Odsíření koksovny ArcelorMittal Ostrava finišuje

Ocelářská společnost ArcelorMittal Ostrava zahájila finální etapu optimalizace procesu odsíření koksárenského plynu. Do konce roku huť plánuje na koksovně uvést do provozu dvě nová zařízení, která sníží koncentraci sulfanu ve vyčištěném koksárenském plynu.

Pračka v koksovně ArcelorMittal v Ostravě těsně před demontáží, foto: AccelorMittal
Pračka v koksovně ArcelorMittal v Ostravě těsně před demontáží, foto: AccelorMittal

Po dokončení odsíření v celkové hodnotě 226 milionů korun se sníží koncentrace sulfanu na hodnotu nižší než 300 mg/m3, což je úroveň spodní hranice limitu stanoveného v závěrech o nejlepších dostupných technikách, které budou v Evropské unii závazné teprve od roku 2016. V průběhu instalace nových zařízení bude huť vyrábět koks bez omezení provozu a v souladu s platnými emisními limity.

Druhá etapa navazuje na úspěšné navýšení chladících kapacit čištění koksárenského plynu, které bylo vybudováno loni na podzim za 112 milionů korun a plně funguje již přes půl roku. Nyní dojde k výměně stávající pračky sirovodíku za novou s vyšší kapacitou a efektivitou. Zároveň se na koksovně provádějí stavební přípravy pro instalaci strojního chlazení.

Stávající pračku vyměňujeme za plného provozu, což vyžaduje náročná technicko-bezpečnostní opatření. Úspěšně jsme demontovali 90tunové staré zařízení a připravujeme výstavbu nové výkonnější pračky o výšce 31 metrů a váze 95 tun. Do doby, než bude do systému čistění sirovodíku zapojena, zastává její funkci čpavková pračka. Jsem rád, že vše probíhá podle plánu, bez komplikací či dopadů na životní prostředí,“ vysvětluje náročnost operací na koksovně Václav Habura, ředitel závodu koksovna v ArcelorMittal Ostrava. Nová pračka dokáže snížit obsah sulfanu v koksárenském plynu o 40 %.

V současné době probíhají také stavební práce a příprava instalace výkonnějšího strojního chlazení, které se použije pro snížení teploty oběhových vod používaných při odsířování a odčpavkování koksárenského plynu v letním období. Tento enormní chladič sníží teplotu chladící vody z 21 °C na 12 °C, díky čemuž se voda bude moci znovu využít ve výrobě v uzavřeném okruhu.

Odsíření zefektivní čištění koksárenského plynu, které probíhá v hermeticky uzavřených chemických provozech. Pozitivní přínos pro životní prostředí bude mít zejména snížení emisí oxidu siřičitého, který se do ovzduší uvolňuje při spalování tohoto plynného paliva.

Odsíření koksovny chceme realizovat do konce roku tak, abychom ho od nového roku spustili. Splníme tím požadavky EU s více než dvouletým předstihem,“ uvedl Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava.

ArcelorMittal Ostrava provozuje dva typy koksárenských baterií: dvě baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorovou baterii se sypným provozem. Ročně huť vyprodukuje přibližně 1,2 mil. tun koksu, díky čemuž je největším výrobcem koksu v České republice.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *