Španělsko: 75% elektřiny z obnovitelných zdrojů

Na Tři krále, 6. leden, je ve svátek důležitější než vánoce. Právě tehdy se dětem předávají dárky a stejně jako u nás je tím nejobávanějším dárkem . Toho se už ale španělská dítka (tedy ta, která nezlobila přespříliš) obávat nemusí. Vypadá to, že uhlí přestává být na Pyrenejském poloostrově v módě. Podle statistik se letos právě na Tři krále podařilo získávat 75 % z a pouhá 4 % .  
větrné farmy - větrné turbíny

Red Electrica, největší energetická společnost , potvrzuje vzrůstající trend v oblasti . Ty v roce 2010 dodávaly 35 % veškeré elektrické energie ve . A to i přes růst celkové spotřeby.

Pouze si z toho ukously 16 %, dvakrát tolik co dnes ve Španělsku mají uhelné elektrárny. Jejich výroba v minulém roce poklesla o 34 %, stejně tak elektrárny na zemní plyn klesly o 17 % a navíc bylo 22 projektů výstavby nových zrušeno.

Poprvé se také minulý rok podařilo elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích exportovat. A to překvapivě do , mekky . Obnovitené zdroje přinášejí Španělsku obrovské ekonomické benefity.

Především se snížila cena za výrobu elektřiny, a to o 4830 milionů euro jen v roce 2009. To je více, než kolik vláda vydala na dotacích pro výkup energie z obnovitelných zdrojů. Navíc obnovitelné zdroje energie vytvořily v HDP celkem 8525 mil. euro, 3042 mil. euro v exportech. V součané době toto odvětví vytváří ve Španělsku 100 000 pracovních míst.

Tamní vláda se zavázala, že do roku 2020 bude 35,5 % elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů. Jenže tohoto poměru dosahuje prakticky už dnes. Může si proto dovolit cílit ještě mnohem výš.

Greenpace.org
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.