TREC – pouštní elektřina pro Evropu

TREC je zkratka pro Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation, tedy Trans-středozemní spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů. Jedná se o společnou iniciativu zemí Evropy, Severní Afriky a Středního východu, jejímž cílem je vytvořit rozsáhlou síť obnovitelných zdrojů elektrické energie napříč kontinenty. Vychází z premisy, že do poloviny 21. století lidstvo vyčerpá většinu snadno dostupných fosilních paliv. Do té doby bude třeba najít a využít alternativní zdroje energie, čímž se zároveň omezí vliv globálního oteplování. Evropa sama o sobě samozřejmě nabízí řadu příležitostí v oblasti solárních elektráren, větrné energie, vodních elektráren, geotermální energie a dalších. Nicméně budoucnost s sebou přinese řadu výzev, kromě zvýšené spotřeb elektřiny například i nedostatek pitné vody, na jejichž řešení bude lepší spolupracovat. Právě energie z pouštních států Severní Afriky a Středního východu by Evropě mohla zajistit dostatečný přísun energie bez zvyšování produkce CO2. Tamním zemím iniciativa zase pomůže s odsolováním mořské vody. Jako nejvhodnější ze všech systému generování elektrické energie pomocí slunce se pro budoucnost v rámci projektu TREC/DESERTEC jeví solární termální elektrárny. Ty začínají být velmi populární na celém světě, viz. Právě budování těchto elektráren a vzájemné propojení přenosových sítí zemí jako je Maroko, Tunisko, Jordánsko, Egypt, Alžírsko a dalších, které projevily o účast na projektu zájem, by v budoucnosti mohlo zajistit bezpečnost a energetickou stabilitu tohoto regionu.

DESERTEC

DESERTEC

(velmi zajímavý obrázek ukazuje, jaká plocha by stačila zastavět termálními solárními elektrárnami, aby měl dost energie celý svět)

renewableenergyworld

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *