USA: Čistý vzduch znamená delší život

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví, to je vděčné téma. Přesto se až dosud nepodařilo realizovat výzkum, který by jednoznačně potvrdil úměru mezi čistějším povětřím ve městech a prodloužením průměrné délky lidského života. Teprve letos uveřejnila skupina výzkumníků z Harvardu výsledky sedmiletého monitoringu, který prokázal, že zlepšení stavu ovzduší zvýšilo i „kondiční standard“ a délku života obyvatel v USA.

Kvalita ovzduší se přímo promítá i do prodloužené délky života. Zdroj: Cires, Colorado.edu
Kvalita ovzduší se přímo promítá i do prodloužené délky života. Zdroj: Cires, Colorado.edu

Výzkum vedený v opačném gardu, tedy že nekvalitní a znečištěné ovzduší zdraví zhoršuje, již byl potvrzen pochopitelně dříve, ale teprve nyní se skutečně dá hovořit o prokázaných pozitivních důsledcích prováděných emisních opatření. Mezi lety 2000-2007 se oblastního monitoringu, vedeného odborníky z harvardské školy veřejného zdraví (Harvard School of Public Health, HSPH), účastnilo na 545 okresů na severu Ameriky.

Díky tomu se jedná o prozatím největší „vzorek“ použitý při obdobné studii, co do počtu obyvatel i délkou sledování.

„Navzdory poznatku, že populace Spojených států jako celek je v poslední době vystavena daleko menším koncentracím znečišťujících látek v ovzduší, než třeba před třiceti lety, přímý benefit v podobě zlepšení zdraví obyvatel má stupňující se tendenci,“ tvrdí Andrew Correia, doktorandka v oboru biostatistiky na HSPH. „Prozatím tedy platí, že další omezení znečišťujících faktorů se promítne do dalšího navýšení kvality lidského zdraví.“

Kvalita ovzduší v se podle meteorologů a hygieniků pozvolna zlepšuje od osmdesátých let, ale na přelomu milénia se trend výrazně zpomalil. Za zásadní faktor pro zdraví obyvatel se považuje omezení výskytu volných polétavých a prachových částic do 2,5 mikrometrů (PM 2,5).

Právě ty se podle řady odborníků podílejí v případě dlouhodobé expozice na vzniku chronických kardio-pulmonárních onemocnění. Od roku 2000 je přitom zaznamenán pokles výskytu PM 2,5 o 10 mikrogramů na metr čtvereční, což se v důsledku projevilo prodloužením průměrné délky života obyvatel 545 sledovaných okresů o 0,35 let.

Není bez zajímavosti (dle výsledků prvotní studie celého týmu, uveřejněné v roce 2009), že čistší ovzduší prospěje více ženám, než mužům, kteří jsou vůči prachové expozici méně citliví. Podstatné ale je, že dlouhodobý výzkum konečně potvrdil význam a správnost přijatých opatření.

Pokud jde o kvalitu vzduchu, eviduje americká EPA (Environmental Protection Agency) náklady „ozdravných“ kampaní v hodnotě pětadvacet miliard dolarů. A tak se každý pozitivní výsledek hodí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *