V Tunisku vyroste 2GW sluneční koncentrační elektrárna pro Evropu

Tunisko bylo první zemí, která zažehla tzv. „Arabské jaro“ – sérii revolucí v arabských státech severní Afriky a středního východu. Nyní se Tunisko po Maroku stává také jedním z prvních států, kde se začíná realizovat projekt DESERTEC. Tedy výstavba obrovských větrných (Maroko) a solárních koncentračních elektráren (Tunis), které budou zásobovat čistou elektřinou Evropu.

Energie, kterou solární koncentrační elektrárna v Tunisu vyrobí, bude podmořským kabelem přivedena do Itálie a odtud rozvedena do celé Evropy, foto: TuNur
Energie, kterou solární koncentrační elektrárna v Tunisu vyrobí, bude podmořským kabelem přivedena do Itálie a odtud rozvedena do celé Evropy, foto: TuNur

Tuniský projekt 2GW soustavy slunečních termálních (koncentračních, CSP) elektráren nese název TuNur. Podílí se na něm společnost Nur Energie, skupina tuniských investorů TOP Group a nadace DESERTEC. S praktickou realizací se má začít v roce 2014.

Tunisko je pro stavbu první koncentrační solární elektrárny o celkovém výkonu 2 GW ideální zemí. Do je to odtamtud co by kamenem dohodil a politický systém patří k relativně nejstabilnějším a nejotevřenějším v severní .

Elektrárna bude vybudována do roku 2016 v jižní části Tunisu. Energie bude vyráběna s pomocí obřích zrcadel. Těch bude potřeba až 825 000. Budou koncetrovat energii k ohřevu vody proudící skrze velké centrální věže. se změní v páru, která bude pohánět turbínu .

Solární koncentrační elektrárny TuNur v Tunisku navíc budou část energie ukládat do roztavených solí. To proto, aby elektrárna mohla fungovat také po západu slunce. Celková výtěžnost by měla být až 15 hodin denně (60 %). Intenzita slunečního svitu je v Tunisu až 3x vyšší než ve střední Evropě.

Soustava menších elektráren má být budována postupně v jednotkách o výkonu mezi 133 až 250 MW, podle poptávky po energii. Tunisko, ale i další státy severní Afriky, jsou pro budování koncentračních solárních elektráren ideální – často totiž zasahují hluboko do .

Do se elektřina dostane skrze 600 km dlouhý podmořský kabel spojující sever Tuniska se středem , poblíž Říma. Celý projekt vytvoří v Tunisku řadu pracovních příležitostí, jak během stavby elektrárny, tak po jejím dokončení v provozní oblasti. Očekává se až 20 000 volných míst.

TuNur je součástí rozsáhlého projektu DESERTEC. Ten počítá s budováním CSP a větrných elektráren po celé severní Africe a jejich propojení s evropskou rozvodnou sítí. Evropská unie se zavázala do roku 2020 využívat min. 20 % energie z obnovitelných zdrojů. A tohle je jedna z cest, která má přinést užitek jak Evropě, tak severu Afriky.

TuNur, DESERTEC
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.