Rozjela se nová informační kampaň o úsporách energie

si v programu Strategie Evropa 2020 vytyčila za své cíle snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990, zvýšení podílu energie z v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %. Právě otázka energetické účinnosti se stala hlavním námětem pro letošní Evropský týden udržitelné energie, v jehož rámci představuje společnost TÜV SÜD Czech informační kampaň o úsporách energie.  
ochrana ovzduší kouřící komín
foto: Sxc.hu

„V odvětví a je největší potenciál energetických úspor,“ upozorňuje Pavel Zinburg ze společnosti TÜV SÜD Czech, jež informační kampaň připravila. „Věříme, že iniciativa Uspořte energii bude sloužit jako zajímavý a přehledný nástroj pro všechny zájemce o úspory energie,“ doplňuje Zinburg.

V rámci kampaně se mohou zástupci firem i široké veřejnosti zdarma účastnit vzdělávacích akcí, konzultovat danou problematiku s odborníky TÜV SÜD Czech a nechat si zasílat novinky z oblasti . Pro informační kampaň byla zřízena speciální webová stránka www.usporteenergii.cz, na které čtenáři naleznou souhrn relevantní legislativy a seznámí se s konkrétními příklady, které jim pomohou uspořit energii.

Mezi takovéto kroky patří zpracování energetického auditu nebo vystavení průkazu energetické náročnosti budov. Možnosti úspor energie se nacházejí jak v na první pohled drobných detailech, jakými jsou například kontroly účinnosti nebo klimatizačních systémů, tak v náročnějším komplexním řešení energetického managementu.

Neopominutelnou součástí kampaně TÜV SÜD Czech jsou také informace k otázkám a .

Detailně se s tímto tématem mohou zájemci seznámit v rámci seriálu odborných školení a workshopů, který probíhá zdarma až do června 2011. „Tuto kampaň velmi vítáme, neboť svým informačním charakterem slouží zejména spotřebitelům, kteří díky ní budou mít přehled o tom, jak zvýšit energetickou účinnost a uspořit energii,“ uvádí na adresu kampaně ředitelka Sdružení-spotrebitel.net Ylona Skálová.

tisková zpráva

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *