikovat, protože zeleň v jejich sousedství citelně schází.

I když by se mělo jednat o zeleň visící ve vzduchu, nebo zakomponovanou v perforovaných traverzách a drátěných koších, pořád je to víc přírody, než kolik mohli u viaduktu Minhocão vidět za posledních čtyřicet let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *