Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
8. 4. 2013 v rubrice geotermální energie

Ke dni 11.4.2013 se chystá Elkanah Odembo, keňský velvyslanec na půdě Spojených států, promluvit na Mezinárodní konferenci IGEFF o budoucích energetických plánech své země. Chystaný obsah jeho přednášky je zajímavý především tím, že takzvaně „jde na ruku“ Světové bance, která zde velkou část rozvojových projektů financuje.

Osamělá žirafa v Národním parku Nairobi v Keni, poblíž stejnojmenného hlavního města. Nairobi patří mezi nejvyspělejší a největší metropole Afriky. foto: Magnus Manske/Mkimemia, Wikimedia, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Osamělá žirafa v Národním parku Nairobi v Keni, poblíž stejnojmenného hlavního města. Nairobi patří mezi nejvyspělejší a největší metropole Afriky. foto: Magnus Manske/Mkimemia, Wikimedia, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Keňa je brána jako příklad ideální soudobé mezinárodní spolupráce na rozvojových a podpůrných aktivitách. Není divu – země, kde prakticky pětina obyvatel nemá dosud přístup k elektrické energii, je štědře dotována zahraničními fondy – a na oplátku všestranně chválí a propaguje své dárce.

Světová banka v nedávných měsících prožila několik horkých chvil, když bylo poukázáno na fakt, že její dotace často směřují k podpoře kontroverzních projektů podílejících se na ničení biodiverzity, či jinak ohrožujících životní prostředí.

Geotermální elektrárny

Poslední případ s financováním plantáží olejových palem na Borneu jí poněkud pošramotil pověst, a tak se reprezentativní chvála keňského velvyslance na fóru v New Yorku více než hodí.

Odembo se chystá představit vizi keňské národní energetické koncepce, která se má z velké části zakládat na rozšíření využívání geotermálních zdrojů energie. Do roku 2030 by zde měla fungovat zařízení o celkovém výkonu více než 5000 MW.

Podstatné přitom je, že na nemalé části těchto projektů se už nějakým způsobem začalo pracovat, takže se bude hovořit o „postupném plnění cílů“, a ne jen o mlhavých snech.

Keňa – ideální cíl pro investory

V rámci své přednášky chce keňský velvyslanec představit ekonomické prostředí své země jako ideální pro další zahraniční investice, s minimálními riziky, pozitivní legislativou a vládou zajímající vstřícné postoje k obnovitelným zdrojům energie.

Celkový geotermální potenciál Keni se odhaduje na 7000 MW. I když toto číslo, stejně jako zmíněný plánovaný výkon do roku 2030, nepředstavují ve světovém měřítku něco výrazného, pro Keňu se jedná o zásadní krok.

Už dnes je totiž 13 % národní spotřeby elektřiny garantováno z geotermálních zdrojů. Pokud bude i nadále spolupráce se Světovou bankou a zahraničními investory stejně plodná, jako dosud, dokáží zde prý dosáhnout podílu až 30 %. Ekologické a obnovitelné zdroje energie jsou přitom pro další rozvoj Keni nezbytné.

Vytápění dřevem – problém

Problémem přímo „národního“ rozsahu je tu totiž pálení dřeva. Lidé sbírající dříví na otop v kuchyni ročně zlikvidují stovky hektarů porostů, čímž do značné míry proměňují okolní krajinu.

Za přírodními krásami se sem přitom sjíždějí turisté z celého světa, a příjmy z turistického ruchu jsou jedním z hlavních proudů vedoucích do státní pokladny. V oblasti cestovního ruchu je zaměstnáno také více než 100 000 místních obyvatel.

Aplikace geotermálních zdrojů energie by mohla zajistit na jedné straně konečnou kompletní elektrifikaci země, a také zabránit plundrování přírodních zdrojů. Jako vítaný bonus se pochopitelně projeví i snížení emisí oxidu uhličitého, pokud dojde k potlačení venkovních topenišť.

Světová banka nachází v keňském velvyslanci Elkanahovi Odembovi ideálního řečníka, který by mohl poukázat na pozitivní výsledky její dlouholeté práce. Mají to skutečně zapotřebí.

 Radomír Dohnal
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz