Transformace evropského hospodářství na nízkouhlíkovou ekonomiku

tento čtvrtek schválila dlouhodobý plán pro transformaci evropského hospodářství na nízkouhlíkovou , a to s výhledem až do roku 2050. V tu dobu by evropský průmysl měl produkovat až o 80-95 % méně než v roce 1990. Byl potvrzen také současný pozitivní vývoj, jenž by se měl promítnout v úspěšné splnění cílů pro rok 2020. V usnesení bylo rovněž konstatováno, že transformační cíle pro rok 2012 byly již splněny.  

Evropská unie

V roce 2020 by ráda snížila emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990. Cílem je také získávat 20 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Zpět do roku 2050. Jak si Evropská unie, resp. , představuje život v nízkouhlíkové ekonomice?

Typický obyvatel Evropské unie roku 2050 by měl žít a pracovat v nízkoenergetických a nízko-emisních domech s inteligentními systémy a chlazení. Bude řídit nebo a žít v čistých městech s perfektním systémem .

celé společnosti bude rovněž výrazně menší. Plánuje se, že spotřeba energie celého energetického sektoru, podniků i domácností poklesne o 30 % oproti roku 2005.

Díky transformačnímu procesu se rovněž očekává významná podpora evropské . Především kvůli nezbytným mnohamiliardovým investicím do zelených technologií. Odhaduje se, že díky tak velkým investicím by mohlo do roku 2020 vzniknout až 1,5 milionu pracovních míst.

Přijatý plán uvádí, že k dosažení stanovených cílů je zapotřebí ročně vydávat 270 miliard eur, a to po dobu následujících 40 let! Avšak jedním dechem se dodává, že díky úsporám, spojených s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, se každý rok ušetří 320 miliard eur.

European Commission

Jeden myslel na “Transformace evropského hospodářství na nízkouhlíkovou ekonomiku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *