Stane se Švédsko první ne-fosilní zemí světa?

I když se bude na střeše každého domu lesknout solární panel a na stráni točit větrné elektrárny, pořád zbývají kouřící výfuky automobilů nebo letadla. Švédsko má přesto ambice stát se první zemí zcela nezávislou na fosilních palivech.

„Švédsko je na nejlepší cestě k dosažení svého odvážného cíle, zbavit se kompletně závislosti na fosilních zdrojích energie.“ Zdroj: iweb.cz
„Švédsko je na nejlepší cestě k dosažení svého odvážného cíle, zbavit se kompletně závislosti na fosilních zdrojích energie.“ Zdroj: iweb.cz

Od ambicí je k realizaci obvykle dlouhá cesta. Švédsko už před lety vykročilo správným směrem. Tamější vláda totiž intenzivně podporuje ekologizaci celé země a neváhá vynakládat nemalé prostředky na dosažení odvážného cíle.

Na konci září vydala švédská vláda prohlášení, ve kterém představuje svou ne-fosilní vizi. A každý bod programu, jehož cílem je zbavit zemi neekologických zdrojů energie, je v něm štědře podpořen. V rámci kampaně zaměřené na OZE a potlačení následků klimatických změn hodlá v roce 2016 vyplatit dalších 546 milionů švédských korun.

Odkud se tyto peníze berou? Švédská vláda zastává názor, že za znečištění musí platit jeho původce, a tak většina zdrojů plyne z vyššího zdanění znečišťovatelů. Země, kde už od roku 2010 vyráběli 48 % veškeré elektřiny OZE a nízko-uhlíkové zdroje energie nyní zvládá generovat až dvě třetiny spotřeby z čistých zdrojů.

A do roku 2020 to má být ještě víc. Švédsko zavírá jaderné elektrárny, omezuje provoz letišť, konzervuje uhelné doly. Ostatně, zmíněným rokem 2020 by mělo dojít k úplnému uzavření všech elektráren produkujících elektřinu na fosilní bázi. Nahradit je mají solární, vodní a větrné elektrárny. V rozmezí let 2017-2019 pro ně vláda přislíbila osminásobné zvýšení dotace.

Regulace a omezení jsou ale jen jednou stranou mince. Pro to, aby se země stala skutečně nezávislou na fosilních palivech je zapotřebí učinit i tvůrčí kroky. Mezi ně patří například masivní podpora systému ekologické hromadné dopravy a snaha o to, aby všechny vozy, osobní i ty vázané v průmyslu, byly plně elektrizovány.

Nebo to, že se Stockholm má stát do roku 2050 eko-městem. Součást „změny k lepšímu“ je i výrazná podpora výzkumu a vývoje nových eko-aplikací. Jak říká švédský premiér Stefan Löfven: „Naše děti si zaslouží vyrůstat v prostředí zbaveném toxinů a nebezpečných substancí, a je povinností politiků pro to udělat maximum.“

Sdílet: