Stát dál brání provozu malých solárních elektráren

Energetický regulační úřad zveřejnil text návrhu novely Vyhlášky č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Návrh, který nyní putuje do připomínkového meziresortního řízení, je ale v rozporu s platnou českou legislativou.

Zatímco ve většině ostatních států světa stát aktivně fotovoltaiku podporuje, v ČR naopak jejímu rozvoji aktivně brání, foto: Toyota
Zatímco ve většině ostatních států světa stát aktivně fotovoltaiku podporuje, v ČR naopak jejímu rozvoji aktivně brání, foto: Toyota

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nastavil předvídatelné ekonomické prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů především zavedením dvou principů:

a. Garantoval, že výkupní cena elektřiny z obnovitelných zdrojů neklesne meziročně o víc, než 5 % a návratnost postavených elektráren nebude delší, než 15 let.

b. Po novele přibyla další garance, totiž že při poklesu návratnosti pod 11 let má Energetický regulační úřad právo snížit meziročně výši podpory o více než 5% a narovnat tak dobu návratnosti investic.

Doba návratnosti investic do fotovoltaiky by se tedy v důsledku těchto opatření měla pohybovat mezi 11 a 15 lety. Tyto principy ale nyní neplatí – výkupní cena pro příští rok se meziročně snižuje o 18, respektive 22 %.

„Pro množství občanů, malých a středních firem to znamená jediné – to, že uvěřili státu, je nyní zruinuje,“ uvedl prezident České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) Aleš Spáčil.

Principy současně platné legislativy porušuje návrh vyhlášky hned ve dvou bodech.

Hrubě podceněné náklady na instalaci

Celkové měrné investiční náklady (tedy náklady na instalovaný kilowat špičkového výkonu, kWp) se v současnosti pohybují kolem 65-70 tisíc Kč/kWp. Potvrdil to průzkum trhu, který realizovala Česká fotovoltaická průmyslová asociace právě pro účely dodání relevantních dat ERÚ který podporu vypočítává.

Uvedené hodnoty potvrzují rovněž analýzy ČVUT, které byly prezentovány na schůzce k technicko-ekonomickým parametrům investic 
do obnovitelných zdrojů, která se konala v září tohoto roku. ERÚ ale bez ohledu na výše uvedené částky ve svém návrhu vyhlášky uvažuje cenu pod 60 tisíc Kč/kWp, která znamená nerealistický předpoklad poklesu cen fotovoltaických komponent i montážních prací.

Přecenění využití instalovaného výkonu

Podobně nerealistické je i uvažované využití instalovaného špičkového výkonu (kWh/kWp), které ERÚ předpokládá. Průměrné využití špičkového výkonu u fotovoltaických elektráren bylo v roce 2010 dle analýzy společnosti ENA, s.r.o. 
947,3 kWh/kWp.

Dlužno připomenout, že zmíněná studie zahrnovala i velké instalace na volné ploše (solární parky) 
a čerpala přímo z veřejně přístupných statistik ERÚ. Energetický regulační úřad předpokládá využití instalovaného špičkového výkonu vyšší, než 980 kWh/kWp. Toto je pro malé střešní instalace naprosto nerealistická hodnota.


Od března tohoto roku byla podpora omezena pouze na tyto instalace do 30 kWp výkonu. Je proto nutné zohlednit jejich specifika jako je orientace a sklon panelů, typické vyšší zahřívání panelů, které znamenají, že střešní systémy mají o několik procent nižší výnos, než solární parky.

Výsledkem současného návrhu je to, že v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 je stanovena výkupní cena ve výši 6 160 Kč/MWh a zelený bonus ve výši 5 080 Kč/MWh, což představuje v případě výkupní ceny snížení o téměř 18 % a v případě zeleného bonusu téměř o 22 %.

Návrh vyhlášky tedy v důsledku porušuje principy obsažené v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – meziroční pokles výkupních cen je při zachování stejné metodiky výpočtu tak vysoký, že návratnost investice do malé fotovoltaické elektrárny o výkonu do 
30 kWp je mnohem delší, než 15 let.

Pro úplnost: celkový instalovaný výkon v roce 2012 se může pohybovat pouze kolem 8% z instalovaného výkonu v roce 2010, takže zatížení příspěvkem na OZE by se v důsledku malých občanských elektráren a při realistické výkupní ceně zvedlo maximálně o 3 % oproti příspěvku, který rostl v době nepřiměřeně vysokých výkupních cen.

Návrh míří proti občanům a malým firmám

Pokud by byla vyhláška přijata v navrhovaném znění, poškodí především občany a malé firmy, které uvažují o malé střešní fotvoltaické instalaci. Majitelé velkých solárních parků své elektrárny totiž postavili v době „solárních prázdnin“ v letech 2009-2010, kdy ERÚ snižoval výkupní cenu neúměrně rozvoji trhu.

Navíc jsou jejich fotovoltaické instalace postaveny na volných prostranstvích s optimálním postavením solárních panelů vůči slunci (a vykazují proto vyšší využití instalovaného špičkového výkonu), čehož běžná malá střešní instalace nikdy nedosáhne.

Současný návrh vyhlášky je tak další obstrukční aktivitou českých úřadů a oligopolu velkých výrobců a distributorů elektrické energie. Již dva roky totiž navíc platí tzv. „stop stav“, kdy distribuční společnosti ČEZ a E.ON odmítají připojovat zájemce o stavbu malé fotovoltaické střešní instalace k elektrorozvodné síti, aniž by k tomuto kroku byl jakýkoliv zákonný důvod.

„Návrh vyhlášky považujeme za porušení platného práva,“ uvádí Aleš Spáčil. „Vzhledem k tomu, že by jeho přijetí znamenalo poškození občanů a drobných firem, které se spolehly na přísliby státu obsažené v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, podnikneme v případě jejího přijetí nezbytné právní kroky.“

tisková zpráva

Jeden myslel na “Stát dál brání provozu malých solárních elektráren

  • 7. 12. 2011 (19.57)
    Trvalý odkaz

    Jestli tomu dobře rozumím, tak výkupní cena je kolem 5-6 Kč za kWh. Vzhledem k tomu, že se to ještě zdaleka neblíží paritě, tak mi to připadá jako docela rozumný kompromis. Kdo chce ušetřit za elekřinu a nevadí mu vyšší počáteční náklady, tak může. Dojná kráva z toho už zaplaťpámbu nebude. Spíše mě vadí limit pro maximální instalovaný výkon za rok. Tady zřejmě zapracovala jaderná lobby. Kdo by chtěl JE, když bychom měli velké přebytky ve FVE. Proto si myslím, že skutečně chybí podpora obnovitelných zdrojů ze strany státu.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *