Alžír má s obnovitelnými zdroji velké plány

Severoafrický Alžír se rozhodl optimisticky zvýšit svou plánovanou hranici pro podíl obnovitelných zdrojů energie v národním mixu, z původních 12 GW na 25 GW do roku 2030. Otázkou zůstává, zda tento plán není přeci jen až příliš optimistický.

„Alžír má do budoucna velké plány, ale zatím jen malé šance na jejich splnění.“ Zdroj: Radomír Dohnal
„Alžír má do budoucna velké plány, ale zatím jen malé šance na jejich splnění.“ Zdroj: Radomír Dohnal

Dosud se zde za poslední léta podařilo zprovoznit projekty OZE o celkovém výkonu 350 MW pro solární energetiku, a připravuje se 800 MW větrných elektráren. Alžír navíc v meziročních srovnáních značně kolísá, jak v množství vyrobené elektřiny, požadovaném odběru tak i vlastní dostupnosti připojení.

Alžírský ministr pro energetiku a těžbu, Youcef Yousfi, prohlásil: „Že vzhledem k dosavadnímu vývoji nevidí překážek v dosažení vyššího cíle, tedy pětadvaceti gigawattech OZE instalovaných do roku 2030.“ Yousfi dále tvrdí, že původní cíl bude dosažen v poměrně blízké budoucnosti, a tak není důvodem setrvávat u malých plánů.

Jenže pohled do národních statistik mu moc za pravdu nedává. Země sice disponuje velmi příhodnými odkupními tarify 16 DZD (alžírských dinárů) za kWh (přibližně tedy 0,17 $/ kWh) pro malé projekty o výkonu 1-5 MW, ale rychlost rozvoje celého energetického sektoru, která je navíc diktována mírou ochoty a podpory z Evropské unie, je přinejmenším diskutabilní.

Alžírská ekonomika je silně závislá na vývozu ropy a zemního plynu. Podle údajů OPEC se prodej těchto produktů podílí na hrubém národním produktu 30 %, tvoří 95 % objemu exportu a 60% základu státního rozpočtu.

Funguje tu něco jako systém spojitých nádob: Snížení poptávky z Evropy mezi lety 2012-13 znamenalo ztrátu sedmi miliard dolarů pro rozpočet, a silně zasáhlo i dosavadní velkolepé plány na rozvoj OZE. Další očekávatelné snížení poptávky z EU (kam míří 72 % ropných produktů) by mohlo další snahy na poli obnovitelných zdrojů zmrazit zcela.

Alžírské Ministerstvo pro energetiku a těžbu se pokoušelo pokrýt domácí spotřebu elektřin s pomocí elektráren na zemní plyn, ale několik teroristických útoků z posledních dvou let prokázalo, že odlehlé a izolované rafinérie představují za neklidné politické situace krajně nespolehlivý zdroj.

V roce 2012 Alžír dosáhl 15,2 GW celkového energetického výkonu (především díky ropě a zemnímu plynu), o rok později to ale bylo jen 12,8 GW. Tento pokles způsobil „rozklad a kolaps“ elektrifikační sítě, který zanechal spoustu odběratelů bez elektřiny.

Majoritní poskytovatel energie, společnost Sonelgaz, přesto očekává, že do roku 2017 se vyšplhá národní spotřeba na 20 GW.

Sonelgaz v současnosti vede v patrnosti třiadvacet projektů solárních elektráren, které jsou v různé fázi vývoje. Celkem by se měl jejich výkon přiblížit 400 MW (v současnosti je funkčních 350). Dalším krokem je zprovoznění dvanácti-turbínové větrné farmy Adrar, o výkonu 10 MW.

V různé fázi, od projektové přípravy, schvalovacích řízení, budování základů či infrastruktury po samotnou instalaci, spuštění a provoz se za poslední tři léta nachází zařízení pro výrobu čisté energie o celkovém výkonu asi 1,2 GW.

Což je sice sympatické, ale zdaleka to neodpovídá onomu „blízkému naplnění 12 GW, a plánování 25 GW do roku 2030“ jak zmiňuje alžírský Ministr pro energetiku a těžbu. Takový optimismus teď může Alžíru spíše uškodit, než prospět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *