Keňa poděkuje Světové bance za geotermální energii

Ke dni 11.4.2013 se chystá Elkanah Odembo, keňský velvyslanec na půdě Spojených států, promluvit na Mezinárodní konferenci IGEFF o budoucích energetických plánech své země. Chystaný obsah jeho přednášky je zajímavý především tím, že takzvaně „jde na ruku“ Světové bance, která zde velkou část rozvojových projektů financuje.

Osamělá žirafa v Národním parku Nairobi v Keni, poblíž stejnojmenného hlavního města. Nairobi patří mezi nejvyspělejší a největší metropole Afriky. foto: Magnus Manske/Mkimemia, Wikimedia, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Osamělá žirafa v Národním parku Nairobi v Keni, poblíž stejnojmenného hlavního města. Nairobi patří mezi nejvyspělejší a největší metropole Afriky. foto: Magnus Manske/Mkimemia, Wikimedia, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Keňa je brána jako příklad ideální soudobé mezinárodní spolupráce na rozvojových a podpůrných aktivitách. Není divu – země, kde prakticky pětina obyvatel nemá dosud přístup k elektrické energii, je štědře dotována zahraničními fondy – a na oplátku všestranně chválí a propaguje své dárce.

Světová banka v nedávných měsících prožila několik horkých chvil, když bylo poukázáno na fakt, že její dotace často směřují k podpoře kontroverzních projektů podílejících se na ničení biodiverzity, či jinak ohrožujících životní prostředí.

Geotermální elektrárny

Poslední případ s financováním plantáží olejových palem na Borneu jí poněkud pošramotil pověst, a tak se reprezentativní chvála keňského velvyslance na fóru v New Yorku více než hodí.

Odembo se chystá představit vizi keňské národní energetické koncepce, která se má z velké části zakládat na rozšíření využívání geotermálních zdrojů energie. Do roku 2030 by zde měla fungovat zařízení o celkovém výkonu více než 5000 MW.

Podstatné přitom je, že na nemalé části těchto projektů se už nějakým způsobem začalo pracovat, takže se bude hovořit o „postupném plnění cílů“, a ne jen o mlhavých snech.

Keňa – ideální cíl pro investory

V rámci své přednášky chce keňský velvyslanec představit ekonomické prostředí své země jako ideální pro další zahraniční investice, s minimálními riziky, pozitivní legislativou a vládou zajímající vstřícné postoje k obnovitelným zdrojům energie.

Celkový geotermální potenciál Keni se odhaduje na 7000 MW. I když toto číslo, stejně jako zmíněný plánovaný výkon do roku 2030, nepředstavují ve světovém měřítku něco výrazného, pro Keňu se jedná o zásadní krok.

Už dnes je totiž 13 % národní spotřeby elektřiny garantováno z geotermálních zdrojů. Pokud bude i nadále spolupráce se Světovou bankou a zahraničními investory stejně plodná, jako dosud, dokáží zde prý dosáhnout podílu až 30 %. Ekologické a obnovitelné zdroje energie jsou přitom pro další rozvoj Keni nezbytné.

Vytápění dřevem – problém

Problémem přímo „národního“ rozsahu je tu totiž pálení dřeva. Lidé sbírající dříví na otop v kuchyni ročně zlikvidují stovky hektarů porostů, čímž do značné míry proměňují okolní krajinu.

Za přírodními krásami se sem přitom sjíždějí turisté z celého světa, a příjmy z turistického ruchu jsou jedním z hlavních proudů vedoucích do státní pokladny. V oblasti cestovního ruchu je zaměstnáno také více než 100 000 místních obyvatel.

Aplikace geotermálních zdrojů energie by mohla zajistit na jedné straně konečnou kompletní elektrifikaci země, a také zabránit plundrování přírodních zdrojů. Jako vítaný bonus se pochopitelně projeví i snížení emisí oxidu uhličitého, pokud dojde k potlačení venkovních topenišť.

Světová banka nachází v keňském velvyslanci Elkanahovi Odembovi ideálního řečníka, který by mohl poukázat na pozitivní výsledky její dlouholeté práce. Mají to skutečně zapotřebí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *