ČEZ uzavře elektrárnu Prunéřov I. v roce 2019

přijalo návrh opatření společnosti na uhelné elektrárny Prunéřov II. Tato elektrárna je největším producentem , ale např. i oxidů síry nebo dusíku, v . Ještě za na postu ministra životního prostředí byl původní návrh ČEZ na modernizaci Prunéřova zamítnut. Nyní jej MŽP konečně schválilo, ačkoliv ekologové stále nejsou spokojeni.  
uhelné elektrárny - ČEZ Prunéřov

se zavazuje nemodernizovat Prunéřov I. Místo toho jej k roku 2019 zcela vyřadí z provozu. Od 1.1. 2016 navíc převede blok B21 elektrárny Prunéřov II do omezeného provozu 1500 hodin za rok. Tato opatření budou mít za následek úsporu 358 tis. tun CO2 v letech 2016 až 2018 a 1 675 tis. tun v letech 2019 až 2023. Celkově dojde v období let 2016 až 2023 k úspoře 9,446 mil. tun CO2.

Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou ČEZ, a. s. Má pět 210MW bloků. Ty byly postupně uvedeny do provozu v letech 1981 až 1982.

Starší část, Elektrárna Prunéřov I, byla uvedena do provozu v letech 1967 až 1968. Bylo zde instalováno šest 110MW bloků. V rozpětí let 1987 až 1992 prošly čtyři bloky rozsáhlými rekonstrukcemi a zbývající dva bloky byly v rámci útlumového programu začátkem devadesátých let odstaveny z provozu.

Navíc se ČEZ zavázal vysadit v okolních obcích minimálně 200 000 stromů. Ekologické organizace upozorňují, že stromy jsou to jediné dobré na novém plánu. Původně měla být totiž podle Jana Šrytra z Ekologického právního servisu Prunéřov I odstavena už v roce 2015. Navrhovaná opatření ČEZ nicméně překračují požadavky Ministerstva životního prostředí. Mezi lety 2016 až 2023 ČEZ v Prunéřově sníží emise o 9,4 milionu tun, původní požadavek zněl 5,13 mil. tun emisí.

Společnost ČEZ se v předloženém návrhu kompenzačních opatření také zavázala, že snížení vypuštěných emisí nepřevede na žádný jiný zdroj v portfoliu ČEZ spalující . Zajistí prý také nízkoemisní nebo ve svém portfoliu, které tuto výrobu budou schopny v daných letech nahradit. Uspořené finanční prostředky slibuje investovat do bezemisních zdrojů energie.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.