Projekt DESERTEC startuje

Před třemi lety byl poprvé nastíněn záměr postavit obří solární elektrárny na Sahaře. Projekt dostal jméno DESERTEC a měl energeticky propojit africkou Saharu s Evropou. Pro někoho odvážná myšlenka dostává konkrétní obrysy. Na příští rok je přichystána výstavba první obří koncentrační solární elektrárny s výkonem 500 MW, která bude tvořit pomyslný první stavební kámen projektu DESERTEC. První stavební výkop se uskuteční příští rok v Maroku. Výstavba elektrárny přijde na 2,8 miliard dolarů.

Vize koncentrační solární elektrárny na Sahaře
Vize koncentrační solární elektrárny na Sahaře

Finanční náklady celého projektu DESERTEC se odhadují na 500 miliard dolarů. Pokud půjde vše podle plánu, budou solární elektrárny na Sahaře pokrývat 15-20 % spotřeby elektrické energie Evropy. Nebude to ale hned. Cílového stavu se má dosáhnout kolem roku 2050.

Projekt DESERTEC v posledních měsících získal podporu od nejvýznamnějších evropských bank, institucí a technologických firem. Zmiňme například DESERTEC Foundation, Deutsche Bank, HSH Nordbank a dalších. Zdá se, že politická vůle je nyní i podpořena finančně, takže nic nebrání ve spuštění projektu DESERTEC.

Výstavba první solární elektrárny bude rozdělena do dvou etap. V první etapě se profinancuje 822 miliónů dolarů a postaví se zdroj o výkonu 150 MW. Stavba elektrárny bude probíhat 2-4 roky, kdy dosáhne cílového výkonu 500 MW.

Jak bylo řečeno v úvodu, půjde o tzv. typ koncentrační solární elektrárny, kdy obří zrcadla budou koncentrovat sluneční paprsky do trubkového absorbéru.

Zde bude kolovat nosné médium, které se bude slunečními parsky zahřívat. Ohřáté médium pak předá svou tepelnou energii vodě, ta přeměněná na páru bude roztáčet generátory elektrické energie.

Pozemské pouště jsou obrovským potencionálním zdrojem elektrické energie. Pouště za 6 hodin přijmou takové množství sluneční energie, která by stačila na celoroční pokrytí energetických potřeb celé planety!

Vezměme si příkladem Evropu a Saharu. Pokud pokryjeme pouze 0,3 % plochy Sahary solárními panely, vyřešíme navždy hlad Evropy po elektrické energii.

Inhabitat
Sdílet: