Vytvoření nových trhů s elektřinou Evropě pomůže řešit výzvy v energetické politice

Společnost GE (General Electric) spojila síly s vlivným think-tankem E3G (Third Generation Environmentalism – Environmentalismus třetí generace) a společně vydaly zprávu, jež poukazuje na největší příležitosti a výzvy týkající se investic do výroby energie v Evropě.

Budoucnost energetických trhů, zejména v Evropě, je dnes značně nejistá, foto: Ericsson
Budoucnost energetických trhů, zejména v Evropě, je dnes značně nejistá, foto: Ericsson

Už více než dvě desetiletí existují v různých oblastech světa liberalizované trhy s elektřinou a přinášejí spotřebitelům řadu výhod. V některých regionech nicméně slyšíme hlasy volající po reformě těchto trhů, jež má vyřešit tři hlavní otázky: bezpečnost dodávek, ekologické aspekty a dostupnost.

Spoluautor zprávy Markus Becker z GE uvedl: „Vytvoření nových trhů s elektřinou bude pro Evropskou unii zásadní, a to jak pro spotřebitele, tak pro průmysl i konkurenceschopnost EU. Doufáme, že se nám podaří podnítit v Evropě diskuzi, která bude pro energetický sektor v tomto důležitém okamžiku výrazným příspěvkem. Cílem našeho dokumentu je přehledně vymezit oblast reformy trhu s elektřinou a povzbudit dialog mezi politiky a všemi zúčastněnými stranami, které se mohou na změnách tohoto trhu podílet. Společná touha poučit se ze zkušeností v oboru a podpořit proces dekarbonizace (přechod k nízkouhlíkové energetice) dala za vznik různým reformním iniciativám. Ty zahrnují drobné úpravy v rámci dosavadních systémů, ale i průlomové změny některých klíčových prvků.

Dokument zmiňuje čtyři hlavní problémy v oblasti reformy trhu s elektřinou. Patří k nim potřeba přilákat dostatečně a efektivně financované investice v oboru nízkouhlíkové výroby. Dále je to nutné zajistit to, aby provozovatelé zachovali spolehlivost rozvodné sítě i při zvyšujícím se množství energie pocházející z obnovitelných zdrojů, jež se vyznačují přerušovaným přísunem.

Další výzvou je potřeba prosadit v prodeji energie hospodářskou soutěž a jistotu, že zákazníci budou od dodavatelů získávat kvalitní služby. Konečně je třeba umožnit ekonomicky efektivní investice na straně poptávky, které sníží celkovou spotřebu a zajistí rovnováhu služeb.

Simon Skillings z E3G doplnil: „Reforma trhu s elektřinou představuje komplikované a mnohotvárné téma. Přestože se mnohé z těchto problémů vztahují na trhy s elektřinou obecně, pro Evropu znamenají skutečně významnou výzvu vzhledem k tomu, že se EU snaží zavést jednotný, integrovaný evropský energetický trh. Představený dokument mapuje oblast reforem na trhu s elektřinou a poukazuje na nejdůležitější změny, jež je třeba provést, abychom mohli vyřešit potenciální problémy.“

Konkrétně analýza dokládá, že tato reforma trhu by se neměla stát pouhým cvičením v úpravě regulací. Namísto toho je nezbytné odstranit bariéry, které konkurenceschopnosti a inovacím brání proniknout do všech oblastí na trhu. Tak lze zajistit maximální prospěch spotřebitelům i společnosti jako celku.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *