Solární elektrárny v ČR: stop-stav se blíží ke konci

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) se účastnila jednání kulatého stolu za přítomnosti ČS RES a oborových asociací z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Obsah jednání ukázal vůli ukončit plošný tzv. stop-stav, resp. obnovit připojování , a to s okamžitou platností.  
střešní solární elektrárna

CZEPHO rozumí současné situaci tak, že se bude opět každý projekt fotovoltaické instalace individuálně posuzovat i když více  s důrazem na specifika naměřená v letním období. Distribuční společnosti budou rovněž průběžně aktualizovat bilanční limit sítě.

Ten však by podle vnímání CZEPHO a dle poskytnutých informací neměl nyní být samostatným důvodem pro odmítání malých rodinných . Zároveň každá velká elektrárna, která bude vybavena nástroji dispečerského řízení, bude z tohoto bilančního limitu zřejmě vyřazena, a tím vytvoří větší prostor pro budoucí malé instalace.

Plošný stop stav nikdy neměl oporu v zákoně. Uvolnění stop-stavu je ale pouze prvním předpokladem pro to, aby si občané opět mohli budovat střešní elektrárny a zažádat o jejich připojení do sítě. Je třeba zároveň zajistit, aby podpora střešních fotovoltaických instalací měla oporu v nově připravovaném Zákoně o podporovaných zdrojích elektrické energie.

CZEPHO odhaduje, že kvůli protiprávnímu stop-stavu, který trval více než rok a půl (od 14. února 2010 do 19. září 2011), nebyly zrealizovány střešní instalace v celkovém objemu několika desítek MW. Stop-stav způsobil zrušení 3 000 pracovních míst – tedy zhruba poloviny pracovních míst v tomto sektoru, krach stovek drobných podnikatelů, zejména instalačních firem. Ztratili jsme také část know how, které si vypracovala během doby, kdy byla na špičce sektoru, do zemí, ve kterých se nyní naopak oblast fotovoltaiky prudce rozvíjí.

Občané budou moci opět zažádat o připojení své malé střešní solární elektrárny do sítě a snížit si tak náklady na elektrickou energii a zejména svoji závislost na velkých energetických firmách a na každoročním zdražování elektrické energie.

Obrovskou výhodou pro občany je dostupnost této technologie – fotovoltaickou instalaci lze umístit téměř na každý , panelák či provozní halu firmy a zajistit tak majitelům maximální možnou soběstačnost. Zároveň stále stoupá efektivita instalací spolu s tím, jak klesá jejich pořizovací hodnota

Propočty Asociace ukazují, že již kolem roku 2016 bude vyrobené ze slunce levnější než z tradičních zdrojů a nebude tedy nutná její další podpora.

Jak již bylo řečeno, vlastní uvolnění stop-stavu je pouze prvním krokem, který ale další rozvoj obnovitelných zdrojů energie neřeší. V současné době je v Parlamentu ČR schvalován nový zákon o podporovaných zdrojích elektrické energie, který má vstoupit v platnost k 1. 1. 2013.

Tento návrh zákona obsahuje ale spoustu chyb a nedostatků, které i přes uvolnění stop-stavu neumožní nová připojení střešních instalací do sítě a prakticky tak zamezí dalšímu rozvoji fotovoltaiky v . Proto CZEPHO spolu s ostatními asociacemi obnovitelných zdrojů připravilo komplexní pozměňovací návrh zákona, který tyto nedostatky řeší.

Klíčové nedostatky návrhu zákona:

  • Zastropování instalovaného výkonu na současné hodnotě
  • Zeslabení garance uplatnění vyrobené elektřiny na trhu
  • Nulová podpora pro nové ostrovní systémy
  • Solární daň, která je retroaktivním zásahem do práv podnikatelů

Přijetí nového zákona je pro další rozvoj fotovoltaiky zcela klíčové, umožní totiž s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů obchodovat (dnes může být elektřina vyrobena z OZE použita pouze ke krytí ztrát, nelze s ní obchodovat), a vyrobit tak a na trhu uplatnit větší množství této čisté elektrické energie.

S novým zákonem je zároveň nutné rovněž aktualizovat Národní akční plán (NAP), na který se zákon odvolává. NAP stanoví objem podporovaných zdrojů obnovitelné energie. Limit připojení pro fotovoltaiku stanovaný v NAP je však (dle údajů ERÚ) již vyčerpán až do roku 2020. Je proto třeba tyto limity upravit a vytvořit tak prostor pro výstavbu střešních instalací.

V budoucnu už nekontrolovatelný rozvoj fotovoltaiky nehrozí. Díky zásadnímu snížení výkupní ceny a omezení podpory pouze na drobné střešní instalace přestal být sektor pro velké investory zajímavý. Je však stále velmi zajímavý pro občany, kteří nechtějí na fotovoltaice zbohatnout, ale snížit svoje účty za elektřinu.

Podle Asociace je reálné, že se během jednoho roku připojí po celé ČR malé střešní instalace v max. výši 100 MWp. Z hlediska podpory těchto obnovitelných zdrojů energie to znamená dodatečné zvýšení ceny elektřiny pouze o 1 haléř na kilowatthodinu.

tisková zpráva
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.