Plovoucí ostrůvky čistí řeku v Melbourne

Australský designér Rowan Thurman přišel s nevšedním návrhem, jak řeku Yarra, protékající městem Melbourne, zbavit odpadků. Ke svému počinu, který veřejnosti představil pod názvem Projekt Galada, se volně inspiroval plovoucími ostrůvky a také jednotlivými články řetězu jízdního kola.

„Nápad RowanaThurmana přináší výsledky patrné v celém Melbourne.“ Zdroj: Amass Design
„Nápad RowanaThurmana přináší výsledky patrné v celém Melbourne.“ Zdroj: Amass Design

Právě na tomto principu do sebe jednotlivé díly modulárních ostrůvků zapadají. Tyto malé plošky ozubených koleček jsou vytvořeny z recyklovaných plastů, a jejich účelem je jak poskytnout místo pro růst rostlin, tak sbírat odpadky unášené na hladině.

Na vodě je přitom drží tvarovaná dutá bójka, která je díky pohybu sklopné části schopná lapat odpadky. Plovoucí „články řetězu“ mohou vytvářet malé ohraničené plochy zeleně na hladině, nebo vytvářet lineární přečišťovací bariéru.

Jak potvrzují místní, té je na řece Yarra skutečně zapotřebí. Jedna z nejvýznamnějších vodotečí celé oblasti líně plyne v délce 242 kilometrů z údolí Yarra („yarra“ mimochodem znamená v dialektu původních obyvatel nevysychající, stáletekoucí) bez stopy vnějšího znečištění, než dorazí do města.

Jenže za krátký úsek své cesty městem Melbourne po své ústí v Port Phlipis v Hobsonově zálivu se stane velmi nevzhlednou. Plastové láhve, sáčky a odpadky pak plynou přímo do moře.

Plovoucí květináče byly v rámci projektu Galada instalovány jen na několika málo místech, ale i zde demonstrují svůj filtrační potenciál. Co víc, kořeny rostlin okysličují vodní plochu, a zabraňují tak přírodní cestou v letním období nárůstu zelených řas a sinic. Pro svůj růst také odsávají z vody dusík a fosfor, který by růst řas umocňoval.

A aby toho nebylo málo, zastíněný prostor pod nimi pak využívají malé ryby jako útočiště před dravci. Kombinovaný účinek projektu Galada na dolní toky řeky Yarra je patrný, a město zvažuje jeho širší aplikaci při budování záchytných odpadkových sítí.

FollowNews.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *