Aliance pro energetickou soběstačnost startuje na čistou energii

Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. je nově vznikající nevládní organizace tvořící komunikační platformu provozovatelů zdrojů obnovitelné energie z oblasti solárních elektráren a projektantů energeticky účinných budov. Cílem Aliance je maximální využití výhod kombinace místních čistých zdrojů energie s vysoce účinnými technologiemi.

Pobřežní větrné turbíny značky Vestas v Dánsku, foto: Vestas
Pobřežní větrné turbíny značky Vestas v Dánsku, foto: Vestas

Proto je její činnost zaměřena na podporu výměny informací a názorů se společností. Aliance usiluje o postupnou proměnu české ekonomiky tak, aby byla poháněna nezávislým, čistým a ve vhodných případech lokálním energetickým systémem.

V nejbližší době Aliance spustí nové webové stránky s tématy, mezi které mimo jiné patří zajištění postupného růstu obnovitelných zdrojů ve stabilním podnikatelském prostředí.

Na ustavující schůzi Aliance pro energetickou soběstačnost členové jednomyslně odhlasovali zvolení Pavla Šicha do funkce předsedy sdružení. Pozici výkonného ředitele bude zastávat Martin Sedlák.

Pavel Šich se narodil roku 1974, věnoval se mnoha profesím a v současné době je úspěšným investorem v oblasti obnovitelných zdrojů. Od malířského plátna a studia architektury a výtvarných umění se Pavel Šich posouvá k bytové i průmyslové výstavbě a následně se jeho hlavní oblastí zájmu stávají možnosti obnovitelných zdrojů. Jak sám říká: „Létání na paraglidingu jsem dávno zanechal, ale fascinace ze slunce a větru mně dále doprovází.“

Na svých cestách rozvíjí myšlenky o využití sluneční energie a s několika přáteli zakládá společnost Vavřinec Energy a.s. V roce 2009 staví jednu z nejúčinnějších elektráren té doby v České republice o výkonu 3 megawattů.

V současné době se Pavel Šich věnuje také výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti technologií na výrobu a akumulaci energie z obnovitelných zdrojů. Zabývá se také vysoce účinnými systémy solárních a LED veřejných osvětlení.

Pavel Šich nyní začíná také s budováním energeticky a potravinově soběstačné farmy, kde využívá slunce, vítr a rostlinnou i živočišnou výrobu ve formě bioplynu.

„Při svém podnikání kladu důraz na průběžný a stabilní růst podílu obnovitelných zdrojů s maximálním využitím nejmodernější technologií a materiálů. Racionální přístup chci v rámci vedení Aliance pro energetickou soběstačnost prosadit i do české čisté energetiky tak, aby se podnikatelský sektor dynamicky rozvíjel a vyhnul se zpětným likvidačním zásahům nebo prudkým otřesům v zákonech,“ komentuje Pavel Šich své úkoly v rámci aktuálně vznikající Aliance.

Martin Sedlák vystudoval Energetické inženýrství na VUT v Brně. V minulosti působil v Hnutí DUHA (2005-2011). Koordinoval projekt Chytrá energie, kde spojil přední ekologické organizace při tvorbě moderní energetické koncepce. Je autorem řady studií a informačních listů o jaderné energetice nebo obnovitelných zdrojích.

Aktuálně spolupracuje se sdružením Calla na projektu Temelin.cz a spolu s Edvadrem Sequensem koordinuje energetickou část projektu „Česko hledá budoucnost“ vedené geopolitickou organizací Glopolis.

tisková zpráva

Jeden myslel na “Aliance pro energetickou soběstačnost startuje na čistou energii

  • 15. 3. 2013 (8.17)
    Trvalý odkaz

    Zabývám se realizací kogenerace z dřevního plynu.Toto zařízení je provozováno ve Starém Městě.Chtěl bych informace o zařízení dát ve známost prostřednictvím Aliance.Tel. 774 517091

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *