Ekopanely – šetrný stavební materiál

je ekologická, difúzně otevřená stavební deska. Je lisována za vysoké teploty a tlaku z obilné slámy bez použití pojiv, polepená recyklovanou lepenkou. První desky se lisovaly po roce 1945 ve Velké Británii. Dnes jsou už běžně dostupné také u nás.  
ekopanely
obrázek: Ekopanely CZ s.r.o.

Po získání know-how a vývoji vlastní od roku 1999 začala vyrábět firma EKOPANELY CZ tuto desku pod značkoou Ekopanel v Jedousově u Přelouče. Srdcem podniku je unikátní výrobní technologie, jejíž vývoj realizoval Ing. Jan Bareš spolu s spolupracovníky z firmy EKOPANELY SERVIS s.r.o. Ročně se vyrobí kolem 100 000 m2.

V roce 2008 získal ekopanel Zlatou Cenu České stavební akademie za ekologický stavební výrobek vhodný pro výstavbu i . Část produkce ekopanelů se vyváží do zemí i mimo ni, jmenovitě do , , Holandska, Belgie, , Slovenska, Ukrajiny, a také Rakouska.

Vlastnosti ekopanelů

Vlastnosti ekopanelů snižují náklady na výstavbu a umožňují kvalitní, zdravé i úsporné . Navrchu jsou ekopanely papír a uvnitř čistá obilná sláma. Oba nepatří zrovna do kategorie high tech, dávají ale ekopanelu řadu vynikajících vlastností.

Na prvním místě jmenujme především schopnost akumulace tepla, která výrazně snižuje náklady na , a proto jsou ekopanely vhodné do realizací především energeticky úsporných domů. Jejich mechanické vlastnosti umožňují realizaci samonosných příček bez nutnosti zbudovat nosnou konstrukci.

Přehled vlastností:

– rozměry šíře 1200 mm: šíře 1200 mm, tloušťka 58 mm + 2 mm tolerance, délka 1200 – 3200 mm dle požadavků, šíře může být také 800 mm, ostatní parametry zůstávají zachovány
– součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,102 W/(mK)
– difúzní odpor: RD = 4,6*10-9 m/s
– koeficient difúzního odporu: μ = 13,1
– součinitel prostupu tepla: U=1,13 W/(m2K) dle polohy konstrukce, období a tepelného toku
– součinitel tepelného odporu: R = 0,5882 m2K/W
– akustický útlum jednoduché příčky: 33 dB
– akustický útlum dvojité příčky: 42 dB
– průměrná hmotnost plošná 22 kg/m2
– průměrná hmotnost objemová 379 kg/m3
– reakce na oheň: kategorie E
– index šíření plamene po povrchu: 34 mm/min
– hustota tepelného toku na povrchu je max. do 6 kW/m2 při emisivitě 1,0.

Protože sláma i papír jsou organické materiály, které lze po dožití stavby snadno zlikvidovat, je ekopanel plně recyklovatelný. Zákazníkovi jsou ekopanely dodávány upravené na požadovanou délku a tím se minimalizuje . Po očištění od povrchových úprav je lze i kompostovat. Výrobce také odebírá odřezky z montáže pro opětovné využití. Toto vše dělá z ekopanelů prakticky bezodpadový .

Ekopanely propouštějí vodní páru. Při zvýšené vlhkosti vzduchu absorbují vlhkost do vnitřní pórovité struktury a při snížení vlhkosti vzduchu ji naopak uvolňují. Tento mechanismus přiznivě ovlivňuje v interiéru – především v zimě, kdy je objekt vytápěn.

Kde a jak je možné ekopanely použít?

Použít ho lze všude, kde potřebujete rychlou a jednoduchou výstavbu z kvalitního materiálu. Ekopanely jsou určeny k montáži do všech typů dřevostaveb. Jsou především vhodné pro výstavbu energeticky úsporných domů. Velmi snadno z nich zbudujete například příčky. Jsou samonosné, a proto není nutné zbudovat nosnou konstrukci příčky, a investor uspoří celkové náklady.

Pro schopnost akumulace tepla jsou ekopanely využívány k výstavbě podkrovních prostor, ve kterých přispívají k jejich tepelné stabilitě. Ekopanely také nepřenášejí na povrchové úpravy vibrace a pohyby konstrukce. Proto opakovaně nedochází k deformacím (praskání) povrchových úprav.

V současnosti je v ČR realizováno okolo 350 dřevostaveb a bezpočet samostatných aplikací, jako jsou půdní vestavby, podhledy, příčky, podlahy, nadkrokevní izolace, vestavby do hal atd. Na ekopanely můžete aplikovat široké spektrum povrchových úprav tak, jak jste zvyklí u zděných .

Rychlá a snadná montáž

Ať už jste profesionál, kutil nebo je váš vztah ke stavebnictví jakýkoliv, oceníte jednoduchost, s jakou ekopanel opracujete. Práce s ním se podobá práci se dřevem, a proto ho lze upravovat pomocí běžného ručního nářadí, jako je ruční okružní či přímočará pila, vrtačka a drážkovací frézka.

Ke spojování ekopanelů nebo jejich instalaci stačí univerzální spony a vruty nebo kolíčkové spoje. Nepotřebujete žádné speciální nosné konstrukce.

úpravy ekopanelů

Další výhodou je vysoká rychlost a tzv. suchý proces montáže. Příčku sestavíte během několika málo minut. Na povrch ekopanelů můžete aplikovat široké spektrum povrchových úprav, např. tapety, malby, stěrky, obklady atd. K montáži zařizovacích předmětů nepotřebujete hmoždinky. Běžnou praxí je našroubovat vrut přímo do slámového jádra bez předvrtání. V podhledu ekopanel unese na vrutu 5 x 100 mm břemeno o váze až 75 kg.

Cena ekopanelu je 280 Kč za metr čtvereční bez DPH. Více informací a stavby či rekonstrukce z ekopanelů najdete na www.3energy.cz.

Sdílet: