Alternativní zdroje nejsou jen solární a větrné elektrárny

Obnovitelné zdroje energie se staly jedním z hlavních témat posledních let. Česká republika se díky vstupu do Evropské unie zavázala zvýšit jejich podíl na 13% do roku 2020. Plán se údajně daří plnit. Přesto se aktuálně rozhořela kontroverze kolem solárních elektráren, jimž státní podpora umožnila obrovský boom, nicméně a zastaralá rozvodná síť jej nedokázala ustát. Nyní údajně chybí na straně rozvodných společností mechanismy, jak regulovat výkyvy jejich výkonu. Jenže obnovitelné zdroje, to není jen vítr nebo slunce.  

obnovitelné zdroje energie - bioplynová stanice Zevo

Energie se dá z obnovitelných zdrojů získávat také například prostřednictvím bioplynových stanic. Jejich výhodou je mj. skutečnost, že je lze s relativně nízkými náklady velmi snadno a rychle regulovat. Jak upozorňuje Eva Růžková z České bioplynové asociace, která je národní technologickoué platformou v oboru bioplynu, další typy obnovitelných zdrojů jako jsou třeba právě bioplynové stanice, lze nejen připojit nejen do elektrické rozvodné sítě, ale také do distribuční sítě zemního plynu.

Bioplyn – řešení problémů?

„Budoucí potenciál 700 bioplynových stanic poskytuje teoretický instalovaný výkon až 1000 MW a byly-li by vybrané BPS postaveny se záměrem dodávat regulační výkon do sítě tam, kde je ho potřeba, a ovládány dálkově z dispečerského stanoviště, mohlo by to možná pomoci vyřešit problémy s výkyvy výkonu solárních elektráren i jiných, neregulovatelných, či obtížně regulovatelných OZE,“ reprodukuje Eva Růžková aktuální úvahy nad budoucností a možnostmi využití bioplynových stanic. Podobný názor mají i další odborníci. Prozatím se tedy bioplynky využívají především pro výrobu elektřiny nebo vytápění.

„Pro připojení bioplynových stanic do distribuční sítě zemního plynu jsou postupně vytvářeny podmínky. První krok byl učiněn již cenovým rozhodnutím ERÚ v listopadu 2009, jež připouští podporu i při vtláčení čištěného bioplynu do sítě zemního plynu a výrobě elektřiny oddělené od výroby bioplynu,“ doplňuje Eva Růžková.

Bioplynové stanice mohou sloužit ke zpracování rozličných biologicky rozložitelných odpadů. I teplo vznikající při výrobě bioplynu se dá s trochou nápaditosti prakticky využít třeba k vytápění/klimatizaci budov v okolí, nebo např. k sušení v případě instalací na farmě. Na biomasu je nutno pohlížet jako na sice obnovitelný ale také omezený zdroj energie, proto je u bioplynových stanic výhodné vedle produkce elektřiny využívat i teplo. K tomu se mimo klasického vytápění nabízí i např. instalace sušárny dřeva, peletárny, kompostárny a další možnosti.

Silná základna

Bioplynové stanice a vůbec bioplynová lobby je v České republice poměrně velmi silná. Výroba bioplynu je rozvíjejícím se oborem, který vhodně doplňuje zemědělské podnikání a infrastrukturu venkova. Například sdružení CZ Biom dlouhodobě podporuje výstavbu bioplynových stanic a kromě jiného nabízí přehlednou mapu všech instalací na území naší republiky.

CZ Biom, profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy a bioplynu jako obnovitelné suroviny, v České republice nyní eviduje asi 90 bioplynových stanic a další desítky projektů se připravují. „Aktuálním problémem na našem území je právě získání připojení k přenosové síti z důvodu její nedostatečné kapacity kvůli blokaci sítě vysokým počtem připravovaných fotovoltaických projektů,“ řekl ředitel CZ Biom Vladimír Stupavský.

„Přitom zde jde v podstatě jen o byznys bez celospolečenské prospěšnosti, fotovoltaické elektrárny jsou z velké většiny investicemi zahraničních firem a k zaměstnanosti v oblastech venkova, kde jsou nejčastěji instalovány, přispívají nulovou hodnotou,“ dodává Stupavský. V mnoha případech jsou podle něj dokonce solární elektrárny stavěny na kvalitních zemědělských půdách a tím opět negativně přispívají k tvorbě pracovních příležitostí především pro zemědělce.

Lepší než fotovoltaika

V kontextu s fotovoltaikou jsou podle Stupavského bioplynové stanice přímým protikladem – zaměstnávají nové pracovníky, nabízejí další příjmy v zemědělském sektoru a díky vracení zbytkového výstupu z bioplynové stanice – digestátu – zpět na pole také udržují půdu v náležité kvalitě.

Vstupními materiály pro bioplynové stanice může být v podstatě vše organické, ať už se jedná o živočišný nebo rostlinný původ. Může tedy jít např. o exkrementy hospodářských zvířat, zbytky z potravinářské výroby, trávu, siláž, senáž nebo třeba znehodnocené zemědělské produkty… Bioplynové stanice si dnes proto často staví farmáři nebo chovatelé. Výhodou také je, že se jich netýká aktuální omezení ze strany ČEPS.

Vedoucí Bioplynové sekce CZ Biom Tomáš Dvořáček přesto dodává, že zhruba sedm z deseti zájemců o stavbu bioplynové stanice nedostane v současnosti připojení do přenosové sítě. Za stále se zhoršující situací stojí podle něj velký počet žádostí o připojení slunečních elektráren. Sdružení k tomuto problému adresovalo na konci ledna 2010 otevřený dopis s touto informací Vládě, Parlamentu, Senátu a předsedům ODS a ČSSD.

foto: největší bioplynová stanice v Evropě, Zevo Jevišovice
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.