Zelení se hlásí k evropským cílům v klimatu a čisté energetice do 2030

Strana zelených podporuje iniciativu irského předsednictví, které v úterý 23.4.2013 vedlo neformální diskuzi se zástupci států EU o pokračování cílů ve snižování emisí, růstu obnovitelných zdrojů i snižování spotřeby. Vyšší podíl čisté energetiky podle Zelených zajistí energetickou soběstačnost států i zvýší kvalitu ovzduší v Evropě.

Solární park (rozsáhlá fotovoltaická elektrárna) v německém Thüngenu, foto: OhWeh, licence Creative Commons
Solární park (rozsáhlá fotovoltaická elektrárna) v německém Thüngenu, foto: OhWeh, licence Creative Commons

Podle Strany zelených je navýšení podílu obnovitelných zdrojů šancí pro zajištění ekonomického růstu s menší ekologickou stopou:

Energetická politika Německa nebo Dánska ukazuje, že lze zajistit růst HDP ruku v ruce s růstem větrných, solárních nebo biomasových zdrojů a snižováním spotřeby. Podobnou odvahu k energetické evoluci potřebuje i Česko svázané dávno překonanými fosilními a atomovými dogmaty. Jednotná evropská politika nás může inspirovat ve výměně zkušeností, jak zabránit příliš skokovému růstu solární energetiky během vlády Petra Nečase,“ říká Ondřej Liška, předseda Strany zelených.

Státy by proto měly podle Zelených v klimatické politice prosazovat:

– rekonstrukci systému obchodování s emisemi nebo dotažení ekologické daňové reformy, které by zavedlo reálnou cenu uhlí a dalších fosilních paliv včetně škod na zdraví, klimatu a majetcích. Nastavením skutečných cen fosilních paliv se urychlí konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů a zkrátí doba, po kterou budou další instalace čistých zdrojů potřebovat podporu;
– stabilní podmínky pro růst obnovitelných zdrojů: například zmírnění byrokratických překážek připojování nových zdrojů;
– pevný závazek ve snižování spotřeby, který by určil dlouhodobější trajektorii ve zvyšování energetické účinnosti budov ale i průmyslu. Tak aby se domácnosti zbavily závislosti na energetických společnostech a podniky mohly vyrábět stejné množství s menšími výdaji za energii.

Strana zelených vidí v dalším klimatickém balíčku příležitost pro domácnosti i průmysl. Například jen solární energetika může přinést následující výhody:

– uhlíková stopa solární energetiky je 65x nižší než uhelných elektráren;
– solární energetika aktuálně zaměstnává v EU 265 tisíc lidí, v Česku to může být při soustavném růstu asi 4 tisíce pracovních míst;
– jen solární energetika může do roku 2030 pokrýt asi 15 % evropské spotřeby elektřiny;
– cena fotovoltaických panelů klesá o desítky procent. Předpokládá se, že do 5 let se jako první obnovitelný zdroj obejde bez podpory v téměř celé Evropě

tisková zpráva
Sdílet: