Znečištěné ovzduší stojí Evropu stamiliardy eur

Každá zábava něco stojí. Cena za znečištěné ovzduší v Evropě přijde členské země EU ročně v přepočtu přibližně na 6,5 bilionu korun. S tímto vyčíslením přichází Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Podle zprávy EEA většinu znečištění generují uhelné elektrárny.

Ovzduší nad přístavním městem napomáhaly čistit pravidelné svěží větry, ale množství vyasflatovaných ploch to nyní komplikuje. foto: Dr. Edwin P. Ewing, Jr., licence public domain
Ovzduší nad přístavním městem napomáhaly čistit pravidelné svěží větry, ale množství vyasflatovaných ploch to nyní komplikuje. foto: Dr. Edwin P. Ewing, Jr., licence public domain

Odkud se tyto neadresné výdaje berou? Souvisí především s dopady znečištěného ovzduší na lidské zdraví, a následnou potřebou speciální zdravotní péče. V rovnicích EEA vše pochopitelně souvisí se vším. Častější nemocnost vyúsťuje ve sníženou produktivitu zaměstnanců, méně odpracovaných dní, a to způsobuje další finanční ztráty.

Mezi další příklady negativního působení znečištěného ovzduší se řadí například snížení výnosů v zemědělství, nebo poškození/narušení budov. Jen pro srovnání, ve Spojených státech amerických činí podobné vyčíslení dopadů znečištěného ovzduší přibližně 550 miliard dolarů.

V Evropě se tento problém týká prakticky 90 % obyvatel měst, ale nejhorší situace je v Polsku a Bulharsku.

Zatímco v ostatních evropských zemích se dá hovořit o znečištěných regionech nebo několika konkrétních metropolích, dvě zmíněné země jsou podle EEA chápány jako „téměř plošné zdroje znečištění“. Podle dalších zdrojů je až 400 000 úmrtí v Evropě ročně spojeno se znečištěným ovzduším.

Jako příklad je ve zprávě uváděn populární a vyhledávaný Londýn, jehož ovzduší se ale řadí mezi velmi znečištěné. Autoři z EEA opakovaně dávají do souvislosti snížení turistické atraktivity a pokles tržeb z cestovního ruchu v evropských městech v důsledku působení znečištěného ovzduší.

Je až s podivem, jak se zlepšení kvality ovzduší pozitivně promítne do celé kaskády jevů, od zlepšení konkurenceschopnosti, stimulaci regionální a lokální ekonomiky, úspor v průmyslu a obchodu a podporou udržitelného rozvoje.“ Zlepšit kvalitu ovzduší nad Evropou neznamená jen ušetřit, ale výrazně si pomoci.

CleanTechnica.com
Sdílet: