Nejlépe odpad na jižní Moravě třídí Znojmo, Čejkovice, Tavíkovice a Skryje

Stylové trofeje a finanční odměny za důsledné třídění odpadů v těchto dnech obdrželo několik jihomoravských obcí a měst. Nejlepší v separaci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů byli v Jihomoravském kraji za uplynulý rok obyvatelé Znojma, Čejkovic, Tavíkovic a Skryjí.

Kontejnery na tříděný odpad patří již ke každému městu a vesnici v České republice, foto: EKO-KOM, a.s.
Kontejnery na tříděný odpad patří již ke každému městu a vesnici v České republice, foto: EKO-KOM, a.s.

Ocenění v soutěži „My třídíme nejlépe 2012“ předali představitelům samospráv zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Jihomoravského kraje. Ceremoniál byl součástí informačních aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu ve městech a obcích v regionu.

Město Znojmo (kategorie města nad 10.000 obyvatel), obec Čejkovice (kategorie obce od 2.000 do 10.000 obyvatel), obec Tavíkovice (kategorie obce od 500 do 2000 obyvatel) a obec Skryje (kategorie obce do 500 obyvatel) zvítezily jak v hlavní, tak ve vedlejší soutěži. Mezi nejlepší třídiče přitom patřily už loni.

Do čtyř kategorií podle počtu obyvatel jsou obce a města rozděleny kvůli spravedlivějšímu hodnocení.

Hlavní soutěž

V kategorii měst nad 10.000 obyvatel bylo Znojmo na první příčce i v roce loňském, letos každý jeho obyvatel vytřídil za uplynulý rok v průměru 54,1 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartónů. To bylo dokonce o 7 kg víc, než před rokem. Na stříbrné příčce se umístil Kyjov s výtěžností 50,4 kg a na bronzové Hodonín s výtěžností 48,6 kg.

Mezi městy a obcemi od 2.000 do 10.000 obyvatel si opět první místo vytřídily Čejkovice, každý jejich občan separoval v průměru 80,9 kg odpadu, tedy o 5 kg více než loni. Druhou příčku obsadily v této kategorii hlavní soutěže opět Střelice, třetí byly Prušánky, které si polepšily z loňské čtvrté pozice. Obyvatelé Střelic a Prušánek se mohli pochlubit výtěžností 59,4 a 56,7 kg.

Na prvním místě v kategorii obcí s počtem obyvatel od 500 do 2.000 se umístila v hlavní soutěži obec Tavíkovice s výtěžností 61,9 kg, následovaly obce Perná a Vranov. Oproti loňsku tak zůstala první trojka v kategorii stejná, pouze si obce vyměnily pozice.

Obdobně se pouze vzájemně vyměnili favorité na prvních třech příčkách v kategorii obcí s méně než pěti sty obyvateli. Letos zvítězila obec Skryje a odsunula na druhé místo loňské vítěze z Podhradí nad Dyjí na třetí místo, druhé místo obsadila obec Oslnovice.

Kritériem s největší váhou byla v hlavní soutěži právě výtěžnost na jednoho občana, svou roli ale hrál mimo jiné i fakt, jakou poměrnou část komunálního odpadu dokázali obyvatelé obcí vytřídit. Body obce získávaly také za oddělený sběr bílého a barevného skla nebo za třídění nápojových kartónů.

Vedlejší soutěž

Ve vedlejší soutěži obcí zapojených do systému EKO-KOM rozhodoval poměr mezi množstvím vytříděného odpadu a množstvím směsného odpadu za celé období soutěže. Vítězové se oproti loňsku nezměnili.

V kategorii měst nad 10.000 obyvatel bylo nejlepší Znojmo, v kategorii obcí a měst od 2.000 do 10.000 obyvatel se pak nejlépe dařilo obci Čejkovice. Mezi obcemi s počtem obyvatel od 500 do 2.000 zvítězily Tavíkovice, v kategorii obcí do 500 obyvatel pak byla nejlepší obec Skryje.

Každá z vítězných obcí ve vedlejší soutěži obdržela šek na 10.000 korun.

Třídění odpadů je již přirozenou součástí životního stylu obyvatel Jihomoravského kraje. I když kraj nedosahoval v minulosti takových výsledků, jako jiné oblasti naší země, situace se postupně zlepšuje, a jižní Morava dosud v třídění úspěšnější kraje dohání.

V loňském roce se množství separovaného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovů v celém jihomoravském regionu zvýšilo o 11 procent oproti roku 2010, což představuje jeden z nejvyšších nárůstů v rámci ČR.

„Těší nás, že se výsledky v regionu každoročně zlepšují, i když máme stále co dohánět. Právě soutěž obcí hraje v aktivitách na podporu třídění odpadů důležitou roli. Obyvatelé mají díky ní zpětnou vazbu, jak jsou na tom ve srovnání s druhými. Oceněné obce a města pak soutěž motivuje ke stále lepším výkonům, a ty ostatní k tomu, aby se jim přiblížily,“ uvedl Jaroslav Parolek, radní Jihomoravského kraje zodpovědný za oblast životního prostředí.

“V uplynulém roce na jednoho obyvatele Jihomoravského kraje připadalo v průměru takřka 18 kilogramů vytříděného papíru, více než 6 kilogramů plastu, 10 kilogramů skla, 200 gramů nápojového kartonu a 11 kilogramů kovů,” uvedl Luděk Königsmark z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která aktivity na podporu třídění odpadů, jejichž součástí je i soutěž obcí, ve spolupráci s Jihomoravským krajem organizuje.

„Základním předpokladem vstřícného vztahu lidí ke třídění je samozřejmě dobrá dostupnost nádob na separovaný sběr odpadu. V celém Jihomoravském kraji jich je teď asi 23 tisíc, za posledních 5 let se jejich počet zvýšil o 64 procent. Jen v letošním roce poskytneme obcím v oblastech s vysokým potenciálem růstu dalších 780 nových nádob,” doplnil Königsmark.

Má to smysl. Třiďte odpad.

Odpady – v původní či zpracované formě – nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu?

Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných.

Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton – tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani

Cílem aktivit, které jsou součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Jihomoravského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblasti s vysokým potenciálem (Blanensko, Břeclavsko, Hodonínsko), ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje.

Obyvatelé regionu se v rámci kampaně mimo jiné mohli setkat se speciálními polepy svozových automobilů, venkovními akcemi se zábavným programem a soutěžemi. Celkem 1700 domácností v několika městech Jihomoravského kraje v rámci kampaně bezplatně obdrželo atraktivní sadu barevných tašek na třídění odpadu.

V hodonínské zoologické zahradě byl zprovozněn unikátní ekokoutek, který zábavnou a hravou formou prezentuje problematiku třídění odpadu. Podobný koutek funguje také v ZOOparku Vyškov a v brněnské ZOO. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridime-jihomoravsky.cz.

My třídíme nejlépe 2012 – Jihomoravský kraj

Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.

V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve čtyřech kategoriích (města nad 10.000 obyvatel, města a obce od 2.000 do 10.000 obyvatel, obce nad 500 do 2.000 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění a věcných cen také finanční odměny.

V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. V letošním roce se hodnotily výsledky od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *