Uhlíková geotermální elektrárna – trvalé řešení ukládání emisí?

Před několika měsíci jsme v článku „Oxid uhličitý může být užitečný v geotermálních elektrárnách“ nastínili problematiku využívání pří získávání ze země. Jak se zdá, nápad se uchytil. Tým vědců z se během jednoho roku chystá postavit první „uhlíkovou“ geotermální elektrárnu. Elektrárna, první svého druhu, bude stát v oblasti Cranfield v americkém státě Mississippi. 

geotermální elektrárna s CO2

Obrázek: Berkeley Lab

Vědci doufají, že se jím podaří nejen využit oxid uhličitý jako nosné médium, ale také vyřešit jeho trvalé uložení v podzemí. Skupina svým nápadem zaujala i vládu , která přispěla 5 milióny dolarů na dokončení projektu.

Záměrem je dopravit CO2 do hloubky 3 kilometrů, kde se teploty pohybují kolem 125 °C. V těchto podmínkách se oxid uhličitý dostává do superkritického stavu a nabývá vlastnosti charakteristické jak pro plyny, tak i pro kapaliny.

Ohřátý plyn se poté přivede na zemský povrch, kde předá svou energii . Ta roztočí generátor elektrické energie. Samotný CO2 bude dále pokračovat v uzavřeném cyklu zpět pod zem, kde započne celý proces nanovo.

Vědci počítají s tím, že část plynu zůstane uvězněná hluboko pod povrchem. Díky tomu bude elektrárna moci neustále „likvidovat“ oxid uhličitý, který se bude potrubím dopravovat do elektrárny – např. z .

Jednou z nejdůležitější části celého systému bude speciální turbína, která dokáže využít „špinavý“ CO2 nacházející se v superkritickém stavu. Vývojem vhodné turbíny se zaobírá firma Echogen Power Systems . Pomáhat jim budou vědci z University of Texas, kteří budou modelovat funkčnost systému po celou dobu jeho životnosti.

Vědci také zdůrazňují jednu z výhod využití oxidu uhličitého oproti vodě. V klasických geotermálních elektrárnách je 5 – 10 % vody ztraceno při průchodu zeminou. Drahocennou vodu je tak nutné do systému neustále doplňovat.

„My ale vlastně chceme, aby se část CO2 ztrácela v podzemí. Naše technologie se opírá o postupné ztráty plynu, jako způsobu jak trvale uložit oxid uhličitý“ říkají lidé z Berkeley Lab.

Jeden myslel na “Uhlíková geotermální elektrárna – trvalé řešení ukládání emisí?

  • 28. 9. 2011 (16.26)
    Trvalý odkaz

    Popsaný způsob je nejspíše podporován těmi kteří mají peníze uze spalování uhlí, a je jen o málo lepší než CCS /Carbon Capture and Storage/. Všechny technologie, které ukládají oxid uhličitý musí zajistit jeho trvalé uložení navždy. To je samozřejmě čistá hypotéza. Všechno lze uložit, ale jen dočasně, určité nebezpečí úniku vždy zůstává. Navíc, kdo ví, jak se bude v dané formaci oxid uhličitý ztrácet? Potrubí s oxidem uhličitým do těsné blízkosti lidských sídel, protože u geotermie je třeba využívat „odpadní“ teplo v blízkosti.
    Celý proces pochopitelně ma cíl ospravedlnit další spalování uhlí, což je neobhajitelné. Další cestou jsou jenom obnovitelné zdroje. 100%!

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *