Biovíno – jak poznat skutečně přírodní výrobek

Chemii dnes nalezneme snad v každé a ani víno není výjimkou. Při hledání biovína se neřiďte nápisy na lahvích, protože to, že byly vypěstovány k přírodě šetrným způsobem ještě nemusí neznamenat, že jde o skutečný bioprodukt. Jedinou jistotou je znak , takzvaná zelená zebra, kterou by mělo být právě biovíno označeno.  
biovíno sklenice vína
obrázek: SXC.hu, theswedish

Vinná réva je neustále napadána nejrůznějšími viry a bakteriemi. Nejúčinnějším způsobem ochrany je samozřejmě prevence. Pokud už je na ni pozdě a vinná réva je nakažená, nezbývá, než celý sad důkladně vypálit aby nepřežila žádná háďátka, která by chorobu dále přenášela.

Tento postup je standardní pro oba typy , rozdíl je v prevenci. Konvenční zemědělství používá k hubení škůdců chemické přípravky, například herbicidy a insekticidy. Tato metoda je účinná, ovšem naprosto nevhodná k přírodě, protože kromě škůdců hubí vše živé.

V jednom metru krychlovém žije až 200 000 chvostoskoků (významní půdotvorní činitelé) a podobných tvorů, které chemikálie zahubí, nemluvě o tom jak negativně mohou působit i na lidský organismus.

Oproti tomu ekologické zemědělství na působí přírodou, to znamená, že místo jedu používá organismy, které se bakteriemi a viry živí. Příkladem mohou být třeba slunéčko sedmitečné a draví roztoči.

Další rozdíl je v udržování půdy. Konvenční zemědělství používá opět chemikálie aby zvýšilo úrodnost půdy a hrozny byly co největší. Ekologické pěstování nechává půdu rodit tak, jak je toho schopna sama a spoléhá spíše na kvalitu hroznů.

Některá biovína mají na dně takzvaný kal. Nejde o nic negativního, naopak to dokazuje, že ve víně není žádná chemie a tento kal oproti konzervantům vůbec neškodí.

Sdílet: