Škoda Auto sníží emise své elektrárny díky biomase

Automobilka sníží do roku 2015 emise CO2 v teplárně ŠkoEnergo o jednu čtvrtinu. Ke snížení dojde hlavně díky využití . V roce 2015 bude zhruba jedna třetina celkového množství vyrobeného proudu pocházet z .  
ŠkoEnergo Mladá Boleslav Škoda Auto
obrázek: ŠkoEnergo

Elektrárna ŠkoEnergo, dceřiná společnost automobilky , byla do provozu uvedena v roce 2000. Vyrábí elektřinu pro výrobu vozů v sídle a slouží jako teplárna pro město . Roční produkce proudu společnosti ŠkoEnergo představuje 420.000 MWh. 50.000 MWh z toho se už dnes získává spalováním .

Do roku 2015 se množství elektřiny vyráběné z biomasy zvýší na 140.000 MWh. Třetina vyráběné pak bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA pro oblast výroby a logistiky a předseda dozorčí rady společnosti ŠkoEnergo, zdůraznil význam příspěvku tohoto opatření pro strategii trvale udržitelného rozvoje automobilky.

„Abychom mohli posoudit ekologičnost konkrétního vozu, je nutno brát v úvahu jeho celý životní cyklus. Mimořádný význam má v této souvislosti ekologická výroba. Už stavbou elektrárny v roce 2000 jsme dosáhli podstatného zlepšení. ŠkoEnergo nyní v příštích čtyřech udělá další obrovský krok a sníží do roku 2015 emise CO2 o celkem 25 procent. Toto je ústřední opatření v rámci naší politiky trvale udržitelného rozvoje a ukazuje, jak cílevědomě ŠKODA usiluje o ochranu životního prostředí,“ říká Michael Oeljeklaus.

Miroslav Žďánský, ekonomický jednatel společnosti ŠkoEnergo, dodává: „Naše společnost snižuje emise CO2 permanentně. Biomasu využíváme už od roku 2005, dosud se prokázala jako velice efektivní. Roční úspora oproti obvyklé produkci energie spalováním uhlí a plynu činí zhruba 50.000 tun CO2. Pomocí opatření, která sahají až do roku 2015, zvýšíme tuto úsporu až o 130.000 tun CO2.“

Zatímco klasické vypustí do ovzduší při výrobě stejného množství energie 750 tisíc tun CO2, nová moderní teplárna ŠKO-ENERGO redukovala emise CO2 na 520 tun. Do roku 2015 klesnou emise na 390.000 tun.

tisková zpráva

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *