Umíte vybrat správný stavební materiál?

České obchody se stavebninami mají sice slušný sortiment, ale s dotazem na ekologické materiály u nich člověk moc nepochodí. I proto vznikl v ČR projekt Envimat, který v oblasti ekologicky šetrných materiálů člověku poradí.

Stavební materiály hrají při stavbě domu primární úlohu, foto: Mattox/sxc.hu
Stavební materiály hrají při stavbě domu primární úlohu, foto: Mattox/sxc.hu

Pomoci zákazníkům v orientaci by mohl Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí. Nese název Envimat a je to dílo Českého vysokého učení technického, Vysoké školy chemicko-technické a Výzkumného ústavu pozemních staveb.

Stavební materiály vybírejte s rozmyslem

„Výroba stavebních materiálů způsobuje až čtvrtinu celkových dopadů budovy,“ potvrzuje jedna z autorek Julie Hodková z ČVUT, že podíl této oblasti není marginální.

„Při tvorbě Envimatu jsme se inspirovali v zahraničí, kde je problematika posuzování environmentálních parametrů stavebních materiálů, konstrukcí a budov již dlouho aktuální a mnohem více rozvinutá,“ říká Hodková a dodává, že v ČR podobný projekt dosud neexistoval, zejména kvůli nedostupnosti dat pro posuzování.

Jak Hodková prozradila pro ekobydleni.eu, v zahraničí existují různé databáze environmentálních dat materiálů – Ecoinvent (Švýcarsko), IBO (Rakousko), INIES (Francie), ICE (Velká Británie) i nástroje jako Envimat umožňující vytváření konstrukcí i celých budov – bauteilkatalog.ch (Švýcarsko), Ecosoft (Rakousko), Elodie (Francie).

Naštěstí je zde možnost sehnat materiály nebo technologické postupy šetrnější k životnímu prostředí. Hodková říká, že za vším stojí jen snaha jít s dobou – ve světě probíhá prudký rozvoj udržitelné výstavby a zahraniční investoři, veřejnost i Evropská legislativa chtějí takové stavby i v ČR. Koneckonců, je to vyžadováno i v certifikačních nástrojích pro posouzení udržitelnosti budov.

Restrikce existují, ale …

Hodková vidí několik omezení, která mohou ovlivňovat environmentální dopady výstavby. Kromě regulace stavebních úřadů, o které se staré nařízení evropského parlamentu je třeba prostřednictvím územního plánu či stavebních povolení regulovat i výstavbu.

Snižování spotřeby energie, která tvoří celkem 70 % z dopadů celého životního cyklu domů, by mělo probíhat přes energetické průkazy budov v kombinaci s cenami energií.

Další omezení, která mohou ovlivňovat dopady výstavby na životní prostředí, jsou dobrovolné. Patří tam šetrná výroba stavebních výrobků (certifikace environmentálních vlastností – Environmentální prohlášení o produktu, tedy EPD a další), šetrná výstavba (certifikace udržitelnosti budov – SBToolCZ, LEED, BREEAM a jiné) a v neposlední řadě i šetrný provoz budov (nízkoenergetické, pasivní, nulové domy).

Připravme se na tlak

Hodková si uvědomuje, že je třeba připravit se na budoucí tlak v oblasti environmentálních dopadů stavebních výrobků v ČR. Bylo třeba vytvořit jednotnou databázi, díky které budou porovnatelné výsledky. Kromě toho program nabízí i modelování jednotlivých druhů konstrukcí.

Envimat sleduje spoustu parametrů, vedle těch environmentálních (potenciál globálního oteplování, spotřeba primární energie, potenciál ničení ozonové vrstvy a podobně) jsou tam i fyzikální (objemová hmotnost, součinitel tepelné vodivosti a jiné).

Web není jen pro zákazníky, mohou ho využívat i výrobci – lze prezentovat výrobky s EPD prostřednictvím databáze Envimat. Výrobce může získat loga Envimatu pro každý produkt vložený do databáze a možnost jejich využívání na propagačních materiálech. Tím bude výrobce prezentovat svojí šetrnost k životnímu prostředí.

Čím dál více návštěv

Návštěvnost Envimatu se neustále zvyšuje. Je to mimo jiné díky propojení s certifikací budov SBToolCZ a fakt, že je používán na stavebních vysokých školách v Praze a Brně, kde se studenti učí s programem pracovat. Envimat může být jako informační platforma pro oblast environmentálního hodnocení stavebních prvků v ČR.

„Mezi výrobci také roste povědomí o projektu, využívají ho občas i architekti při svých návrzích,“ prozrazuje Hodková.

Envimat umožňuje výběr environmentálně šetrného řešení dle požadavků uživatele, přičemž zviditelňuje produkty šetrnějších výrobců a motivuje stavební praxi ke snižování dopadů výstavby na životní prostředí.

Jsou zde ale také problémy. „Dat je všeobecně málo. Česká data nejsou skoro žádná a cílem Envimatu je právě získávat data výrobků na českém trhu. Již se podařilo získat EPD od výrobce Knauf a Isover a ta se brzy objeví v databázi Envimatu,“ uvádí závěrem Hodková.

Jeden myslel na “Umíte vybrat správný stavební materiál?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *