Míra elektrosmogu v posledních letech roste

Produkce elektrosmogu – elektromagnetického záření o nízkých i vysokých frekvencích – dlouhodobě exponenciálně roste s rozšířením elektronických zařízení a rostoucím objemem bezdrátově přenesených dat. Intenzita elektrosmogu se zvyšuje tak rychle, že lze jen obtížně předvídat dopady jeho dlouhodobého vlivu na lidské zdraví.

Zdroje elektromagnetického záření na obytných budovách. foto: Profibaustoffe CZ
Zdroje elektromagnetického záření na obytných budovách. foto: Profibaustoffe CZ

Elektrosmog (elektromagnetické znečištění) je elektromagnetické záření o frekvencích 0 až 300 GHz, které se běžně v přírodě nevyskytuje. Vzniká v malé míře kolem všech elektrospotřebičů, zejména potom kolem mobilních telefonů a vysílačů, wifi routerů, trafostanic apod.

Dopady elektrosmogu na lidský organizmus byly a jsou na základě vzbuzení veřejného zájmu předmětem národních i mezinárodních výzkumů. Různé studie dochází k závěrům – elektrosmog může mít vliv, např. na zvýšení rizika vzniku rakoviny a infarktu, na změny genomů (genový obsah chromozomů jádra buňky) a na psychiku (např. deprese). Kromě toho vede zvýšené záření ke snížení výkonnosti, schopnosti koncentrace nebo také narušení biorytmu.

Mezi hlavní zdroje elektromagnetického záření patří elektrické rozvody a spotřebiče v domě, ale také zdroje vysokých frekvencí jako například vysílače mobilního signálu nebo wifi routery. Přestože elektrosmog není vidět, jeho intenzita se dá změřit přístroji, které zobrazují hodnoty elektromagnetického pole v různých frekvencích.

V roce 2008 byly v ČR paradoxně stanoveny nižší limity pro bezpečné působení elektromagnetických polí na člověka. Problémem může být různá míra elektrosmogu v prostředí, kterou lze bez měření v konkrétním místě jen těžko odhadnout.

„Například z některých vysílačů mobilních operátorů se vlny nešíří rovnoměrně, ale směrově. Často se tak setkáváme s případy, kdy je hodnota elektrosmogu v bezprostřední blízkosti vysílače nižší, než ve vzdálenosti desítek metrů od stejného zdroje,“ upozorňuje Eduard Rovnaník, technický poradce Profibaustoffe CZ, který se problematikou elektrosmogu zabývá.

„Navíc dochází k prolínání záření z více zdrojů, což může u citlivých lidí vyvolávat například narušení biorytmu. To má za následek mimo jiné poruchy spánku a zvýšenou náchylnost k depresím“ dodal Rovnaník.

Jak se chránit? Vystavení se elektrosmogu a jeho účinkům se nelze v dnešní době zcela vyvarovat. Pokud například člověk pracuje denně v kanceláři a bydlí v panelovém bytě, kde mohou být až desítky aktivních wifi sítí, nemůže elekrosmog zcela eliminovat.

Nejjednodušší a zároveň nejúčinnější je se před elektrosmogem chránit alespoň během spánku. Mezi nejběžnější ochranné systémy patří speciální omítky, které umí elektromagnetické záření účinně odstínit. Dají se aplikovat jak v interiérech jako omítková stěrka, tak i jako vrstva vnější fasády.

tisková zpráva
Sdílet: