Český ministr průmyslu ohrožuje čerpání miliard z evropských fondů

Školy, nemocnice i řada bytových domů v Česku by se měly dočkat energeticky úsporných renovací financovaných z evropských fondů v příštím programovém období. To ale ohrožuje pozměňovací návrh, který ministr Kuba přes poslance Dědiče a Bauera již načetl v parlamentu, a který by vlastníkům nemovitostí umožnil prakticky ve všech případech nahradit průkazy energetické náročnosti při prodejích a nových pronájmech několika posledními vyúčtováními za energie.

Martin Kuba, aktuální ministr průmyslu a obchodu České republiky, foto: www.martinkuba.cz
Martin Kuba, aktuální ministr průmyslu a obchodu České republiky, foto: www.martinkuba.cz

Nutnou podmínkou, tzv. ex ante kondicionalitou, čerpání evropských prostředků v novém období pro oblast úspor energie je plná transpozice směrnice o energetické náročnosti budov a výslovně i článků týkajících se zmíněného rozšíření používání průkazů energetické náročnosti.

Tuto podmínku už ČR sice začátkem roku novelou zákona o hospodaření energií splnila, ministrův návrh ale směrnici porušuje. Možné problémy s transpozicí této směrnice vnímá jako riziko také Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyplývá to z materiálu, který posílá k projednání vládě a který se právě využitím prostředků z evropských fondů zabývá. [1]

Návrh poslanců Dědiče a Bauera je nesprávný i věcně. [2] Vyúčtování či faktury za energie nemají pro spotřebitele téměř žádnou vypovídací hodnotu, protože závisí do velké míry na způsobu užívání budovy či bytu i na klimatických podmínkách.

Spotřeba energie v bytě, kde bydlí rodina se dvěma dětmi, bude rozdílná oproti stejně velkému bytu, kde žije jeden člověk. Výše vyúčtování se odvíjí také například od toho, na kolik stupňů předcházející obyvatelé vytápěli nebo kolik teplé vody spotřebovali.

Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance podporující energeticky úsporné stavebnictví, říká: „Rozšíření energetických průkazů i do oblasti prodeje a pronájmu budov je podmínkou pro čerpání miliard z evropských fondů na energeticky úsporné renovace bytových domů nebo nemocnic a škol. Návrh ministra Kuby prakticky ve všech případech nahradit tyto průkazy fakturami za energie za poslední tři roky jde proti této podmínce i proti selskému rozumu. Prakticky totiž znamená, že kupujícímu se dostane obdobné informace, jako kdyby nám prodejce ojetého auta chtěl místo technického průkazu dát několik účtenek od benzínové stanice.

V některých případech přesto Šance pro budovy prostor pro zmírnění povinností spojených s průkazy energetické náročnosti vidí.

Petr Holub vysvětluje: „Průkazy energetické náročnosti poskytnou kupujícímu či zájemci o nový pronájem ověřenou informaci o očekávaných provozních nákladech na energie. Pokud chci ale dům prodat například sousedovi a nebudu ho nabízet přes realitní kancelář, ponechal bych čistě na něm, zda po mně bude průkaz chtít či ne. Také u předválečných domů, u kterých je větší pravděpodobnost, že je nový vlastník bude chtít celé zrenovovat, je možno nahradit průkaz automatickým zařazením do nejhorší energetické třídy. Tímto lze snížit počet potřebných průkazů na realitním trhu zhruba o třetinu, ale zároveň je nezrušit paušálně.

Ministerstvo však k celé problematice přistupuje nekoncepčně a samo k nepřehledné situaci kolem nové legislativy přispívá. Vyhlášku, podle které se nové průkazy zpracovávají, a na kterou čekal realitní trh i stavební sektor celé tři měsíce od začátku platnosti novely zákona o hospodaření energií, vydalo pouze jeden pracovní den před její účinností.

Čtrnáct dní poté ministr Kuba ohlásil v médiích chystané změny. Tímto přístupem ohrožuje stabilitu právního prostředí i důvěru v nastavené legislativní podmínky.

Pozici Šance pro budovy podporuje také Jaroslav Maroušek, který vedl pracovní skupinu k transpozici směrnice o energetické náročnosti budov při Hospodářské komoře. Říká: „Ministrův návrh popírá veškeré dlouhé debaty a analýzy, které jsme vedli s odborníky a podnikateli a konzultovali s ministerstvem při přípravě jeho původního návrhu, který byl zdárně schválen na podzim poslanci. Průkazy mají sloužit jako účinný nástroj pro vyjádření přání zákazníka. To byla základní myšlenka: trh tažený přáním zákazníků. MPO by ji svým návrhem nejen odbouralo, ale vneslo by zavádějící informace o spotřebě, které povedou spíš k diskreditaci, než k podpoře oprávněného zájmu zákazníků na nižších platbách za energii. Navíc ministerský návrh je zjevným neplněním požadavku schválené směrnice. Sankce, které nám za odmítnutí části směrnice hrozí, mohou převýšit proklamované úspory nákladů na zpracování průkazů.

[1] Návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020, který je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.
[2] Návrh novely zákona o hospodaření energií – sněmovní tisk 1006

tisková zpráva

Jeden myslel na “Český ministr průmyslu ohrožuje čerpání miliard z evropských fondů

  • 20. 5. 2013 (9.35)
    Trvalý odkaz

    Však faktury za plyn nic neřeší. Faktura temperovaného dům bez provozu nebo domy, kde je plyn/elketřina a současně se topí denně dřevem v ktbových kamnech/kotli je naprosto bezcenná. Rěšení je jednodůché a bylo zde řečeno. Není-li energetickým stítkem prokázáno jinak, jedná se o budovu nejhorší H a prodávající/pronajímatel je povonen tento údaj uvádět při inzerci i do smlouvy. Elegantní řešení. Náklady O Kč.
    Jenže soudruh ministr asi potkal pár lobbistů…

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *