Rychlost větrů na planetě zemi se zvyšuje

Přemýšleli jste někdy o tom, zda síla na roste či klesá? Nebo je snad konstantní? Nejspíš ne, ale kupříkladu stavitelé by to nepochybně zajímalo. Ty by také mohla potěšit nejnovější studie vědeckého týmu ze Swinburne University of Technology. Tým pod vedením doktora Iana Younga bádal nad otázkou, kterou jsme právě položili. A jak se dočteme dále, výsledky jeho práce potěší nejen všechny investory větrných elektráren, ale i všechny zastánce .  
planeta Země

Rovnou k výsledku bádání. Analýza uvádí, že rychlost větru se na celé planetě opravdu zvyšuje. Uvádí se, že síla proudění vzduchu nad narostla o 5 % a síla silných bouřkových větrů narostla až o 10 %.

Pro svůj výzkum doktor Young použil globální data ze , které měří sílu větru nad oceány již 25 let.

Jak se dá vůbec síla větru z vesmíru měřit? Satelity k měření využívají stejný princip, jakým se netopýři orientuji v prostoru – echolokaci. Satelity vysílají krátké rádiové vlny k hladině oceánů a podle odražených signálů měří tvar a velikost mořských vln či obraz mořské hladiny.

Z těchto měření se poté za přispění matematiky vypočítá síla větru, která je závislá na výšce mořských vln.

Nová studie je však v rozporu se široce citovanou prací od Eugena Takleho z Iowské University z roku 2009. Ta zjistila, že na území Spojených státu došlo naopak k poklesu rychlostí větru o 15 – 30 %, a to během 30 let.

Je však poukazováno, že stará studie nejenže brala v potaz pouze území , ale využívala ve velké míře také data, která byla z oblastí stíněné Apalačským pohořím. Tedy jakýmsi obrovským větrolamem, jenž láme proudění vzdušných mas z Tichého oceánu.

Nová studie je rajskou hudbou pro všechny investory financující stavbu větrných elektráren. Rostoucí síla větru neznamená však jen vyšší produkci elektrické energie, ale přináší také nové výzvy pro konstruktéry větrných elektráren.

Sdílet: