Stavební veletrhy Brno 2010 – pozvánka

Částka, kterou platíme za teplo nebo ohřev vody v našich domovech není rozhodně zanedbatelná. Stále více se vyplatí přemýšlet, jak svůj dům, byt či chatu tepelně izolovat, jak snížit náklady na vytápění na minimum. Víte, jak získávat teplo či energii z alternativních zdrojů? Přijďte najít konkrétní řešení na Stavební veletrhy Brno. Vytápění, alternativní zdroje energií – fotovoltaika, solární panely nebo kolektory, tepelná čerpadla – jsou soustředěny do pavilon F. pokračování…Ekologické bydlení - obrázky - Stavební veletrhy brno

Přehlídku konkrétních řešení doplní odborný doprovodný program
Na jarních Stavebních veletrzích Brno 2010, které se konají v termínu od 13. do 17. dubna, se téma úspor energií a alternativních zdrojů energií, bude prezentovat nejen v řadě výstavních expozic, ať to jsou úspory energií dosahované použitím vhodných izolací, novými tvorovými výplněmi nebo přímo stavebními materiály, nebo možnosti využívání alternativních zdrojů energií. Ať už jde o princip solární, geotermický nebo využívání biopaliv. Tato tematika bude rovněž součástí nezávislých odborných poradenských center, a v neposlední řadě se objeví i odborném doprovodném programu, například v seminářích o pasivních domech.

Energie pro budoucnost – nový tematický celek na brněnském výstavišti
Budoucnosti energetiky bude na Stavebních veletrzích věnována samostatná konference Energie pro budoucnost s podtitulem Distribuované zdroje energie a jejich připojení k elektrizační síti. Téma distribuované zdroje enregie a jejich připojení k elektrizační síti je téma, o němž se diskutuje mezi odborníky i laickou veřejností. Jak co nejlépe využívat obnovitelné zdroje energie? Skutečně se vyplatí i soukromníkům a malým podnikatelům využívat solární energii, malé vodní a větrné elektrárny nebo vyrábět teplo a elektrickou energii spalováním biomasy? Jaké jsou legislativní podmínky a jaký vliv bude mít připojení velkého množství malých, distribuovaných zdrojů energie na řízení elektrizační sítě a na kvalitu dodávek elektrické energie? To jsou otázky, na něž bude konference hledat odpovědi.

Ušetřete za vstupenku na veletrh, registrujte se na internetu
Chcete-li ušetřit již při samotném vstupu na veletrh, zaregistrujte se na internetu! Vyplněním jednoduchého registračního formuláře získáte vstupenku na veletrh s 50% slevou. Registrace probíhá na www.stavebniveletrhybrno.cz.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *