Globální zemědělství v roce 2025: Jak ušetřit vodu?

Vody není nikdy dost. A ve světě, jehož rostoucí obyvatelstvo je závislé na vodou zavlažovaném zemědělství, se stává nedostatek této životodárné tekutiny narůstajícím problémem. Jak tedy uživit deset miliard lidí, a přitom se vyhnout „zavlažovací krizi“, očekávanou Organizací spojených národů k roku 2025?

Při pohledu na „Modrou“ planetu Zemi z vesmíru se nemůžeme ubránit rozpakům. Nedostatek vody? Vždyť je skoro všude! Přesto jen zlomek dostupné vody z celkové nabídky je využitelný pro lidstvo a potažmo pro zemědělství.

Jen 3 % vody je totiž sladké, a i z tohoto relativně malého podílu je 75 % objemu vázáno v ledovcích. A i z toho mála, co je k dispozici, už dnes dvě třetiny spolkne žíznivé zemědělství.

Uživit deset miliard lidí bude vyžadovat nejen produktivnější zemědělství, ale také pravděpodobně větší přísun vody. Pohled na to, jakým způsobem s ní hospodařit, se může různit.

Jak uvádí například CNN, jedním ze slibných trendů v zastavěných a městských oblastech pro malo-zemědělství je pěstování rostlin zavlažovaných vodním aerosolem. Mlžný opar v uzavřeném prostředí je totiž tvořen pouhým zlomkem objemu běžné zálivky. Nahradit ji aerosolem může znamenat (při zachování stejného výsledku) úsporu až 95 % objemu vody.

Tento novátorský model pěstování rostlin je ale jen okrajovým výstupem globálního zemědělství. Skutečným přínosem by pak mohlo být tzv. suché pěstování.

Jedná se o komplexní přístup k pěstování rostlin, který sice tolik neklade důraz na velko-kapacitní produkci, ale o to více sází na úsporu vody. Základem tohoto systému je zadržování vlhkosti v půdě, s pomocí mulčování a povrch půdy zakrývajících rostlin. Z ní pak vyrůstají i ty rostliny, které bychom rádi zkonzumovali.

Nezbytným prvkem tohoto systému je důsledná péče a příprava půdy, kompostování a absence umělých hnojiv, které by půdu narušovaly. Suché farmy také pracují s terénem: jsou často položené ve svazích nebo na terasách, kde mohou využívat přirozeného splachu a sestupu vlhkosti půdními horizonty. Že to zní až příliš exoticky? Na stejném principu už tisíce let fungují vinice (nejen) ve Francii.

Ne každá plodina se ale hodí na každý kontinent a do všech podmínek. Většinou pak musíte určité rozdíly v ekologickém komfortu vynahrazovat právě umělou zálivkou nebo přihnojováním a změnou chemismu půdy.

„Jsou prostě důvody pro to, nepěstovat určité rostliny tam, kam nepatří,“ říká Tod Mostero, kalifornský zemědělec. Zajímavým a slibným modelem jsou i takzvané „dvojité kořeny“. V tomto případě jsou kořeny jedné rostliny rozděleny do dvou svazků, a zálivka je směřována střídavě na každý svazek.

Rostlina s polovinou příjmu „vyžije“, a ztráty vody do půdy či odparem jsou menší. „Do zcela jiného světla se ale tato praxe dostává při pěstování rýže,“ podotýká Bill Davies, agronom z Lancasterské Univerzity.

„Rýže totiž potřebuje ke svému pěstování nepochopitelně směšné množství vody. Prakticky třetinu vody, spotřebovávané k zemědělství na celé planetě. Dělení kořenů by mohlo zajistit, aby ho spotřebovávala jen půlku. Víte, systém globálního zemědělství se musí změnit. Víme jak, teď musí zareagovat samo zemědělství.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *