Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
4. 1. 2013 v rubrice Životní prostředí

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví, to je vděčné téma. Přesto se až dosud nepodařilo realizovat výzkum, který by jednoznačně potvrdil úměru mezi čistějším povětřím ve městech a prodloužením průměrné délky lidského života. Teprve letos uveřejnila skupina výzkumníků z Harvardu výsledky sedmiletého monitoringu, který prokázal, že zlepšení stavu ovzduší zvýšilo i „kondiční standard“ a délku života obyvatel v USA.

Kvalita ovzduší se přímo promítá i do prodloužené délky života. Zdroj: Cires, Colorado.edu

Kvalita ovzduší se přímo promítá i do prodloužené délky života. Zdroj: Cires, Colorado.edu

Výzkum vedený v opačném gardu, tedy že nekvalitní a znečištěné ovzduší zdraví zhoršuje, již byl potvrzen pochopitelně dříve, ale teprve nyní se skutečně dá hovořit o prokázaných pozitivních důsledcích prováděných emisních opatření. Mezi lety 2000-2007 se oblastního monitoringu, vedeného odborníky z harvardské školy veřejného zdraví (Harvard School of Public Health, HSPH), účastnilo na 545 okresů na severu Ameriky.

Díky tomu se jedná o prozatím největší „vzorek“ použitý při obdobné studii, co do počtu obyvatel i délkou sledování.

„Navzdory poznatku, že populace Spojených států jako celek je v poslední době vystavena daleko menším koncentracím znečišťujících látek v ovzduší, než třeba před třiceti lety, přímý benefit v podobě zlepšení zdraví obyvatel má stupňující se tendenci,“ tvrdí Andrew Correia, doktorandka v oboru biostatistiky na HSPH. „Prozatím tedy platí, že další omezení znečišťujících faktorů se promítne do dalšího navýšení kvality lidského zdraví.“

Kvalita ovzduší v se podle meteorologů a hygieniků pozvolna zlepšuje od osmdesátých let, ale na přelomu milénia se trend výrazně zpomalil. Za zásadní faktor pro zdraví obyvatel se považuje omezení výskytu volných polétavých a prachových částic do 2,5 mikrometrů (PM 2,5).

Právě ty se podle řady odborníků podílejí v případě dlouhodobé expozice na vzniku chronických kardio-pulmonárních onemocnění. Od roku 2000 je přitom zaznamenán pokles výskytu PM 2,5 o 10 mikrogramů na metr čtvereční, což se v důsledku projevilo prodloužením průměrné délky života obyvatel 545 sledovaných okresů o 0,35 let.

Není bez zajímavosti (dle výsledků prvotní studie celého týmu, uveřejněné v roce 2009), že čistší ovzduší prospěje více ženám, než mužům, kteří jsou vůči prachové expozici méně citliví. Podstatné ale je, že dlouhodobý výzkum konečně potvrdil význam a správnost přijatých opatření.

Pokud jde o kvalitu vzduchu, eviduje americká EPA (Environmental Protection Agency) náklady „ozdravných“ kampaní v hodnotě pětadvacet miliard dolarů. A tak se každý pozitivní výsledek hodí.

 Radomír Dohnal
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz