Česká republika – zelená totalita?

Poprvé před dvěma lety přišel na přetřes nový zákon o ochraně ovzduší, který měl mimo jiné zakazovat kotle na tuhá paliva. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit kvalitu ovzduší skrze regulaci vytápění domácností a navíc také dopravy. Znovu se o něm začalo mluvit koncem minulého roku a nyní jde do vlády.  Ochrana ovzduší - kouřící komín

Ministerstvo životního prostředí v novém zákoně o ochraně ovzduší navrhuje zákaz výroby a prodeje kotlů na tuhá paliva (dřevo, uhlí apod.) nad 15 kW, mimo zplyňovací a automatické na peletky. Zároveň by měli ti, kdo budou provozovat nevyhovující zdroj vytápění začít časem platit poplatky. Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby od roku 2015 činil tento poplatek 500 korun a postupně se zvyšoval až na 3000 Kč ročně.

Zelená totalita?

Někteří komentátoři se proto obávají, že se z České republiky stane „zelená totalita“ kdy budou probíhat de-facto domovní prohlídky zjišťující čím a v čem vlastně topíte. Zároveň zákon obsahuje některé další kontroverzní návrhy, jako např. povinnost připojit se k teplovodu, pokud v blízkosti novostavby nějaký vede a „je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné“.

Cílem nového zákona je dodržení emisních stropů, které ukládá Evropská unie. Kvalita ovzduší je v České republice v posledních letech zásadním problémem. Právě vytápění domácností a doprava mají největší podíl na vypouštění emisí např. jemného prachu a dalších látek, které mohou způsobovat vážná onemocnění (oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a prachové částice). Jen velmi okrajově nebo vůbec se zde jedná o emise oxidu uhličitého.

Omezení dopravy

Zákon zároveň počítá s možností závádění nízkoemisních zón ve městech a obcích. Ty budou moct vyhlásit nízkoemisní zónu, kam bude umožněn vjezd pouze vozidlům, splňujícím dané emisní parametry. Tedy například elektrická auta, hybridy, nebo malá městká auta. Český systém by se měl inspirovat německým tak, aby oba byli kompatibilní a řidiči nebyli při výjezdu k našim západním sousedům zmateni.

Podobné nízkoemisní zóny už byly zavedeny např. ve zmíněném sousedním Německu, v Anglii v Londýně, v severských zemích – Norsku (Oslo), Švédsku (Stockholm a další), Dánsku (Kodaň) nebo Rakousku.

Politici a Zelená úsporám

Politickýcm stranám v českém parlamentu se ovšem nově navrhovaný zákon příliš nezamlouvá. Obzvlášť před volbami nemají chuť strašit své potenciální voliče s jakýmikoliv novými poplatky. Nezamlouvá se např. ani Bedřichu Moldanovi, prvnímu ministrovi životního prostředí Československa a dnes členovi TOP09. Podobně mluví i zástupci ČSSD a ODS.

Výměnu kotlů a vytápění domácností aktuálně v České republice podporuje program Zelená úsporám. Výše dotace může dosáhnout i velmi podstatných částek a zájemcům o modernější kotel a kvalitnější vytápění tak znatelně ulehčit finanční zátěž.

Aktuálně.cz, Neviditelný pes, Enviweb

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

28 komentářů: „Česká republika – zelená totalita?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *