Solární elektrárny v České republice – klubko problémů, nebo velká šance?

Když česká vláda schvalovala program výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energieZelený bonus, jistě nečekala, že ceny fotovoltaiky půjdou dolů tak strmým tempem. Nechtěně se tak Česká republika v posledních pár letech stala zemí zdaleka nejštědřejší k těm, kdo by si chtěli pořídit solární elektrárnu, zejména tu velkou. Jenže česká energetická soustava nápor nevydržela. Boom solární energie se pořádně zašmodrchal. pokračování…

rozvodné sítě - mapa České republiky - připojení OZE, volná kapacita


Hrozí kolaps rozvodných sítí?

O připojení kteréhokoliv OZE (obnovitelné zdroje energie) rozhoduje v ČR příslušných provozovatelů distribučních soustav. Tedy např. E.ON nebo ČEZ. Ti všichni byli nedávno požádáni ČEPS, která řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů na území ČR, aby pozastavili udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren (VTE a FVE).

Proč? Důvodem této žádosti je dle společnosti ČEPS překročení bezpečného limitu výkonu instalovaných a již odsouhlasených k připojení výkonů těchto elektráren do elektrizační soustavy České republiky. Připojování dalších výrobních zdrojů, ještě neodsouhlasených distribučními společnostmi, může ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy. Překročení bezpečného limitu by si mohlo následně vyžádat odstavení i stávajících VTE a FVE. Odstavení těchto zdrojů hrozí jak v běžném provozu, tak zejména z důvodu předcházení stavu nouze v elektrizační soustavě.

„Distribuční soustavy výzvu přijaly, ale jedná se o dočasný krok,“ komentuje aktuální dění Jana Jabůrková, ředitelka firemní komunikace ČEPS. „V současné době probíhají intenzivní jednání, tak aby došlo k nastavení srozumitelných pravidel pro možnost připojování neregulovatelných (fotovoltaických a větrných zdrojů) do elektrizační soustavy. Snahou všech subjektů je udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů,“ dodává.

Zájem o obnovitelné zdroje rapidně stoupá

Není bez zajímavosti, že například jen za uplynulé dva roky narostl podíl celkového instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů v zásobovacím území společnosti E.ON Distribuce stonásobně ze 7 MW (v roce 2008) na očekávaných 750 MW (v roce 2010). „Enormní zájem investorů o rychlé připojení především FVE však v současnosti výrazně překračuje přepravní schopnosti distribuční soustavy společnosti E.ON,“ píše se v tiskové zprávě společnosti. Stejně tak několik vysokých manažerů společnosti ČEZ stálo překročení limitu při schvalování nových solárních elektráren místo.

Pozastavení vydávání povolení se bohužel týká také malých střešních solárních elektráren, neboli jakéhokoliv výkonu. To samozřejmě představuje zásadní překážku nejen pro majitele domů, kteří si chtějí pořídit vlastní fotovoltaickou elektrárnu, ale především také pro investory, kteří by rádi investovali (nebo tak už dokonce učinili) do větších projektů.

Část rezervované výkonové kapacity – bohužel, nikdo neví jak velká část – jde samozřejmě na vrub spekulantům. Ti si prostě rezervovali vhodné podmínky dokud trvají s tím, že o samotnou stavbu elektrárny už se postará někdo jiný, komu např. své povolení prodají. Právě ti mají podle médií značnou zásluhu na současném problému, a proto se chystají výrazná omezení.

Řešení na dohled?

Podle deníku Aktuálně.cz připravuje „Energetický regulační úřad (ERÚ) novou vyhlášku, která stanoví přísnější pravidla pro rezervaci plánovaných elektráren v síti“. Základním pravidlem bude např. závazný harmonogram projektu, který bude podnikatel muset dodržovat. Pokud tomu tak nebude, o rezervovanou kapacitu přijde. Dále by se měly platit zálohy na předpokládaný instalovaný výkon solární elektrárny v řádu desítek tisíc korun za každý instalovaný megawatt.

Server iHNed.cz zase informuje, že investoři nehodlají zůstat nečinní. Požadují okamžité odblokování připojování alespoň malých zdrojů, jako jsou např. právě solární střešní elektrárny pro rodinné domy nebo průmyslové budovy. „Ty nijak nezasahují do stability přenosové sítě, naopak ji stabilizují,“ citoval iHNed.cz Jaromíra Řeháka, šéfa firmy Solartec.

Jaký je podíl fotovoltaiky?

Podle odhadů ČEPS se větrné a solární elektrárny podílí v České republice na celkové produkci asi 4%. „Ale znovu zdůrazňuji, že společnost ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy pracuje s celkovými a absolutními čísly,“ dodala Jana Jabůrková. Zároveň upozornila, že vzhledem k cílům o podílu OZE, ke kterým se ČR zavázala Evropské unii, je dležitý mix všech obnovitelných zdrojů. Nejen solární a větrné energie, ale např. i biomasy. Ta je podle aktuálních studií stále ještě využívána nedostatečně.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.