Zahrádky ve Velké Británii jsou zdravější, než orná půda

Intenzivní velkoplošné zemědělství postupně snižuje kvalitu obdělávané půdy, zatímco zahrádkáři o své malé pozemky více pečují. Podle výsledků výzkumu z britského Leicesteru je rozdíl stále patrnější. Maloplošné hospodaření na zahrádkách je prý cestou, jak udržitelným způsobem zajistit produkci potravin, bez poškozování životního prostředí.

"Ve Velké Británii existuje v zahrádkářských koloniích na 330 000 zahrádek." Zdroj: Commons.wikimedia.org
„Ve Velké Británii existuje v zahrádkářských koloniích na 330 000 zahrádek.“ Zdroj: Commons.wikimedia.org

Ekoložka Jill Edmondsonová z Univerzity v Sheffieldu se soustředila na rozbor půdních vzorků, odebraných na území města Leicester, v parcích, zahradách a zahrádkách, a porovnávala jejich kvalitu se zemědělskou půdou.

Výsledky byly pro zemědělce obdělávající velké lány nelichotivé. Půda, zbavená života – půdního edafonu, s promytými půdními horizonty zbavenými živin, s narušenou strukturou, podléhající větrné a vodní erozi.

To vše jako výsledek chemických zásahů v podobě postřiků, hnojení a intenzivního obdělávání strojní technikou.

Edmondsonová měřila řadu půdních charakteristik, včetně půdního organického uhlíku, dusíku, vzájemného poměru C:N (který odpovídá množství a kvalitě organického materiálu v půdě), kompaktnosti a provzdušnění.

Ve srovnání s ornou půdu je země zahrádek zdravější. Obsahuje o 32 % více organického uhlíku, o 36 % více dusíku a je méně zhutněná.

„Demonstruje to, jak současné zemědělské techniky poškozují půdu,“ říká ekoložka. „Lidé hospodařící na malých pozemcích nepracují s technikou, a prakticky 95 % z nich disponuje kompostéry, kterými obohacují půdu.“

Po celém světě si zahradničením na vlastních malých „domáckých“ pozemcích zlepšuje jídelníček okolo 800 milionů lidí. „To je nezanedbatelný příspěvek zajišťující dostupnost potravy,“ upozorňuje Edmondsonová a doplňuje.

„A cenná informace pro další plánování. Pokud budeme chtít zvyšovat produkci potravin, bude zapotřebí věnovat mnohem více péče zemědělské půdě, snížit intenzitu hospodaření a invazivnost využívaných metod. Do budoucna bude také zapotřebí zlepšit postavení a podmínky pro hospodaření malých zemědělců ze zahrádek.“

Ve Velké Británii existuje v zahrádkářských koloniích na 330 000 zahrádek, které pokrývají plochu 8000 hektarů. V současnosti si o přidělení a pronájem zahrádky žádá 90 000 obyvatel.

Takový boom zažívalo domácké zahradničení naposled za druhé světové války. Tehdy pocházela z této produkce (jež pokrývala méně než 1 % obdělávané půdy) desetina všech konzumovaných potravin.

„A pochopitelně, kromě přímých benefitů v podobě vypěstovaných potravin se nesmí zapomínat na to,“ doplňuje Edmondsonová, „že práce na zahradě přispívají k duševní i fyzické pohodě zahradníků.“

BritishEcologicalSociety.org
Sdílet: