K přepravě biomasy využijí v Leedsu říční kanály

Plánovaná výstavba nové velkokapacitní spalovny biomasy v Pollingtonu, nedaleko jižního Leedsu, možná dopomůže k „oprášení“ jedné technické památky. Britská Správa vodních cest a kanálů dodnes obhospodařuje na 2200 mil splavných říčních koryt. Ty jsou víceméně extenzivně využívány pro rekreační vyjížďky a rybaření, ale nápad, jak učinit samotnou dopravu biomasy do spalovny ekologičtější byl brzy na světě.

Umělý vodní kanál v Británii, poblíž města Conwy, foto: Gareth Jones, Creative Commons License
Umělý vodní kanál v Británii, poblíž města Conwy, foto: Gareth Jones, Creative Commons License

V době největší slávy se splavilo po říčních cestách v okolí Leedsu, kanálech londýnské Temže či v docích Manchesteru 40 milionů tun zboží ročně. Jenže osmnácté století a s ním spojený průmyslový rozvoj je ten tam.

Vodní doprava byla vystřídána vlaky a nákladními automobily. Dnes loďmi putuje po britském vnitrozemí méně než milion a půl tuny zboží ročně. To by se ale mohlo záhy změnit.

S tím, jak Anglie přepočítává každou libru na svém uhlíkovém účtu, zvažují se i všemožná pro a proti alternativních zdrojů energie. Spalovny biomasy se mají podílet z 15 % na výrobě energie do roku 2020.

Jenže to, co je činí v zásadě neekologickými, je právě cena přepravy nákladními auty. S využitím starých vodních cest by se dalo přepravit více topiva s nižšími náklady.

Základní schéma „oživila“ společnost Dalkia, která na zkoušku začala přepravovat dřevní biomasu po kanálech Aire a Calder, poblíž Yorkshire, do tamní elektrárny.

Koncept se ekonomicky osvědčil a rozvinutí tohoto nápadu na sebe nenechalo dlouho čekat. Podle plánů by teď do nově budované spalovny v Pollingtonu, která má dodávat energii do 60 000 domů, mělo proudit říčními kanály na 360 000 tun topiva ročně.

Společnost Dalkia očekává v příštích letech velkou expanzi a navazuje kontrakty na výstavbu více než dvou set spaloven po celé Evropě. V hledáčku této společnosti se přednostně „uchytily“ zejména ty lokace, které jsou nějak napojeny na stávající říční cesty.

Podle mluvčí společnosti se sice nedá mluvit o úplné renesanci říční dopravy, ale je prý nepopiratelným faktem, že využití vodních cest zvyšuje ekologický potenciál spaloven a znamená i snížení přepravních nákladů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *